Přejít k článku

Přejít na obsah

„Dílo je velké“

„Dílo je velké“

V JERUZALÉMĚ se chystá velmi důležité shromáždění. Král David svolal všechna knížata, dvorní úředníky a silné muže. Ti tam slyší mimořádné oznámení a jsou z něj nadšení. Jehova pověřil Davidova syna Šalomouna, aby vybudoval jedinečnou stavbu k uctívání pravého Boha. Postarší král David předal Šalomounovi architektonický plán, který vznikl pod božskou inspirací. Potom řekl: „Dílo je velké; hrad totiž není pro člověka, ale pro Jehovu Boha.“ (1. Par. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1)

David se také zeptal: „Kdo se dnes dobrovolně nabídne, že naplní svou ruku darem pro Jehovu?“ (1. Par. 29:5) Jak bys reagoval, kdybys tam byl? Chtěl bys to velké dílo podpořit? Izraelité začali okamžitě jednat. „Lid dal průchod radování nad tím, že přinášeli dobrovolné dary, neboť přinášeli dobrovolné dary Jehovovi s úplným srdcem.“ (1. Par. 29:9)

O staletí později Jehova zřídil něco mnohem většího – velký duchovní chrám. Je to uspořádání, které lidem na základě Ježíšovy oběti umožňuje Boha uctívat. (Hebr. 9:11, 12) Jak dnes Jehova pomáhá lidem, aby se s ním smířili? Posílá nás za nimi, abychom je učili z Bible. (Mat. 28:19, 20) Každý rok vedeme miliony biblických studií. Tisíce lidí se dávají pokřtít a vznikají stovky nových sborů.

Vzhledem k takovému vzrůstu je potřeba tisknout víc biblické literatury a stavět a udržovat sály Království a sjezdové sály. Souhlasíš s tím, že šíření dobré zprávy je velké dílo, které přináší radost? (Mat. 24:14)

Láska k Bohu a bližnímu a naléhavost kazatelského díla nás podněcují k tomu, abychom „[naplnili] svou ruku darem pro Jehovu“ neboli na dílo dobrovolně přispívali. Je úžasné, že můžeme „[ctít] Jehovu svými hodnotnými věcmi“ a vidět, že jsou naše dary svědomitě a rozumně využívány k tomu, aby bylo vykonáno to největší dílo v lidských dějinách. (Přísl. 3:9)