Přejít k článku

Přejít na obsah

Nápis na kameni: „Ať je proklet Chagaf, syn Chagava, Jahvem cevaʼot.“

Co možná nevíte...

Co možná nevíte...

Jak jeden starověký nápis podporuje to, co se píše v Bibli?

V MUZEU biblických zemí v Jeruzalémě je kamenná deska s nápisem, který pochází asi z let 700–600 př. n. l. Kámen se našel v jedné pohřební jeskyni nedaleko Hebronu v Izraeli. Je na něm napsáno: „Ať je proklet Chagaf, syn Chagava, Jahvem cevaʼot.“ Jak tento nápis podporuje to, co se píše v Bibli? Je z něj vidět, že Boží jméno Jehova nebo Jahve, psané JHVH starohebrejskými písmeny, bylo v biblických dobách dobře známé a běžně používané. Další nápisy v pohřebních jeskyních ukazují, že lidé, kteří se tam scházeli nebo schovávali, často psali na stěny Boží jméno společně s osobními jmény, která tvary Božího jména obsahují.

Dr. Rachel Nabulsiová z University of Georgia se k těmto nápisům vyjádřila: „To, že se jméno JHVH vyskytuje často, je významné. ... Texty a nápisy poukazují na důležitost JHVH v životě Izraelitů a Judejců.“ Je to v souladu s Biblí, kde se Boží jméno, psané JHVH hebrejskými písmeny, objevuje mnohotisíckrát. Boží jméno je často obsaženo v osobních jménech.

Slova „Jahve cevaʼot“ vyrytá do kamenné desky znamenají „Jehova vojsk“. To zřejmě naznačuje, že v biblických dobách se běžně používalo nejenom Boží jméno, ale také výraz „Jehova vojsk“. I to je v souladu s tím, že je výraz „Jehova vojsk“ použitý v Bibli. V původním textu Hebrejských písem se objevuje 283krát, většinou ve spisech Izajáše, Jeremjáše a Zecharjáše.