Přejít k článku

Přejít na obsah

„Unavenému dává sílu“

„Unavenému dává sílu“

Biblický verš na rok 2018: „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu.“ (IZ. 40:31)

PÍSNĚ: 152, 67

1. a) Jaké problémy mnozí z nás mají? b) Z čeho se Jehova raduje? (Viz úvodní obrázky.)

ŽIVOT v tomto světě rozhodně není bezstarostný. Mnozí z vás, drazí bratři a sestry, jste vážně nemocní. Někteří pečujete o příbuzné, kteří už mají svůj věk, přestože vy sami nejste nejmladší. Nebo se musíte hodně namáhat, abyste své rodině zajistili aspoň to základní. A víme, že nejeden z vás bojuje hned s několika takovými problémy současně. To vás stojí obrovské množství času a energie, a to nemluvíme o penězích. Naprosto ale důvěřujete Božímu slibu o lepší budoucnosti. Jehova má z vaší pevné víry velkou radost!

2. a) Jaké povzbuzení nacházíme v Izajášovi 40:29? b) Jakou vážnou chybu bychom mohli udělat?

2 Máš někdy pocit, že kvůli těžkostem, které zažíváš, jsi na pokraji sil? Pokud ano, nejsi sám. V Bibli nacházíme zprávy o věrných Božích služebnících z minulosti, kteří také často měli pocit, že už nemůžou dál. (1. Král. 19:4; Job 7:7) Díky čemu se nevzdali? Spoléhali se na pomoc od našeho Boha, Jehovy. A on je nezklamal, protože „unavenému dává sílu“. (Iz. 40:29) Je smutné, že někteří Boží služebníci v dnešní době si myslí, že nejlepší způsob, jak zvládat problémy, je dát si „pauzu“ od Jehovy. Mají dojem, že  křesťanské činnosti jsou spíš břemenem než radostí. Přestávají proto číst Bibli a chodit na shromáždění a do služby. Přesně to chce Satan.

3. a) Jak můžeme překazit Satanův záměr oslabit nás? b) O čem budeme přemýšlet při studiu tohoto článku?

3 Ďábel dobře ví, že když se co nejvíc zaměstnáváme křesťanskými činnostmi, dodává nám to sílu. A on nechce, abychom byli silní. Pokud se tedy cítíš fyzicky nebo citově na dně, neoddaluj se od Jehovy. Ještě víc se k němu přibliž, protože tě upevní a posilní. (1. Petra 5:10; Jak. 4:8) Při studiu tohoto článku si nejdřív na základě Izajáše 40:26–31 řekneme něco o Jehovově schopnosti posilovat nás. Pak se zamyslíme nad dvěma okolnostmi, kvůli kterým bychom ve službě Jehovovi mohli polevit. Také si ukážeme, jak nám může pomáhat to, že uplatňujeme biblické zásady.

„TI, KDO DOUFAJÍ V JEHOVU, ZNOVU ZÍSKAJÍ SÍLU“

4. Co poznáváme z Izajáše 40:26?

4 Přečti Izajáše 40:26. Nikdo dodnes nedokázal spočítat všechny hvězdy. Vědci se domnívají, že jenom v naší galaxii Mléčná dráha je jich možná až 400 miliard. Přesto Jehova každou hvězdu „nazývá jménem“. Co se z toho o něm dozvídáme? Pokud věnuje pozornost neživým hvězdám, představ si, co cítí k tobě! Sloužíš mu ne proto, že bys tak byl naprogramovaný, ale proto, že ho miluješ. (Žalm 19:1, 3, 14) Náš láskyplný Otec tě zná do nejmenšího detailu. Ví i o každém tvém vlasu. (Mat. 10:30) Ví, čím každý den procházíš. (Žalm 37:18) Ví o všech tvých těžkostech a může ti dát sílu, abys každou z nich dokázal snášet.

5. Proč si můžeme být jistí, že Jehova nás může posílit?

5 Přečti Izajáše 40:28. Jehova je zdrojem veškeré energie. Zamysli se například nad tím, kolik energie dává jenom Slunci. Vědec a spisovatel David Bodanis napsal, že hmota, kterou „naše Slunce každou sekundu přeměňuje při svých výbuších v energii, odpovídá více než 16 miliardám [atomových] bomb“. Jiný odborník spočítal, že množství energie, které Slunce vyprodukuje za jednu vteřinu, by lidstvu vystačilo na 200 000 let! Není pochyb o tom, že Jehova, který dává energii Slunci, může dát potřebnou sílu nám, abychom se ani v těžkých situacích nevzdali.

6. V jakém smyslu je Ježíšovo jho příjemné a jak to vnímáš ty?

6 Přečti Izajáše 40:29. Služba Jehovovi přináší velkou radost. Ježíš svým učedníkům řekl: „Vezměte na sebe mé jho.“ A dodal: „Naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“ (Mat. 11:28–30) A je to skutečně tak! Někdy když jdeme na shromáždění nebo do služby, jsme možná vyčerpaní. Jak se ale cítíme potom? Jsme povzbuzení a lépe vyzbrojení do boje se svými problémy. Ježíšovo jho je opravdu příjemné.

7. Povyprávěj nějakou zkušenost, která dokazuje pravdivost slov z Matouše 11:28–30.

7 Uveďme si příklad jedné sestry. Trpí chronickým únavovým syndromem, depresí a migrénou. Někdy pro ni tedy není lehké jít na shromáždění.  Jednou se musela opravdu hodně přemoct. Potom napsala: „Přednáška byla o tom, jak zvládat těžkosti. Bratr ji přednesl s takovým pochopením a tak citlivě, že jsem se rozplakala. Uvědomila jsem si, jak je důležité, abych na shromážděních nechyběla.“ Byla šťastná, že to nevzdala a nezůstala doma.

8., 9. Co apoštol Pavel myslel slovy „když jsem ... slabý, pak jsem mocný“?

8 Přečti Izajáše 40:30. Bez ohledu na to, kolik toho možná umíme, můžeme dělat jenom to, co je v našich silách. To je fakt, který musíme přijmout všichni. Apoštol Pavel byl schopný muž, ale měl omezení, která mu bránila dělat všechno, co by chtěl. O svých pocitech mluvil s Jehovou a ten mu řekl: „Má moc se zdokonaluje ve slabosti.“ Pavel to pochopil, a proto napsal: „Když jsem ... slabý, pak jsem mocný.“ (2. Kor. 12:7–10) Co tím myslel?

9 Chápal, že bez pomoci shora by toho mohl dělat jenom málo. Sílu, kterou postrádal, mohl získat prostřednictvím Božího svatého ducha. A to nebylo všechno. Mohl tak získat i sílu potřebnou k tomu, aby zvládal úkoly, na které by sám nestačil. Stejné je to v našem případě. Když nám Jehova dá svatého ducha, budeme silní!

10. Jak Jehova pomáhal Davidovi?

10 Podporu Božího svatého ducha častokrát pocítil i žalmista David. Zpíval: „Při tobě mohu běžet proti loupeživé tlupě; a při svém Bohu mohu zlézat zeď.“ (Žalm 18:29) Některé naše problémy jsou jako vysoká zeď – vlastními silami je nezdoláme. Potřebujeme, aby nám Jehova pomohl.

11. Jak nám v náročných situacích pomáhá svatý duch?

11 Přečti Izajáše 40:31. Když se orel vznáší do velké výšky nebo plachtí, kromě vlastní síly využívá teplé vzdušné proudy a tak šetří energii. Pokud řešíš náročný problém, vzpomeň si na orla. Snažně pros Jehovu, aby tě prostřednictvím svatého ducha obrazně řečeno povznesl. (Jan 14:26) Je úžasné, že takovou pomoc můžeme dostat kdykoli – 24 hodin denně. Možná ji potřebujeme zvlášť tehdy, když se nepohodneme s někým ze sboru. Proč takové spory vlastně vznikají?

12., 13. a) Proč mezi křesťany dochází k neshodám? b) Co se z toho, co zažil Josef, dozvídáme o Jehovovi?

12 Všichni jsme nedokonalí, a tak se občas neshodneme. Někdy se může stát, že nějaký bratr nebo sestra řekne nebo udělá něco, čím nás naštve. Anebo my naštveme jeho. To může být dost těžká zkouška. Je to ale příležitost Jehovovi ukázat, že jsme mu věrní. Jak? Tím, že se učíme s bratry a sestrami pokojně spolupracovat. Jehova je má rád i přes jejich chyby, a tak bychom je měli mít rádi i my.

Jehova neopustil Josefa a neopustí ani tebe (13. odstavec)

13 Jehova nebrání tomu, aby jeho služebníci byli zkoušeni. Poznáváme to například z toho, co zažil Josef. Když byl mladý, jeho nevlastní bratři na něj žárlili. Prodali ho do otroctví a byl odveden do Egypta. (1. Mojž. 37:28) Jehova to všechno viděl a určitě ho bolelo, že se s jeho přítelem a věrným služebníkem tak špatně zachází. Přesto nezasáhl. Nezasáhl ani později, když byl Josef obviněn, že chtěl znásilnit Potifarovu manželku, a byl za  to uvězněn. Opustil ho Jehova? Vůbec ne. Zpráva říká, že to, co Josef „dělal, to Jehova obracel v úspěch“. (1. Mojž. 39:21–23)

14. Co dobrého nám přináší to, když se nerozčilujeme?

14 Uveďme si jiný příklad. Málokdo zažil tak špatné jednání jako David. Přesto v sobě tento Boží přítel neživil zášť. Napsal: „Zanech hněvu a opusť vztek; nerozpaluj se, jen abys činil zlo.“ (Žalm 37:8) Hlavním důvodem, proč zanechat hněvu neboli se nerozčilovat, je to, že chceme napodobovat Jehovu. Ten nám „neučinil ... dokonce podle našich hříchů“. (Žalm 103:10) Také nám to ale prospívá v praktickém ohledu. Vztek může být příčinou zdravotních problémů, jako jsou vysoký krevní tlak a respirační potíže. Může mít negativní vliv na činnost jater a slinivky a způsobovat zažívací problémy. Navíc když jsme rozčílení, většinou nejsme schopní jasně uvažovat. Snáz řekneme nebo uděláme něco, co druhé zraní, a my se pak kvůli tomu možná dlouho trápíme. Mnohem lepší je zachovat klid. Bible říká: „Klidné a pokojné srdce slouží ke zdraví těla.“ (Přísl. 14:30, Slovo na cestu) Co tedy můžeme dělat, když nám někdo ze spoluvěřících ublížil? Jak se s ním usmířit? Pomůže nám, když uplatníme moudré rady z Bible.

KDYŽ NÁS NĚKDO ZE SBORU ZKLAME

15., 16. Co bychom měli dělat, pokud nám někdo ublížil?

15 Přečti Efezanům 4:26. Nepřekvapí nás, když se k nám zachová drsně člověk, který Jehovovi neslouží. Pokud nás ale svými slovy nebo jednáním zraní někdo ze sboru nebo z rodiny, můžeme být zdrcení. Co když na to jednoduše nedokážeme zapomenout? Dovolíme, aby v nás nenávist sílila, a to dokonce i roky? Anebo uplatníme moudré biblické rady a celou záležitost rychle urovnáme? Čím déle to budeme odkládat, tím těžší pro nás bude usmířit se.

16 Dejme tomu, že tě nějaký bratr urazil a ty to nedokážeš pustit z hlavy. Co můžeš udělat, abyste se usmířili? Nejdřív se upřímně pomodli. Popros Jehovu, aby ti pomohl si s bratrem v příjemném duchu popovídat. Pamatuj, že i on je Jehovův přítel. (Žalm 25:14) Jehova ho miluje. Se svými přáteli Bůh jedná laskavě a očekává, že tak budeme jednat i my. (Přísl. 15:23; Mat.  7:12; Kol. 4:6) Pak si promysli, co řekneš. Nepředpokládej, že ti bratr ublížil úmyslně. Třeba k tomu došlo omylem nebo jsi situaci špatně pochopil. Buď ochotný připustit, že chyba může být i na tvé straně. Rozhovor můžeš začít slovy jako: „Možná jsem přecitlivělý, ale když jsme spolu včera mluvili, měl jsem pocit, že...“ Pokud to nedopadne tak, jak sis přál, hledej další příležitost usmířit se. Mezitím se za svého bratra modli – pros Jehovu, aby mu pomáhal. Také ho pros, aby ses dokázal zaměřovat na bratrovy pěkné vlastnosti. Ať už to dopadne jakkoli, můžeš si být jistý, že Jehova se z tvé upřímné snahy získat svého bratra bude radovat.

KDYŽ SE CÍTÍME PROVINILE KVŮLI SVÉ MINULOSTI

17. a) Pokud vážně zhřešíme, jak nám Jehova pomáhá, abychom vztah s ním dali do pořádku? b) Proč bychom Jehovovu pomoc měli přijmout?

17 Někteří si myslí, že nejsou hodní toho, aby sloužili Jehovovi, protože vážně zhřešili. Pocity viny nás můžou připravit o vnitřní klid, radost a sílu. Král David, který s takovými pocity bojoval, řekl: „Když jsem mlčel, mé kosti byly vyčerpané celodenním sténáním. Ve dne v noci totiž na mně těžce spočívala tvá ruka.“ Naštěstí se k problému postavil čelem a řešil ho tak, jak se to líbí Jehovovi. Napsal: „Konečně jsem ti vyznal svůj hřích... A sám jsi prominul provinění mých hříchů.“ (Žalm 32:3–5) Pokud jsi udělal vážnou chybu, Jehova je připravený ti odpustit. Chce ti pomoct, abys vztah s ním dal do pořádku. Pomoc, kterou ti poskytuje prostřednictvím sborových starších, musíš ale přijmout. (Přísl. 24:16; Jak. 5:13–15) Neotálej, v sázce je tvůj věčný život! Co když ti ale bylo už před dlouhou dobou odpuštěno a ty máš kvůli svým minulým chybám pořád výčitky svědomí?

18. Jak může Pavlův příklad povzbudit ty, kdo bojují s pocity viny?

18 I apoštola Pavla občas trápily chyby, které udělal v minulosti. Řekl: „Jsem ... nejmenší z apoštolů a nejsem hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží sbor.“ Pak dodal: „Ale to, co jsem, jsem z Boží nezasloužené laskavosti.“ (1. Kor. 15:9, 10) Jehova věděl, že Pavel je nedokonalý. Přesto ho přijal takového, jaký byl, a chtěl, aby o tom Pavel nepochyboval. Pokud upřímně lituješ toho, co jsi v minulosti udělal, a mluvil jsi o tom s Jehovou, a když to bylo zapotřebí, tak se staršími, můžeš si být jistý, že Jehova ti odpustil. Vezmi ho tedy za slovo a jeho odpuštění přijmi! (Iz. 55:6, 7)

19. Který verš byl vybrán na letošní rok a proč je vhodný?

19 Čím blíž jsme konci tohoto světa, tím víc problémů můžeme očekávat. Buď si ale jistý, že ten, kdo „unavenému dává sílu a v člověku bez dynamické energie rozhojňuje plnou sílu“, ti může dát cokoli, co potřebuješ, abys mu dál věrně sloužil. (Iz. 40:29; Žalm 55:22; 68:19) Tuto důležitou pravdu si budeme během letošního roku připomínat pokaždé, když budeme na shromáždění v sále Království. Je vyjádřena slovy biblického verše na tento rok: „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu.“ (Iz. 40:31)