STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Leden 2017

V tomto čísle jsou studijní články na období od 27. února do 2. dubna 2017.

Ochotně se nabídli

Hodně sester, které šly sloužit do zahraničí, mělo ze stěhování zpočátku obavy. Jak sebraly potřebnou odvahu? Co se při službě v cizí zemi naučily?

„Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro“

Jehova nám rád pomůže s tím, na co sami nestačíme. Ale očekává od nás, že budeme dělat, co můžeme. Jak nám roční text na rok 2017 pomáhá být v tom rozumní?

Važ si daru svobodné vůle

Co je svobodná vůle a co o ní říká Bible? Jak můžeš dát najevo, že respektuješ rozhodnutí druhých?

Proč je důležité být skromný

Co je skromnost a jak souvisí s pokorou? Proč je důležité ji rozvíjet?

Zůstaň skromný, i když to není lehké

Jak můžeme zůstat skromní, když se nám změní okolnosti, když nás druzí kritizují nebo chválí a když se rozhodujeme?

„Ty věci svěřuj věrným lidem“

Jak můžou starší bratři pomáhat těm mladším přijmout větší odpovědnost? A jak můžou mladší bratři ukázat, že si váží těch, kdo dlouhé roky ve sboru poskytovali vedení?

Co možná nevíte . . .

Jak se v biblických dobých přenášel oheň z jednoho místa na druhé?