Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsi rád, že můžeš spolupracovat s Bohem?

Jsi rád, že můžeš spolupracovat s Bohem?

„Spolupracujeme s ním a také vás snažně prosíme, abyste nepřijímali Boží nezaslouženou laskavost, a přitom opomíjeli její účel.“ (2. KOR. 6:1)

PÍSNĚ: 75, 74

1. Přestože Jehova je nejmocnější, k čemu druhé zve?

JEHOVA je Stvořitel všech věcí, je nejmocnější a nekonečně moudrý. Tuto skutečnost si uvědomil i patriarcha Job. Potom co mu Jehova poukázal na svoje stvořitelská díla, Job řekl: „Poznal jsem, že jsi schopen udělat všechno, a není myšlenka, která je pro tebe nedosažitelná.“ (Job 42:2) Přestože Jehova nepotřebuje, aby mu někdo pomáhal dosáhnout jeho záměru, láska ho vedla k tomu, že už od začátku zval druhé ke spolupráci.

2. Jakou úlohu měl Ježíš při tvoření?

2 Tím prvním, co Jehova stvořil, byl jeho Syn. Jehova mu umožnil, aby se podílel na tvorbě všeho ostatního. (Jan 1:1–3, 18) Apoštol Pavel o Ježíšovi napsal: „Jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny ostatní věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to trůny, nebo panství, nebo vlády, nebo autority.  Všechny ostatní věci byly stvořeny skrze něho a pro něho.“ (Kol. 1:15–17) Jehova tedy svému Synovi prokázal velkou čest. Pověřil ho důležitou prací a navíc o jeho úloze informoval ostatní.

3. Jaký úkol Bůh svěřil Adamovi a co ho k tomu podnítilo?

3 Jehova zval ke spolupráci také lidi. Například Adamovi svěřil úkol pojmenovat zvířata. (1. Mojž. 2:19, 20) Adama určitě těšilo pozorovat jejich chování a vymýšlet pro každé z nich vhodné jméno. Jehova mohl samozřejmě pojmenovat zvířata sám – vždyť je stvořil. Láska ho ale podnítila, aby to nechal na Adamovi. Dal mu také možnost rozšířit ráj za hranice zahrady Eden. (1. Mojž. 1:27, 28) Adam se ale nakonec rozhodl, že s Bohem spolupracovat nebude a způsobil tak sobě i svým potomkům ohromnou škodu. (1. Mojž. 3:17–19, 23)

4. Kteří další lidé spolupracovali s Bohem a jak?

4 Později Bůh přizval ke spolupráci další lidi. Noe postavil archu, ve které se s rodinou zachránil při celosvětové potopě. Mojžíš vysvobodil izraelský národ z Egypta. Jozue Izraelity přivedl do Zaslíbené země. Šalomoun postavil chrám v Jeruzalémě. Marie se stala matkou Ježíše. Tito a další věrní lidé s Jehovou spolupracovali na uskutečnění jeho záměru.

5. Na čem můžeme s Bohem spolupracovat a proč bychom si toho měli vážit? (Viz úvodní obrázek.)

5 V dnešní době nás Jehova zve, abychom ze všech sil podporovali vládu jeho království. To můžeme dělat mnoha způsoby. Ne každý křesťan se sice může zapojit do každého odvětví služby, ale všichni se můžeme podílet na kázání dobré zprávy. Jehova nám samozřejmě tuto spolupráci nabízet nemusel. Mohl se například rozhodnout, že k lidem promluví přímo z nebe. A Ježíš řekl, že kdyby Bůh chtěl, vydávaly by svědectví o Království i kameny. (Luk. 19:37–40) Jehova ale umožnil právě nám, abychom byli jeho „spolupracovníci“. (1. Kor. 3:9) Apoštol Pavel napsal: „Spolupracujeme s ním a také vás snažně prosíme, abyste nepřijímali Boží nezaslouženou laskavost, a přitom opomíjeli její účel.“ (2. Kor. 6:1) Možnost spolupracovat s Bohem je obrovská výsada, za kterou jsme velmi vděční. Proč? Zamysleme se nad několika důvody.

SPOLUPRÁCE S BOHEM NÁM PŘINÁŠÍ RADOST

6. Jak Boží prvorozený Syn popsal svoje pocity ze spolupráce s Otcem?

6 Spolupráce s Jehovou přináší jeho služebníkům radost už odjakživa. Boží prvorozený Syn v roli zosobněné moudrosti řekl: „Jehova mne vytvořil jako počátek své cesty . . . Stala [jsem se] vedle něho mistrem v díle a stala jsem se tím, co on měl den co den zvláště rád, a neustále jsem se před ním radovala.“ (Přísl. 8:22, 30) Ježíše spolupráce s jeho Otcem těšila. Radoval se jednak z výsledků své práce a také z vědomí, že ho Bůh miluje. A jak je to s námi?

Mohla by nám snad nějaká jiná práce přinášet větší uspokojení než to, že pomáháme lidem poznat pravdu? (7. odstavec)

7. Proč nám kazatelská služba přináší radost?

 7 Ježíš řekl, že štěstí plyne z dávání i z přijímání. (Sk. 20:35) To, že jsme mohli poznat pravdu, nám přineslo velkou radost. A radost nám přináší i to, když se o ni dělíme s druhými – když někomu duchovně hladovému pomáháme pochopit, co říká Bible, a začít si vytvářet vztah s Bohem. Je úžasné pozorovat, jak díky pravdě někdo mění svoje postoje i způsob života. Uvědomujeme si, že kázat dobrou zprávu je nesmírně důležité. Pomáháme totiž lidem smířit se s Bohem a získat tak naději na věčný život. (2. Kor. 5:20) Mohla by nám snad nějaká jiná práce přinášet větší uspokojení?

8. Jak se někteří vyjádřili o radosti ze spolupráce s Bohem?

8 Radost nám nepřináší jen to, když lidé dobře reagují na naše poselství, ale také vědomí, že Jehovu naše úsilí těší a že si ho váží. (Přečti 1. Korinťanům 15:58.) Marco z Itálie to popsal takto: „Jsem moc šťastný, když vím, že svoje síly dávám Jehovovi, a ne někomu, kdo by na moji práci za chvíli zapomněl.“ Franco, který slouží ve stejné zemi, říká: „Prostřednictvím Bible a dalších duchovních opatření nám Jehova každý den dává najevo, že nás miluje a že všechno, co pro něj děláme, je důležité, i když nám se to může zdát bezvýznamné. Proto jsem šťastný, že můžu s Bohem spolupracovat. Dává to mému životu smysl.“

KDYŽ SPOLUPRACUJEME S BOHEM, SBLIŽUJE NÁS TO S NÍM I S DRUHÝMI

9. Jaký vztah si Jehova a Ježíš vytvořili a díky čemu?

9 Když spolupracujeme s těmi, které máme rádi, sbližuje nás to s nimi a poznáváme jejich vlastnosti a osobnost. Dozvídáme se, jaké mají cíle a jak se jich snaží dosáhnout. Ježíš spolupracoval s Jehovou možná miliardy let a za tu dobu si vytvořili pevný, láskyplný vztah. To, jak blízký tento vztah je, vidíme z Ježíšových slov: „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10:30) Jejich spolupráce byla vždy harmonická.

10. Jak to, že nás kazatelská služba sbližuje s Bohem i s ostatními?

10 Ježíš Jehovu prosil, aby chránil jeho učedníky. Proč? „Aby byli jedno, právě jako jsme my.“ (Jan 17:11) Když se přizpůsobujeme Božím požadavkům a podílíme se na kázání dobré zprávy, poznáváme Jehovovy přitažlivé vlastnosti. Učíme se, proč je moudré mu důvěřovat a poslouchat ho. Když se k němu přibližujeme, on  se přibližuje k nám. (Přečti Jakuba 4:8.) Sbližuje nás to také s našimi bratry a sestrami, protože zažíváme podobné radosti a starosti a máme stejné cíle. Zkrátka společně pracujeme, společně se radujeme a společně vytrváváme. Octavia z Británie říká: „Když spolupracuju s Jehovou, sbližuje mě to s ostatními, protože mě s přáteli už nespojuje jen nějaká povrchní náklonnost, ale společné cíle a hodnoty.“ Cítíš to tak i ty? Nepřibližuje tě snad k druhým to, když vidíš, jak se snaží dělat Jehovovi radost?

11. Jak víme, že v novém světě budeme mít k Jehovovi i k ostatním ještě blíž?

11 Láskyplný vztah, který dnes s Jehovou i s druhými máme, bude v novém světě ještě silnější. Jen si představ, jaká práce je před námi! Budeme vítat vzkříšené lidi a vyučovat je o Jehovovi. Budeme přeměňovat zemi v ráj. Spolupráce na těchto úkolech nám bude přinášet obrovskou radost. Pod vládou Božího království budeme navíc spět k dokonalosti. Budeme stále rozvíjet přátelství s ostatními i s Bohem, který zcela uspokojí „touhu všeho živého“. (Žalm 145:16)

SPOLUPRÁCE S BOHEM NÁS CHRÁNÍ

12. Jak nás kázání dobré zprávy chrání?

12 Svůj vztah s Bohem musíme chránit. Kvůli tomu, že žijeme ve světě, kterému vládne Satan, a kvůli naší nedokonalosti se nám snadno může stát, že se necháme ovlivnit nesprávným uvažováním a chováním lidí v tomto světě. Je to, jako kdybychom plavali v řece, jejímž proudem se nechceme nechat strhnout. Aby se to nestalo, musíme ze všech sil plavat proti proudu. Podobné úsilí musíme vyvíjet, aby nás nestrhl tento svět. Kazatelská služba nám pomáhá zaměřovat se na věci, které jsou důležité a správné, a ne na věci, které by oslabily naši víru. (Fil. 4:8) Tato činnost naši víru posiluje a připomínáme si díky ní Boží sliby a měřítka. Pomáhá nám udržovat svoji duchovní výzbroj v dobrém stavu. (Přečti Efezanům 6:14–17.)

13. Jak se o službě vyjádřil jeden svědek z Austrálie?

13 Když se naplno věnujeme službě a dalším křesťanským činnostem, chrání nás to ještě v jiném ohledu – nezbývá nám pak čas na to, abychom se příliš zaměřovali na svoje problémy. Joel z Austrálie říká: „Kázání mi pomáhá neztrácet kontakt s realitou. Vidím, jaké starosti musí lidé řešit a jak můj život obohacuje to, že se řídím Božími měřítky. Kazatelská služba mi pomáhá pracovat na pokoře. Učím se v ní spoléhat na Jehovu a na svoje bratry a sestry.“

14. Jak naše vytrvalost v kazatelské službě dokládá, že nás podporuje svatý duch?

14 Kazatelská služba také posiluje naše přesvědčení, že máme podporu Božího svatého ducha. Představ si, že by tě někdo požádal, abys lidem ve svém okolí dodával nějaký speciální chleba. Máš to dělat zadarmo a na vlastní náklady. Navíc brzy zjistíš, že o tvůj chleba nemá většina lidí zájem, a někteří tě kvůli tomu, že ho nabízíš, dokonce nesnáší. Jak dlouho bys to  vydržel dělat? Negativní reakce by tě nejspíš brzy odradily a neměl bys sílu pokračovat. Přesto většina z nás vytrvale káže dobrou zprávu už mnoho let a dělá to na vlastní náklady a navzdory pohrdání a výsměchu. Není to snad důkaz, že máme podporu Božího ducha?

SPOLUPRACÍ S BOHEM DÁVÁME NAJEVO LÁSKU K NĚMU I K LIDEM

15. Jak kázání dobré zprávy zapadá do Božího záměru s lidstvem?

15 Jak kázání dobré zprávy zapadá do Božího záměru s lidstvem? Jehova si přál, aby lidé žili věčně. A přestože Adam zhřešil, Boží záměr se nezměnil. (Iz. 55:11) Bůh zařídil, aby lidé mohli být osvobozeni od hříchu a smrti. Proto přišel Ježíš na zem a obětoval za ně svůj život. Aby ale mohli lidé mít z jeho oběti užitek, musí Boha poslouchat. Proto Ježíš učil, co Bůh od lidí vyžaduje, a nařídil svým učedníkům, aby dělali to samé. Když kážeme dobrou zprávu a pomáháme lidem stát se Božími přáteli, přímo tím s Bohem spolupracujeme na uskutečnění jeho záměru zachránit lidi od hříchu a smrti.

16. Jak spolu souvisí kazatelská služba a dvě nejdůležitější Boží přikázání?

16 Když pomáháme druhým vydat se po cestě vedoucí k věčnému životu, dáváme tím najevo lásku k bližním i k Jehovovi, „jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Tim. 2:4) Na otázku, které Boží přikázání je nejdůležitější, Ježíš odpověděl: „‚Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘“ (Mat. 22:37–39) Když vydáváme lidem svědectví, tato přikázání tím plníme. (Přečti Skutky 10:42.)

17. Proč jsi rád, že můžeš kázat dobrou zprávu?

17 Jehova nám dal práci, která nám přináší radost, sbližuje nás s ním i s druhými a chrání nás. Je také výborným způsobem, jak můžeme dát najevo lásku k Bohu a k bližním. Podmínky máme sice každý jiné, ale ať už jsme mladí, staří, bohatí, chudí, zdraví nebo nemocní, děláme všechno, co můžeme, abychom se o dobrou zprávu dělili s ostatními. Máme podobné pocity jako Chantel z Francie, která říká: „Ta nejmocnější bytost ve vesmíru, stvořitel všech věcí a šťastný Bůh mi říká: ‚Běž. Buď moje mluvčí. Mluv ze srdce. Já ti k tomu dám sílu. Podpořím tě. Dám ti svoje Slovo, spolupracovníky, potřebné školení a přesné pokyny v pravý čas.‘ Dělat to, co od nás Jehova žádá, a spolupracovat s ním je nádherná výsada!“