Přejít k článku

Přejít na obsah

K čemu tě motivuje Boží „nepopsatelný velkorysý dar“?

K čemu tě motivuje Boží „nepopsatelný velkorysý dar“?

„Ať jsou díky Bohu za jeho nepopsatelný velkorysý dar.“ (2. KOR. 9:15)

PÍSNĚ: 121, 63

1., 2. a) Co zahrnuje Boží „nepopsatelný velkorysý dar“? b) O kterých otázkách budeme uvažovat v tomto článku?

KDYŽ Jehova z lásky poslal na zem svého prvorozeného Syna, dal lidem ten nejcennější možný dar. (Jan 3:16; 1. Jana 4:9, 10) Apoštol Pavel ho označil za Boží „nepopsatelný velkorysý dar“. (2. Kor. 9:15) Proč použil právě takový výraz?

2 Pavel si uvědomoval, že Kristova dokonalá oběť je zárukou splnění všech nádherných Božích slibů. (Přečti 2. Korinťanům 1:20.) Boží „nepopsatelný velkorysý dar“ tedy nezahrnuje jen Ježíšovu oběť. Patří k němu i všechny další projevy Jehovovy dobroty a věrné lásky. Je tak cenný, že ho žádnými slovy nelze plně popsat. Jaký vliv by na nás měl mít? A k čemu by nás měl motivovat právě teď, když se připravujeme na Památnou  slavnost, která proběhne ve středu 23. března 2016?

PROČ JE TENTO DAR TAK CENNÝ

3., 4. a) Jak na tebe působí, když dostaneš dárek? b) Jak by ti mohl nějaký výjimečný dar změnit život?

3 Když dostaneš nějaký dárek, určitě ti to udělá velkou radost. Některé dary jsou ale tak výjimečné, že nám můžou doslova změnit život. Představ si například, že ses zapletl do nějakého zločinu a čeká tě poprava. Najednou se ale někdo, koho neznáš, nabídne, že zemře místo tebe. Vlastně ti daruje život! Jak by na tebe takový skutek zapůsobil?

4 Tvůj život by už nejspíš nikdy nebyl takový jako předtím. Možná bys začal víc přemýšlet o tom, co děláš. Asi by ses snažil být laskavější a štědřejší a ochotněji bys druhým odpouštěl. A člověku, který zemřel místo tebe, bys byl určitě celý život vděčný.

5. Proč můžeme říct, že výkupné je mnohem cennější než jakýkoli jiný dar?

5 Dar výkupného je ale ještě cennější. (1. Petra 3:18) Proč to můžeme říct? My všichni jsme od Adama zdědili hřích a trestem za hřích je smrt. (Řím. 5:12) Jehova z lásky poslal na zem svého Syna, aby „okusil smrt za každého člověka“. (Hebr. 2:9) Tím udělal víc než jen to, že by prodloužil náš současný život. Ježíšova výkupní oběť totiž odstraní příčinu smrti jednou provždy. (Iz. 25:7, 8; 1. Kor. 15:22, 26) Všichni, kdo v Ježíše projevují víru, získají věčný život, který bude pokojný a šťastný. Někteří budou s Ježíšem vládnout v nebi a ti ostatní budou poddanými Božího království tady na zemi. (Řím. 6:23; Zjev. 5:9, 10) Co dalšího tento Jehovův dar zahrnuje?

6. a) Na kterou součást Jehovova daru se nejvíc těšíš? b) Ke kterým třem věcem by nás Boží dar měl motivovat?

6 K Jehovovu daru patří i to, že zmizí všechny nemoci, ze země se stane ráj a budou vzkříšeni mrtví. (Iz. 33:24; 35:5, 6; Jan 5:28, 29) Jehovu a jeho Syna za tento „nepopsatelný velkorysý dar“ určitě milujeme. Jak to můžeme dát najevo? Ukážeme si, že by nás tento dar měl motivovat, abychom 1. napodobovali Ježíše, 2. projevovali lásku k bratrům a 3. ochotně odpouštěli.

„POHÁNÍ NÁS . . . LÁSKA, KTEROU MÁ KRISTUS“

7., 8. K čemu by nás Kristova láska měla podněcovat?

7 Zaprvé, Boží dar by nás měl podněcovat, abychom žili pro Ježíše. Apoštol Pavel napsal: „Pohání nás totiž láska, kterou má Kristus.“ (Přečti 2. Korinťanům 5:14, 15.) Pavel věděl, že to, jakou lásku nám Ježíš projevil, nás bude motivovat, abychom ho milovali a vážili si ho. Když plně rozumíme tomu, co pro nás Jehova s Ježíšem udělali, bude to mít zásadní vliv na náš život. V jakém směru?

8 Ti, kdo milují Jehovu, chtějí napodobovat Ježíšův příklad. (1. Petra 2:21; 1. Jana 2:6) To, že Boha a Krista milujeme, dáváme najevo svojí poslušností. Ježíš řekl: „Kdo má moje  přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo zase miluje mne, bude milován mým Otcem, a budu ho milovat a jasně se mu ukáži.“ (Jan 14:21; 1. Jana 5:3)

9. Jakým tlakům jsme vystaveni?

9 Je moudré, když se v období Památné slavnosti zamyslíme nad tím, jak žijeme. Zeptej se sám sebe: V čem se mi daří napodobovat Ježíše? A v čem bych se mohl zlepšit? Takové úvahy jsou velmi důležité, protože jsme neustále vystaveni tlaku tohoto světa. (Řím. 12:2) Kdybychom si nedali pozor, mohli bychom přijmout názory dnešních filozofů nebo začít napodobovat sportovní hvězdy a další celebrity. (Kol. 2:8; 1. Jana 2:15–17) Jak můžeme těmto tlakům odolávat?

10. O jakých otázkách můžeme přemýšlet v období Památné slavnosti a k čemu nás taková úvaha možná podnítí? (Viz úvodní obrázek.)

10 V období Památné slavnosti můžeme například projít svůj šatník, filmy, hudbu a možná i obsah svého počítače, telefonu a tabletu. Přemýšlej: Kdybych věděl, že půjdu někam, kde potkám Ježíše, vzal bych si to na sebe? (Přečti 1. Timoteovi 2:9, 10.) Dávám svým oblečením najevo, že jsem opravdu Ježíšův učedník? Líbil by se Ježíšovi tenhle film nebo tahle hudba? Kdyby si půjčil můj mobil nebo tablet a viděl, co tam mám, bylo by mi trapně? Dokázal bych mu vysvětlit, proč se mi líbí zrovna tahle počítačová hra? Pokud milujeme Jehovu, měli bychom být ochotní zbavit se všeho, co není pro křesťana vhodné, i když nás to možná stálo hodně peněz. (Sk. 19:19, 20) Když jsme se Jehovovi zasvětili, slíbili jsme, že už nebudeme žít pro sebe, ale pro Krista. Neměli bychom proto lpět na ničem, co by nám bránilo Ježíše plně napodobovat. (Mat. 5:29, 30; Fil. 4:8)

11. a) K čemu nás láska k Jehovovi a Ježíšovi motivuje v souvislosti se službou? b) Co můžeme udělat pro naše bratry a sestry?

11 Láska k Ježíšovi nás také motivuje, abychom s nadšením kázali dobrou zprávu a vyučovali ty, kdo mají zájem. (Mat. 28:19, 20; Luk. 4:43) Můžeš si v období Památné slavnosti zařídit věci tak, aby ses mohl přihlásit do pomocné průkopnické služby a strávit kázáním 30 nebo 50 hodin? Jeden 84letý vdovec měl pocit, že by to kvůli svému věku a zdravotním problémům nezvládl. Pomohli mu ale průkopníci z jeho okolí. Vozili ho autem a brali ho do takových obvodů, kde mohl bez problémů sloužit. Díky tomu třicetihodinovou kvótu splnil. Mohl bys i ty pomoct někomu ve sboru, aby v březnu nebo dubnu zažil radost z průkopnické služby? Je pravda, že ne každý může být pomocným průkopníkem. V každém případě ale můžeme věnovat službě co nejvíc času a energie. K čemu dalšímu by nás Boží dar měl motivovat?

MILUJME JEDEN DRUHÉHO

12. K čemu dalšímu nás motivuje Boží láskyplný dar?

12 Zadruhé, Boží láskyplný dar nás  motivuje, abychom projevovali lásku svým bratrům. Apoštol Jan napsal: „Milovaní, jestliže nás Bůh takto miloval, pak jsme my sami povinni milovat jeden druhého.“ (1. Jana 4:7–11) Boží láska nás tedy zavazuje milovat svoje bratry. (1. Jana 3:16) Jak tuto lásku můžeme projevit?

13. Jak Ježíš projevoval lidem lásku?

13 Zamysli se, jak lásku projevoval Ježíš. Během své služby na zemi se zvlášť zaměřoval na obyčejné lidi, kteří potřebovali jeho pomoc. Léčil chromé, slepé, hluché i němé. (Mat. 11:4, 5) A velmi rád vyučoval duchovně hladovějící lidi, o kterých židovští náboženští vůdci říkali, že jsou „prokletí“. (Jan 7:49) Ježíš takové lidi miloval a usilovně se jim snažil pomáhat. (Mat. 20:28)

Mohl bys někomu ze starších spolukřesťanů pomáhat se službou? (14. odstavec)

14. Jak můžeš svým bratrům a sestrám projevit lásku?

14 V období Památné slavnosti máme skvělou příležitost Ježíše napodobit a přemýšlet o bratrech a sestrách v našem sboru. Určitě tě napadne aspoň někdo, komu bys mohl pomoct. Máte ve sboru nějaké starší bratry a sestry? Mohl bys je navštívit? Mohl bys jim třeba přinést jídlo, pomoct jim s nějakou prací doma, nabídnout jim odvoz na shromáždění nebo je pozvat do služby? (Přečti Lukáše 14:12–14.) Boží láska by nás měla motivovat, abychom zase my projevovali lásku svým bratrům.

BUĎME OCHOTNÍ ODPOUŠTĚT

15. Na co musíme pamatovat?

15 Zatřetí, Jehovův láskyplný dar by nás měl motivovat, abychom svým bratrům a sestrám odpouštěli. Všichni jsme potomky Adama, a proto jsme zdědili hřích a smrt. Nikdo nemůže říct: „Já výkupné nepotřebuju.“ I ten nejvěrnější Boží služebník je na tomto projevu Jehovovy nezasloužené laskavosti plně závislý. Každý z nás musí pamatovat na to, že mu Jehova odpustil ohromný dluh. Proč je to důležité? Odpověď najdeme v jednom z Ježíšových podobenství.

16., 17. a) Co se učíme z Ježíšova podobenství o králi a jeho otrocích? b) K čemu tě úvaha o Ježíšově podobenství povzbudila?

 16 Ježíš vyprávěl o králi, který svému otrokovi odpustil obrovský dluh – 10 000 talentů neboli 60 000 000 denárů. Ten otrok pak ale nebyl ochotný odpustit svému spoluotrokovi mnohem menší dluh, pouhých 100 denárů. Když se král doslechl, jak bezcitně se otrok zachoval, rozzuřil se. Řekl mu: „Ničemný otroku, zrušil jsem celý tvůj dluh, když jsi mě snažně prosil. Neměl ses zase ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou?“ (Mat. 18:23–35) Stejně jako král z podobenství nám Jehova odpustil obrovský dluh. K čemu by nás jeho láska a milosrdenství měly motivovat?

17 Období Památné slavnosti je dobrou příležitostí k tomu, abychom se zamysleli, jestli se na někoho ze spoluvěřících nezlobíme. Pokud zjistíme, že ano, měli bychom napodobit Jehovu, který je „přichystaný odpouštět“. (Žalm 86:5; Neh. 9:17) Vděčnost za to, že nám Jehova odpustil tak velký dluh, nás povede k tomu, abychom s druhými jednali stejně. Pokud chceme, aby nás Jehova dál miloval a odpouštěl nám, musíme i my milovat druhé a odpouštět jim. (Mat. 6:14, 15) Minulost tím sice nezměníme, ale pozitivně ovlivníme svoji budoucnost.

18. K čemu Boží láska motivovala jednu sestru?

18 Vyrovnávat se s nedostatky bratrů a sester pro nás může být náročné. (Přečti Kolosanům 3:13, 14; Efezanům 4:32.) Zamysleme se nad příkladem Lily. Ochotně pomáhala jedné ovdovělé sestře jménem Carol. [1] Často ji vozila, kam bylo potřeba, nakupovala pro ni a dělala pro ni i spoustu dalších věcí. Carol přesto byla věčně nespokojená a nebylo lehké s ní vyjít. Lily se však zaměřovala na její dobré vlastnosti. Dál se o ni starala až do chvíle, kdy Carol vážně onemocněla a zemřela. I když pečovat o Carol nebylo lehké, Lily říká: „Moc se těším, až bude Carol vzkříšená. Jsem zvědavá, jaká bude, až bude dokonalá.“ Ano, Boží láska nás může motivovat k tomu, abychom snášeli chyby svých bratrů a sester a těšili se na dobu, kdy lidská nedokonalost konečně zmizí.

19. K čemu tě motivuje Boží „nepopsatelný velkorysý dar“?

19 Od Jehovy jsme opravdu dostali „nepopsatelný velkorysý dar“. Nikdy ho nepovažujme za samozřejmost. Zvlášť teď, v období Památné slavnosti, s vděčností přemýšlejme o tom všem, co pro nás Jehova a Ježíš udělali. Kéž nás Boží velkorysý dar motivuje k tomu, abychom co nejvíc napodobovali Ježíše, iniciativně projevovali lásku svým bratrům a ochotně jim odpouštěli.

^ [1] (18. odstavec) Některá jména v tomto článku byla změněna.