Přejít k článku

Přejít na obsah

 21. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Vážíš si darů od Boha?

Vážíš si darů od Boha?

„Udělal jsi tolik věcí, Jehovo, můj Bože, tolik úžasných skutků a myšlenek vůči nám!“ (ŽALM 40:5)

PÍSEŇ Č. 5 Boží podivuhodná díla

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. Co pro nás Jehova podle Žalmu 40:5 udělal a proč o tom budeme přemýšlet?

JEHOVA je štědrý Bůh. Dal nám spoustu věcí – například planetu Zemi, která je naším nádherným a výjimečným domovem, úžasně zkonstruovaný mozek a mimořádnou knihu, Bibli. Díky těmto třem darům máme kde žít, můžeme přemýšlet a komunikovat s druhými a známe odpovědi na ty nejdůležitější otázky. (Přečti Žalm 40:5.)

2 Na tyto tři dary se teď podíváme trochu podrobněji. Čím víc o nich totiž přemýšlíme, tím víc jsme našemu milujícímu stvořiteli Jehovovi vděční a chceme mu dělat radost. (Zjev. 4:11) Také jsme líp připravení pomoct těm, kdo se nechali přesvědčit, že život vznikl evolucí.

NAŠE JEDINEČNÁ PLANETA

3. V čem je Země jedinečná?

3 Z toho, jak je vytvořená naše planeta, je jasně vidět Boží moudrost. (Řím. 1:20; Hebr. 3:4) Není sice jediná, která obíhá kolem Slunce, ale je jedinečná v tom, že jsou na ní ideální podmínky k životu.

4. V čem je Země lepší než jakákoli loď postavená lidmi?

4 Země se v určitých ohledech podobá lodi, která pluje na širém oceánu. Ale mezi lodí, kterou postavili lidé, a naší planetou jsou podstatné rozdíly. Například jak dlouho by žili pasažéři nějaké lodi, kdyby si museli sami  produkovat kyslík, potraviny a pitnou vodu a přitom by nemohli do oceánu vyhazovat žádný odpad? Všichni by brzy zemřeli. Naše planeta naproti tomu vytváří podmínky pro život miliard lidí a živočichů. V potřebném množství produkuje kyslík, potraviny a pitnou vodu. A odpadní látky, které v přírodě vznikají, není nutné vyhazovat do vesmíru. Přestože tady zůstávají, naše planeta je dál krásná a obyvatelná. Jak je to možné? Jehova ji totiž vybavil recyklační schopností. Stručně si teď řekneme něco o dvou mistrně navržených procesech – o koloběhu kyslíku a koloběhu vody.

5. Co je koloběh kyslíku a čeho je dokladem?

5 Kyslík je plyn, který je nezbytný pro mnoho živých organismů. Neobejdeme se bez něj ani my, lidé. Odhaduje se, že lidé a zvířata ho za rok spotřebují sto miliard tun. Zároveň vydechují oxid uhličitý. Přesto se nestane, že by kvůli jejich dýchání kyslík z atmosféry zmizel a zaplnil by ji oxid uhličitý. Čím to je? Jehova totiž stvořil i jiné organismy – od nepatrných řas po obrovité stromy – které naopak kyslík vydávají a oxid uhličitý přijímají. Díky koloběhu kyslíku tak doslova platí to, co se píše ve Skutcích 17:24 a 25, že „Bůh ... dává všem lidem život [a] dech“.

6. Jak probíhá koloběh vody a co dokládá? (Viz také rámeček „ Koloběh vody – dar od Jehovy“.)

6 Vodu v kapalném skupenství máme díky tomu, že naše planeta je v ideální vzdálenosti od Slunce. Pokud by byla jenom o něco blíž, všechna voda by se vypařila a ze Země by se stala rozpálená skála bez života. Kdyby byla od Slunce jenom o něco dál, všechna voda by zmrzla a z naší planety by byla gigantická ledová koule. Jehova ale Zemi umístil tak, že může probíhat koloběh vody a díky němu existovat život. Slunce ohřívá oceány i pevninu a voda, která se vypaří, vytváří oblaka. Každý rok se tak do atmosféry dostane téměř 500 000 kilometrů krychlových vody. Zůstává v ní asi deset dní a pak spadne v podobě deště nebo sněhu. Nakonec steče do jezer a oceánů a celý cyklus se opakuje. Tento efektivní a trvale udržitelný proces dokládá, že Jehova je mocný a moudrý. (Job 36:27, 28; Kaz. 1:7)

7. Jakými způsoby můžeme dávat najevo vděčnost za dar, o kterém se píše v Žalmu 115:16?

7 Co nám pomůže být vděční za naši skvělou planetu a všechno, co nám poskytuje? (Přečti Žalm 115:16.) Například to, když budeme přemýšlet o věcech, které Jehova udělal. Bude nás to motivovat, abychom mu každý den děkovali za všechno dobré, co od něj máme. A vděčnost za naši krásnou planetu dáme najevo i tak, že budeme svoje okolí udržovat co nejčistší.

NÁŠ ÚŽASNÝ MOZEK

8. Proč můžeme říct, že náš mozek je technický zázrak?

8 Lidský mozek je technický zázrak. Když jsi byl v matčině děloze, tvůj mozek se vyvíjel podle předem daného plánu a každou minutu v něm vznikly tisíce nových buněk. Odborníci odhadují, že mozek dospělého člověka obsahuje téměř 100 miliard specializovaných buněk, kterým se říká neurony. Tyto buňky  jsou skvěle uspořádány a dohromady tvoří orgán, který váží asi 1,5 kilogramu. Podívejme se, co úžasného náš mozek dokáže.

9. Z čeho je vidět, že naše schopnost mluvit je darem od Boha?

9 Naše schopnost mluvit je něco mimořádného. Zkus se zamyslet, co se ve tvém těle děje, když mluvíš. Při každém slovu musí tvůj mozek zkoordinovat pohyb asi stovky svalů jazyka, hrdla, rtů, čelisti a hrudi. Pokud má být tomu, co říkáme, rozumět, musí být pohyb všech těchto svalů přesně načasovaný. V roce 2019 proběhla studie, která se zabývala naší schopností naučit se mluvit. Vyšlo najevo, že už novorozenci dokážou rozlišovat jednotlivá slova. Toto zjištění dokládá to, o čem je přesvědčeno mnoho odborníků – že se schopností porozumět řeči a naučit se mluvit se už rodíme. Je to nádherný dar od Boha. (2. Mojž. 4:11)

10. Jak můžeme dát najevo, že si daru řeči vážíme?

10 Jak můžeme dát najevo, že si daru řeči vážíme? Například tak, že lidem, kteří věří v evoluci, budeme vysvětlovat, proč jsme přesvědčení, že Bůh existuje. (Žalm 9:1; 1. Petra 3:15) Ti, kdo se přiklání k evoluci, tvrdí, že naše planeta a život na ní vznikly bez zásahu nějaké vyšší inteligence. Pomocí Bible a myšlenek z tohoto článku se můžeme našeho nebeského Otce zastat. Lidem, kteří budou ochotní si nás vyslechnout, můžeme vysvětlit, proč jsme přesvědčení, že Jehova je stvořitelem celého vesmíru. (Žalm 102:25; Iz. 40:25, 26)

11. Co je další důvod, proč je náš mozek úžasný?

11 Máme úžasnou paměť. Jeden odborník před lety odhadl, že náš mozek je schopný pamatovat si informace, které by zaplnily 20 milionů knih. V současnosti se má za to, že kapacita naší paměti je ještě mnohem větší. Co mimořádného nám paměť umožňuje?

12. Jak nás schopnost vyvozovat morální ponaučení odlišuje od zvířat?

12 Ze všech tvorů na zemi pouze lidé dokážou vyvozovat morální ponaučení z toho, co zažili. K tomu právě potřebujeme paměť a schopnost svoje zážitky analyzovat. Díky tomu můžeme měnit svůj způsob myšlení a života a stávat se lepšími lidmi. (1. Kor. 6:9–11; Kol. 3:9, 10) Můžeme dokonce vyškolit svoje svědomí, aby nám pomáhalo poznat, co je dobré a špatné. (Hebr. 5:14) Také se můžeme učit druhé milovat, mít s nimi soucit a být k nim laskaví. A můžeme si osvojovat Jehovova měřítka toho, co je správné.

13. Co nám Žalm 77:11 a 12 říká o tom, jak bychom měli používat svoji paměť?

 13 Jak můžeme dát Jehovovi najevo vděčnost za to, že nám dal tak úžasnou paměť? Jedním způsobem je to, že se budeme snažit zapamatovat si všechny situace, kdy nám Jehova pomohl a utěšil nás. Posílí to naši důvěru, že nám bude pomáhat i dál. (Přečti Žalm 77:11, 12; 78:4, 7) Dalším způsobem je to, že si budeme pamatovat, co pro nás udělali druzí, a budeme jim za to vděční. Výzkumy ukázaly, že vděční lidé bývají šťastnější. Také můžeme stejně jako Jehova některé věci vědomě zapomínat. Jehova má dokonalou paměť, ale když například uděláme chybu a pak jí litujeme, odpustí nám a na naši chybu zapomene. (Žalm 25:7; 130:3, 4) Přeje si, abychom dělali to samé, když nás druzí zraní. (Mat. 6:14; Luk. 17:3, 4)

Vděčnost za náš úžasný mozek můžeme dávat najevo tak, že ho používáme způsobem, který dělá Jehovovi čest (14. odstavec) *

14. Jak můžeme dávat najevo vděčnost za tak mimořádný dar, jakým je náš mozek?

14 Za tak mimořádný dar, jakým je náš mozek, jsme Jehovovi určitě vděční. Jak svoji vděčnost můžeme dávat najevo? Budeme mozek používat takovým způsobem, abychom dělali Jehovovi čest. Někteří ho používají sobecky – stanovují si vlastní měřítka toho, co je dobré a špatné. Protože nás ale Jehova vytvořil, je logické, že jeho měřítka jsou lepší než ta, která bychom snad vymysleli my sami. (Řím. 12:1, 2) Když se řídíme tím, co se líbí Jehovovi, náš život je pokojný. (Iz. 48:17, 18) A navíc má smysl – přinášet čest našemu Stvořiteli a Otci a dělat mu radost. (Přísl. 27:11)

VÝJIMEČNÁ KNIHA – BIBLE

15. Proč můžeme říct, že Bible je dokladem Jehovovy lásky k lidem?

15 Bible je dar, který nám z lásky dal náš nebeský Otec. Nechal ji sepsat, protože mu na jeho pozemských dětech moc záleží. Odpovídá nám v ní na ty nejdůležitější otázky, jaké nás můžou napadnout, třeba: Kde jsme se tu vzali?  Co je smyslem života? A co přinese budoucnost? Jehova chce, aby odpovědi na tyto otázky znaly všechny jeho děti, a tak v průběhu staletí podnítil různé lidi, aby přeložili Bibli do spousty jazyků. Celá Bible nebo její části jsou dnes dostupné ve víc než 3 000 jazycích. Jedná se o nejpřekládanější a nejrozšířenější knihu v celé historii. Většina lidí si ji může číst ve své mateřštině bez ohledu na to, kde žijí nebo jakým jazykem mluví. (Viz rámeček „ Překládání Bible do afrických jazyků“.)

16. Jak podle Matouše 28:19 a 20 můžeme dát najevo, že jsme za Bibli vděční?

16 Vděčnost za Bibli můžeme dát najevo tak, že ji budeme každý den číst, o myšlenkách z ní přemýšlet a dělat maximum, abychom podle ní žili. Také se budeme usilovně snažit mluvit o tom, co se v Bibli píše, s co nejvíce lidmi. (Žalm 1:1–3; Mat. 24:14; přečti Matouše 28:19, 20)

17. O jakých darech jsme mluvili v tomto článku a o jakých budeme mluvit příště?

17 V tomto článku jsme mluvili o několika darech od Boha – o našem pozemském domově, o našem úžasném mozku a o výjimečné knize, Bibli. Jehova nám dal ale i jiné vzácné dary, které jsou neviditelné. O těch bude pojednávat příští článek.

PÍSEŇ Č. 12 Jehova, náš Bůh

^ 5. odst. Tento článek nám pomůže, abychom byli Jehovovi vděční za to, jaký je, a za tři dary, které nám dal. Také v něm najdeme argumenty, díky kterým dokážeme líp obhájit svoji víru před těmi, kdo v Boha nevěří.

^ 64. odst. POPIS OBRÁZKU: Sestra se učí cizí jazyk, aby mohla mluvit o Bibli s přistěhovalci.