Přejít k článku

Přejít na obsah

Soupeřící králové v čase konce

Soupeřící králové v čase konce

Proroctví uvedená v této časové ose popisují události, které se časově překrývají. Všechna dokazují, že žijeme v „čase konce“. (Dan. 12:4)

 • Verše Zjev. 11:7; 12:13, 17; 13:1–8, 12

  Proroctví „Divoké zvíře“ vládne nad lidmi celá staletí. V čase konce utrpí sedmá hlava zranění. Později se hlava uzdraví a „celá země“ toto divoké zvíře následuje. Satan prostřednictvím tohoto zvířete válčí se zbývajícími pomazanými.

  Splnění Po potopě se objevují lidské vlády, které se staví proti Jehovovi. O mnoho století později, během první světové války, je Britská říše vážně oslabena. Zotaví se, když se k ní připojí Spojené státy. Zvlášť v čase konce Satan prostřednictvím celosvětového politického systému pronásleduje Boží lid.

 • Verše Dan. 11:25–45

  Proroctví Král severu a král jihu v čase konce bojují o moc.

  Splnění Německo soupeří s britsko-americkou velmocí. V roce 1945 se králem severu stává Sovětský svaz se svými spojenci. V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadá a za nějakou dobu přebírá roli krále severu Rusko se svými spojenci.

 • Verše Iz. 61:1; Mal. 3:1; Luk. 4:18

  Proroctví Jehova posílá svého „posla“, aby pročistil cestu před založením mesiášského království. Tato skupina začíná „[oznamovat] dobrou zprávu mírným“.

  Splnění Od roku 1870 Russell a jeho přátelé horlivě objasňují biblické pravdy. V 80. letech začínají zdůrazňovat, že Boží služebníci musí kázat. Uveřejňují články jako například „Hledá se 1 000 kazatelů“ a „Pomazáni, aby kázali“.

 • Verše Mat. 13:24–30, 36–43

  Proroctví Na pole s pšenicí zasévá nepřítel plevel. Ten pšenici přerůstá a ona až do doby žně není vidět. Pak je plevel od pšenice oddělen.

  Splnění Od konce 19. století se praví křesťané začínají odlišovat od falešných. Během času konce jsou shromažďováni a od těch falešných oddělováni.

 • Verše Dan. 2:31–33, 41–43

  Proroctví Socha vytvořená z různých kovů má chodidla ze železa a hlíny.

  Splnění Hlína představuje běžné lidi, kteří žijí na území britsko-americké světové velmoci a protestují a bouří se proti vládám. Tím oslabují její schopnost jednat se železnou silou.

 • Verše Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20

  Proroctví „Pšenice“ je shromažďována do „sýpky“ a nad „služebníky“ je ustanoven „věrný a rozvážný otrok“. „Dobrá zpráva o Království“ se začíná kázat „po celé obydlené zemi“.

  Splnění V roce 1919 byl nad Božím lidem ustanoven věrný otrok. Badatelé Bible od té doby kážou ve stále větším rozsahu. Dnes svědkové Jehovovi oznamují dobrou zprávu ve víc než 200 zemích a vydávají biblické publikace ve víc než 1 000 jazycích.

 • Verše Dan. 12:11; Zjev. 13:11, 14, 15

  Proroctví Dvourohé divoké zvíře dává podnět k vytvoření „sochy divokého zvířete“ a vdechne jí život.

  Splnění Britsko-americká světová velmoc dává podnět k vytvoření Společnosti národů. Tuto organizaci podporují i jiné státy. Nakonec se k ní připojuje i král severu, ale jenom v letech 1926 až 1933. Lidé věří, že Společnost národů a později OSN zajistí světový mír, což ale dokáže jenom Boží království.

 • Verše Dan. 8:23, 24

  Proroctví „Král dravého vzhledu“ bude „neobvykle působit zkázu“.

  Splnění Britsko-americká světová velmoc působí obrovskou zkázu. Například za druhé světové války Spojené státy způsobily zkázu v nebývalé míře, když na nepřítele této světové velmoci shodili dvě atomové bomby.

 • Verše Dan. 11:31; Zjev. 17:3, 7–11

  Proroctví Červeně zbarvené divoké zvíře s deseti rohy, osmý král, vystupuje z propasti. V knize Daniel je tento král označený jako „ohavnost působící zpustošení“.

  Splnění Společnost národů přestala během druhé světové války fungovat. Po válce bylo založeno OSN. Lidé tuto organizaci oslavují, stejně jako předtím oslavovali Společnost národů. Taková sláva ale patří Božímu království. OSN zaútočí na náboženství.

 • Verše 1. Tes. 5:3; Zjev. 17:16

  Proroctví Národy prohlásí „mír a bezpečnost“. „Deset rohů“ a „divoké zvíře“ zaútočí na „prostitutku“ a zničí ji. Pak jsou zničeny i národy.

  Splnění Národy prohlásí, že dosáhly míru a bezpečnosti. Potom státy, které budou podporovat OSN, zničí všechna falešná náboženství. Tím začne velké soužení, které skončí zničením celého Satanova světa v Armagedonu.

 • Verše Ezek. 38:11, 14–17; Mat. 24:31

  Proroctví Gog vpadne do země Božího lidu. Potom andělé shromáždí „vyvolené“.

  Splnění Král severu společně s ostatními vládami tohoto světa zaútočí na Boží lid. Někdy po začátku tohoto útoku budou zbývající pomazaní shromážděni do nebe.

 • Verše Ezek. 38:18–23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; Zjev. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Proroctví Ten, kdo sedí na bílém koni, dovršuje své vítězství, když poráží Goga a jeho vojska. Divoké zvíře je hozeno do ohnivého jezera a obrovská socha je rozdrcena.

  Splnění Ježíš jako vládnoucí král Božího království zachrání Boží lid. Se svými 144 000 spoluvládci a andělskými vojsky zničí koalici národů, tedy celý Satanův politický systém.