Přejít k článku

Přejít na obsah

 20. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Kdo je dnes „králem severu“?

Kdo je dnes „králem severu“?

„Přijde jeho konec a nikdo mu nepomůže.“ (DAN. 11:45)

PÍSEŇ Č. 95 Světlo září víc a víc

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. Co budeme rozebírat v tomto článku?

DNES máme víc důkazů než kdy dřív, že žijeme v závěru posledních dnů tohoto světa. Jehova a Ježíš Kristus brzy zničí všechny vlády, které se staví na odpor Božímu království. Do té doby budou král severu a král jihu dál bojovat mezi sebou i proti Božímu lidu.

2 V tomto článku si rozebereme proroctví zapsané v Danielovi 11:40–12:1. Řekneme si, kdo je současným králem severu a proč můžeme důvěřovat tomu, že Jehova nás zachrání, ať se bude dít cokoli.

OBJEVUJE SE NOVÝ KRÁL SEVERU

3., 4. Kdo je dnes králem severu? Vysvětli to.

3 Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 dostal Boží lid na tomto ohromném území „trochu pomoci“ – zažíval období svobody. (Dan. 11:34) Díky tomu mohli bratři a sestry bez překážek kázat a zanedlouho počet zvěstovatelů v bývalém komunistickém bloku vzrostl na statisíce. Postupně se králem severu stalo Rusko a jeho spojenci. V předchozím článku jsme si ukázali, že aby nějaká vláda mohla být králem severu nebo králem jihu, musí splňovat tři podmínky: 1. významně zasahovat do života Božího lidu, 2. dávat svým jednáním najevo, že je nepřítelem Jehovy a jeho lidu, a 3. soupeřit s tím druhým králem.

 4 Proč můžeme říct, že králem severu je dnes Rusko a jeho spojenci? 1. Mají přímý vliv na život Božího lidu, když zakazují kazatelskou činnost a pronásledují desetitisíce bratrů a sester, kteří žijí na území pod jejich nadvládou. 2. Svým jednáním dávají najevo, že nenávidí Jehovu a jeho lid. 3. Soupeří s králem jihu, britsko-americkou světovou velmocí. Podívejme se teď blíž na to, jak Rusko a jeho spojenci roli krále severu plní.

SOUPEŘENÍ MEZI KRÁLEM SEVERU A KRÁLEM JIHU POKRAČUJE

5. O jakém období se píše v Danielovi 11:40–43 a co se v té době má dít?

5 Přečti Daniela 11:40–43. Tato část proroctví shrnuje období času konce a zaměřuje se na soupeření mezi králem severu a králem jihu. Daniel předpověděl, že v čase konce se budou král jihu a král severu „strkat“, jinak řečeno „trkat“. (Dan. 11:40; ppč.)

6. Z čeho je vidět, že se ti dva králové strkají?

6 Král severu a král jihu dál soupeří o to, kdo bude vládnout světu. Zamysli se například nad tím, co se stalo, když po druhé světové válce Sovětský svaz a jeho spojenci získali vliv nad velkou částí Evropy. Král jihu na to zareagoval tak, že založil mezinárodní vojenskou alianci NATO. Oba králové pokračují v závodech ve zbrojení a vynakládají na to obrovské množství peněz. Bojovali spolu také tím, že podporovali války a povstání v Africe, Asii a Latinské Americe. V posledních letech Rusko a jeho spojenci rozšířili svůj vliv po celém světě. Král severu a král jihu mezi sebou také vedou kybernetickou válku. Vzájemně se obviňují z toho, že používají škodlivé počítačové programy s cílem poškodit ekonomiku a politický systém svého soupeře. A jak předpověděl Daniel, král severu dál útočí na Boží lid. (Dan. 11:41)

KRÁL SEVERU VSTUPUJE DO „ZEMĚ OKRASY“

7. Co je „země Okrasy“?

7 V Danielovi 11:41 se píše, že král severu vstoupí do „země Okrasy“. Co to je za zemi? Ve starověku byla izraelská země považovaná za „nejkrásnější ze všech zemí“. (Ezek. 20:6) Zvlášť drahocenná byla ale proto, že v ní lidé uctívali Jehovu. Od Letnic roku 33 n. l. není touto „zemí“ nějaké doslovné území. Jehovův lid totiž žije po celém světě. Dnes „země Okrasy“ představuje způsob života Božího lidu a zahrnuje například to, že Jehovu uctíváme na shromážděních a svou kazatelskou službou.

8. Jak král severu vstupoval do „země Okrasy“?

8 Během posledních dnů vstoupil král severu do „země Okrasy“ opakovaně. Například když bylo králem severu nacistické Německo, zvlášť za druhé světové války, vstoupil tento král do „země Okrasy“ tím, že pronásledoval a zabíjel Boží služebníky. Po druhé světové válce, když roli krále severu převzal Sovětský svaz, vstoupil do „země Okrasy“ tím, že bratry a sestry pronásledoval a posílal do vyhnanství.

9. Jak Rusko a jeho spojenci v nedávných letech vstoupili do „země Okrasy“?

 9 V nedávných letech vstoupilo do „země Okrasy“ Rusko se svými spojenci. Jak? V roce 2017 současný král severu zakázal činnost Jehovova lidu a poslal některé bratry a sestry do vězení. Zakázal také naše publikace včetně Překladu nového světa. Kromě toho zabavil ruskou pobočku i některé sály Království a sjezdové sály. Po těchto krocích dospěl vedoucí sbor v roce 2018 k závěru, že Rusko a jeho spojenci jsou králem severu. Jehovovi služebníci ale proti žádným vládám nebojují ani se je nesnaží změnit, i když jsou krutě pronásledovaní. Naopak se řídí biblickou vybídkou, aby se modlili za „všechny ve vysokém postavení“, zejména když takoví lidé dělají rozhodnutí, která by mohla ovlivnit náboženskou svobodu. (1. Tim. 2:1, 2)

PORAZÍ KRÁL SEVERU KRÁLE JIHU?

10. Porazí král severu krále jihu? Vysvětli to.

10 Proroctví v Danielovi 11:40–45 popisuje hlavně činnost krále severu. Znamená to, že krále jihu porazí? Ne. Až budou Jehova a Ježíš ničit všechny lidské vlády v Armagedonu, bude král jihu ještě naživu. (Zjev. 19:20) Jak si tím můžeme být jistí? Zamysli se nad tím, co vyplývá z proroctví v Danielovi a ve Zjevení.

Boží království, které je znázorněné kamenem, ukončí v Armagedonu všechny lidské vlády, které představuje velká socha (11. odstavec)

11. Co vyplývá z proroctví v Danielovi 2:43–45? (Viz obrázek na titulní straně.)

11 Přečti Daniela 2:43–45. Prorok Daniel popisuje několik po sobě jdoucích vlád, které mají vliv na Boží lid. Jsou znázorněné různými částmi obrovské kovové sochy. Poslední z těchto vlád je zobrazená jako chodidla této sochy, která jsou ze železa smíšeného s hlínou. Chodidla představují britsko-americkou světovou velmoc. Z proroctví vyplývá, že tato světová velmoc bude stále u moci, až Boží království začne ničit všechny lidské vlády.

12. Co znázorňuje sedmá hlava divokého zvířete a proč je to důležité?

12 Sled světových velmocí, které mají vliv na Boží lid, popsal i apoštol Jan. Vykreslil je jako sedmihlavé divoké zvíře. Jeho sedmá hlava znázorňuje britsko-americkou světovou velmoc. To je důležité, protože po této hlavě už se žádná další neobjevila. Sedmá hlava tohoto zvířete tedy bude pořád u moci, až ji i se zbytkem zvířete Kristus a jeho nebeská vojska zničí. * (Zjev. 13:1, 2; 17:13, 14)

CO KRÁL SEVERU UDĚLÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?

13., 14. Kdo je „Gog ze země Magog“ a co ho asi vyprovokuje k útoku na Boží lid?

13 K tomu, abychom pochopili, co se možná stane před zničením krále severu a krále jihu, nám pomůže jedno Ezekielovo proroctví. Zdá se, že proroctví v Ezekielovi 38:10–23, v Danielovi 2:43–45 a 11:44–12:1 a ve Zjevení 16:13–16, 21 popisují stejné období  a události. Pokud to tak je, můžeme očekávat následující vývoj.

14 Někdy po začátku velkého soužení „králové celého světa“ vytvoří koalici národů. (Zjev. 16:13, 14; 19:19) Bible ji nazývá „Gog ze země Magog“. (Ezek. 38:2) Tato koalice zaútočí na celý Boží lid a bude ho chtít naprosto zlikvidovat. Co ji k tomu vyprovokuje? Když tuto dobu popisuje apoštol Jan, zmiňuje se, že Boží nepřátele postihne neobvykle silné krupobití. Toto symbolické krupobití může znázorňovat zdrcující rozsudek, který budou Jehovovi služebníci oznamovat. Možná právě toto poselství vyprovokuje Goga z Magogu, aby zaútočil na Boží lid s cílem úplně ho vyhladit. (Zjev. 16:21)

15., 16. a) Kterou událost zřejmě popisuje Daniel 11:44 a 45? b) Co se stane s králem severu a zbytkem Goga z Magogu?

15 Je možné, že toto zdrcující poselství i závěrečný útok Božích nepřátel popisuje také proroctví v Danielovi 11:44, 45. (Přečti.) Daniel říká, že „zprávy z východu a ze severu“ rozruší krále severu a ten „vytáhne ve velkém vzteku, aby vyhladil a zničil mnohé“. Zdá se, že těmi „mnohými“ jsou Jehovovi služebníci. Daniel tady zřejmě popisuje závěrečný totální útok na Boží lid. *

16 Tento útok krále severu, ke kterému se připojí ostatní vlády, vyvolá hněv Všemohoucího Boha a povede k armagedonské válce. (Zjev. 16:14, 16) V té době bude král severu spolu s ostatními národy, které budou tvořit Goga z Magogu, zničen a „nikdo mu nepomůže“. (Dan. 11:45)

V armagedonské válce Ježíš Kristus a jeho nebeské vojsko zničí Satanův zlý svět a zachrání Boží lid (17. odstavec)

17. Kdo je „velký kníže“ Michael, o kterém se píše v Danielovi 12:1, co dělá dnes a co udělá v budoucnosti?

17 Hned z dalšího verše v Danielově  proroctví se dozvídáme víc podrobností o tom, jak bude král severu se svými spojenci zničen a jak budeme zachráněni. (Přečti Daniela 12:1.) Co ten verš znamená? Michael je jiné jméno pro našeho vládnoucího krále, Ježíše Krista. Ten „stojí ve prospěch [Božího] lidu“ od roku 1914, kdy bylo v nebi založeno jeho království. V blízké budoucnosti „povstane“ neboli zničí své nepřátele v armagedonské válce. Tato bitva bude poslední událostí v období, které Daniel nazývá nejhorším „časem tísně“ v lidské historii. Janovo proroctví ve Zjevení označuje toto období jako „velké soužení“. (Zjev. 6:2; 7:14)

BUDE TVOJE JMÉNO ZAPSANÉ V KNIZE?

18. Proč se můžeme do budoucnosti dívat bez obav?

18 Do budoucnosti se můžeme dívat bez obav, protože Daniel i Jan potvrzují, že ti, kdo slouží Jehovovi a Ježíšovi, tento nebývalý čas tísně přežijí. Daniel říká, že tito lidé budou mít svá jména zapsaná „v knize“. (Dan. 12:1) Co můžeme udělat pro to, aby tam bylo i naše jméno? Musíme dokazovat, že věříme v Ježíše, Božího Beránka. (Jan 1:29) Musíme zasvětit svůj život Bohu a dát se pokřtít. (1. Petra 3:21) A musíme podporovat Boží království tím, že druhým lidem pomáháme poznat Jehovu.

19. Co bychom teď měli dělat a proč?

19 Teď je čas posilovat svoji důvěru v Jehovu a jeho organizaci. Teď je čas podporovat Boží království. Pokud to budeme dělat, můžeme si být jistí, že budeme zachráněni, až toto království zničí krále severu i krále jihu.

PÍSEŇ Č. 149 Píseň vítězství

^ 5. odst. Kdo je dnes „králem severu“ a jaký bude jeho konec? Odpovědi na tyto otázky posílí naši víru a pomůžou nám připravit se na zkoušky, které nás v blízké budoucnosti čekají.