Přejít k článku

Přejít na obsah

 22. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Buď vděčný za poklady, které nejsou vidět

Buď vděčný za poklady, které nejsou vidět

„Nezaměřujeme [se] na to, co je vidět, ale na to, co není vidět. Co je vidět, je totiž dočasné, ale co není vidět, je věčné.“ (2. KOR. 4:18)

PÍSEŇ Č. 45 Rozjímání mého srdce

CO SE DOZVÍŠ *

1. Co Ježíš řekl o pokladech v nebi?

SPOUSTU hodnotných věcí vidět můžeme, ale ty nejcennější jsou neviditelné. V Kázání na hoře Ježíš mluvil o pokladech v nebi a řekl, že jsou mnohem lepší než peníze a majetek. Pak dodal: „Kde ... máš svůj poklad, tam budeš mít i své srdce.“ (Mat. 6:19–21) Když má pro nás něco velkou cenu, naše srdce nás podněcuje, abychom o to usilovali. „Poklady v nebi“ shromažďujeme tak, že si děláme dobré jméno u Boha. Ježíš vysvětlil, že tyto poklady nemůže nic zničit ani nám je nikdo neukradne.

2. a) Na co bychom se podle 2. Korinťanům 4:17 a 18 měli zaměřovat? b) O čem bude tento článek?

2 Apoštol Pavel nás vybízí, abychom se zaměřovali „na to, co není vidět“. (Přečti 2. Korinťanům 4:17, 18.) K tomu patří všechny dobré věci, ze kterých se budeme těšit v novém světě. A také to, co můžeme mít už dnes – přátelství s Bohem, dar modlitby, pomoc Božího svatého ducha a podpora od Jehovy, Ježíše a andělů při naší službě. A právě o těchto čtyřech vzácných pokladech bude tento článek. Navíc se z něj dozvíme, jak můžeme dávat najevo, že jsme za ně vděční.

PŘÁTELSTVÍ S JEHOVOU

3. Co je tím nejcennějším neviditelným pokladem a díky čemu je možné ho získat?

3 Tím nejcennějším neviditelným pokladem je přátelství  s Bohem Jehovou. (Žalm 25:14) Jak to, že se Bůh může přátelit s hříšnými lidmi, a přitom zůstat naprosto svatý? Je to možné díky Ježíšově výkupní oběti, která „zbavuje svět hříchu“. (Jan 1:29) Jehova si byl jistý, že Ježíš zůstane věrný až do smrti a tak zachrání lidstvo. Z tohoto důvodu se Bůh mohl přátelit i s lidmi, kteří žili před Kristovou smrtí. (Řím. 3:25)

4. Například kteří lidé z doby před Kristem se stali Božími přáteli?

4 Připomeňme si několik Božích přátel, kteří žili před tím, než Ježíš přišel na zem. Abraham byl muž s neobyčejnou vírou. Víc než 1 000 let po jeho smrti ho Jehova nazval svým přítelem. (Iz. 41:8) Takže ani smrt nemůže Jehovu oddělit od jeho blízkých přátel. Abraham je v Jehovově paměti a je pro něho stále živý. (Luk. 20:37, 38) Dalším příkladem je Job. Když o něm Jehova jednou v nebi mluvil před shromážděnými anděly, bylo vidět, že mu důvěřuje. Řekl o něm, že je to „bezúhonný a čestný člověk, který se bojí Boha a vyhýbá se tomu, co je špatné“. (Job 1:6–8) A co si Jehova myslel o Danielovi, který mu asi 80 let věrně sloužil v zemi, kde lidé uctívali falešné bohy? Andělé tohoto starého muže třikrát ujistili, že je v Božích očích „velmi vzácný“. (Dan. 9:23; 10:11, 19) Můžeme si být jistí, že Jehova se nemůže dočkat, až svého milovaného přítele vzkřísí. (Job 14:15)

Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme neviditelných pokladů? (5. odstavec) *

5. Co je nezbytné, abychom mohli být Jehovovými blízkými přáteli?

5 Kolik nedokonalých lidí je Jehovovými blízkými přáteli v dnešní době? Jsou jich miliony. Spousta mužů, žen a dětí po celém světě se snaží žít tak, jak to Bůh od svých přátel očekává. Jehova se „důvěrně ... přátelí s těmi, kdo jsou čestní“. (Přísl. 3:32) Tito lidé můžou být Jehovovými přáteli díky tomu, že věří v Ježíšovu výkupní oběť. Na základě výkupného nám Jehova umožňuje, abychom se mu zasvětili a dali se pokřtít. Když tyto důležité kroky uděláme, připojíme se tak k milionům křesťanů, kteří jsou blízkými přáteli té nejvýznamnější osoby v celém vesmíru.

6. Jak můžeme dát najevo, že si přátelství s Bohem vážíme?

6 Jak můžeme dát najevo, že si přátelství s Bohem vážíme? Tak, že mu zůstaneme věrní bez ohledu na to, jak dlouho mu už v tomto starém světě sloužíme. Vzorem jsou pro nás Abraham a Job, kteří byli věrní Bohu víc než sto let. A stejně jako pro Daniela i pro nás musí mít přátelství s Bohem větší cenu než náš život. (Dan. 6:7, 10, 16, 22) S Jehovovou pomocí dokážeme zvládnout jakoukoli zkoušku, a tak náš vztah s ním může být stále pevný. (Filip. 4:13)

DAR MODLITBY

7. a) Jak Jehova podle Přísloví 15:8 vnímá naše modlitby? b) Jak Jehova na naše modlitby odpovídá?

7 Dalším pokladem, který nemůžeme vidět, je modlitba. Dobří přátelé si rádi povídají o svých pocitech a o tom, co si myslí. Funguje to tak i v našem přátelství s Jehovou? Rozhodně! Jehova k nám mluví prostřednictvím Bible. Dočteme se v ní, co si myslí a co cítí. My k němu zase mluvíme v modlitbě  a svěřujeme se mu se svými nejhlubšími myšlenkami a pocity. Jehova naše modlitby rád poslouchá. (Přečti Přísloví 15:8.) A protože je naším blízkým přítelem, také na ně rád odpovídá. Někdy zareaguje rychle. Jindy se o něco musíme modlit vytrvale. Můžeme se ale spolehnout, že nás vyslyší v ten správný čas a tím nejlepším způsobem. Samozřejmě se může stát, že na naše modlitby odpoví jinak, než jsme si představovali. Například neodstraní náročnou situaci, ve které jsme se ocitli, ale dá nám moudrost a sílu, abychom ji dokázali zvládnout. (1. Kor. 10:13)

(8. odstavec) *

8. Jak můžeme dávat najevo vděčnost za dar modlitby?

8 Jak můžeme dávat najevo vděčnost za drahocenný dar modlitby? Třeba tak, že posloucháme Jehovův pokyn: „Neustále se modlete.“ (1. Tes. 5:17) K tomu, abychom se modlili, nás Jehova nenutí, protože respektuje naši svobodnou vůli. Ale povzbuzuje nás, abychom to dělali. (Řím. 12:12) Svoji vděčnost tedy můžeme dávat najevo tak, že se k němu budeme modlit často, a to během celého dne. Samozřejmě bychom neměli zapomínat na to, abychom Jehovovi v modlitbách děkovali a chválili ho. (Žalm 145:2, 3)

9. Co modlitba znamená pro jednoho bratra a co znamená pro tebe?

9 Čím déle sloužíme Jehovovi a čím víc zkušeností máme s tím, jak na naše modlitby odpovídá, tím vděčnější bychom za tento dar měli být. Chris, který Jehovovi slouží celodobě už 47 let, k tomu říká: „Mám moc rád, když můžu každé ráno brzo vstát a pomodlit se k Jehovovi. Je úžasné si s ním povídat, když se objeví první paprsky slunce a rozzáří kapičky rosy. V takových chvílích mu děkuju za všechny jeho dary – i za to, že se  k němu můžu modlit. Když se pak pomodlím na konci dne, krásně se mi usíná s čistým svědomím.“

POMOC SVATÉHO DUCHA

10. Proč bychom si měli vážit Božího svatého ducha?

10 Dalším neviditelným darem, kterého bychom si měli vážit, je Boží aktivní síla. Ježíš nás povzbuzuje, abychom se o svatého ducha modlili. (Luk. 11:9, 13) Jehova nám svým duchem dává sílu, dokonce „mimořádnou sílu“. (2. Kor. 4:7; Sk. 1:8) S pomocí Božího ducha dokážeme zvládnout jakoukoli zkoušku.

(11. odstavec) *

11. Jak nám svatý duch může pomáhat?

11 Svatý duch nám může pomoct plnit různé úkoly, které od Jehovy máme. Také může rozvinout naše schopnosti a nadání. Uvědomujeme si, že zásluhu za dobré výsledky, kterých při službě Bohu dosahujeme, bychom neměli připisovat sobě, ale působení svatého ducha.

12. S čím nám může svatý duch pomoct, když se budeme modlit o to, co se píše v Žalmu 139:23 a 24?

12 Jak můžeme ukázat, že si svatého ducha vážíme? Například tak, že se budeme modlit, aby nám pomohl rozpoznat naše nesprávné touhy a to, v čem potřebujeme změnit svoje myšlení. (Přečti Žalm 139:23, 24.) Když to budeme dělat, Jehova nám v tom svým duchem pomůže. A když svoji slabinu odhalíme, měli bychom se modlit o svatého ducha, abychom měli sílu nesprávným touhám nebo myšlenkám odolávat. Tak Jehovovi ukážeme, že jsme rozhodnutí nedělat nic, kvůli čemu by nám svým duchem nemohl dál pomáhat. (Ef. 4:30)

13. Jak můžeme prohloubit svoji vděčnost za svatého ducha?

13 Svoji vděčnost za svatého ducha můžeme prohloubit tak, že budeme přemýšlet, čeho všeho se díky němu v dnešní  době dosáhlo. Než Ježíš vystoupil do nebe, řekl svým učedníkům: „Až na vás přijde svatý duch, dostanete sílu a budete mi svědky ... do nejvzdálenějších končin země.“ (Sk. 1:8) A přesně to se dnes děje! Díky pomoci svatého ducha uctívá Boha asi 8,5 milionu lidí ze všech koutů světa. Také žijeme v duchovním ráji, protože svatý duch nám pomáhá mít takové vlastnosti, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání. Tyto vlastnosti společně tvoří „ovoce ducha“. (Gal. 5:22, 23) Svatý duch je skutečně mimořádným darem od Jehovy.

PODPORA Z NEBE PŘI NAŠÍ SLUŽBĚ

14. Kdo nás podporuje, když jsme ve službě?

14 Dalším pokladem, který není vidět, je spolupráce s Jehovou a nebeskou částí jeho organizace. (2. Kor. 6:1) S Jehovou, Ježíšem a anděly spolupracujeme pokaždé, když jsme ve službě. Pavel o sobě a dalších zvěstovatelích dobré zprávy napsal: „Jsme... Boží spolupracovníci.“ (1. Kor. 3:9) Když jsme ve službě, jsme také Ježíšovi spolupracovníci. Vždyť potom co dal svým následovníkům pokyn „čiňte učedníky z lidí všech národů“, řekl: „Já budu s vámi.“ (Mat. 28:19, 20) A jak je to s anděly? Jsme moc vděční, že nás vedou, když oznamujeme „věčnou dobrou zprávu ... obyvatelům země“. (Zjev. 14:6)

15. Uveď příklad z Bible, ze kterého je vidět, že Jehova má v naší službě důležitou úlohu.

15 Co dobrého podpora z nebe přináší? V Bibli je kázání dobré zprávy přirovnáno k rozsévání semen. Některá padnou na úrodnou půdu, neboli se dostanou do vnímavého srdce, a začnou růst. (Mat. 13:18, 23) Kdo působí, že ze semen vyrostou rostliny, které přináší úrodu? Ježíš vysvětlil, že nikdo se nemůže stát jeho následovníkem, „pokud ho nepřitáhne Otec“. (Jan 6:44) Je to vidět z jednoho konkrétního příkladu. Když byl Pavel ve Filipech, mluvil o dobré zprávě se skupinou žen. Jednou z nich byla Lydie. V Bibli se o ní píše: „Jehova jí otevřel srdce a ona přijala to, co Pavel říkal.“ (Sk. 16:13–15) Stejně jako Lydii k sobě Jehova přitáhl i miliony dalších lidí.

16. Komu bychom měli připsat zásluhu za všechno, co se nám ve službě podařilo?

16 Komu patří zásluha za jakékoli dobré výsledky, které ve službě máme? Pavel na to odpověděl ve svém dopise Korinťanům. Napsal: „Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh dával vzrůst. Ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst.“ (1. Kor. 3:6, 7) Za všechno, co se nám ve službě podařilo, bychom podobně jako Pavel měli vždycky připsat zásluhu Jehovovi.

17. Jak můžeme dávat najevo vděčnost za výsadu spolupracovat s Bohem, Kristem a anděly?

17 Jak můžeme dávat najevo vděčnost za výsadu spolupracovat s Bohem, Kristem a anděly? Tak, že budeme hledat příležitosti, abychom s druhými mluvili o dobré zprávě. Můžeme to dělat mnoha způsoby, například kázat „veřejně a dům od domu“. (Sk. 20:20) Hodně bratrů a sester také rádo vydává svědectví neformálně. Když někoho potkají, přátelsky ho osloví a začnou si s ním  povídat. Když na to dotyčný hezky reaguje, taktně mu zkusí říct něco z Bible.

(18. odstavec) *

18., 19. a) Jak ve službě zaléváme? b) Jak Jehova pomohl jednomu zájemci?

18 Když ve službě spolupracujeme s Jehovou, neměli bychom jenom sázet, ale také zalévat. Když někoho myšlenky z Bible zaujmou, snažíme se udělat maximum, abychom se za ním vrátili, nebo zařídíme, aby ho navštívil někdo jiný. Naším cílem je, aby začal studovat Bibli. Když se to podaří, je pak úžasné sledovat, jak Jehova zájemci pomáhá měnit jeho myšlení a postoje.

19 Podívejme se, co zažil Rapalalani, šaman z Jihoafrické republiky. Studoval Bibli a moc se mu to líbilo. Jenže pro něj bylo těžké přijmout to, co se v ní píše o komunikaci s mrtvými. (5. Mojž. 18:10–12) S Jehovovou pomocí ale postupně měnil svůj způsob myšlení. Po čase s praktikováním šamanismu skončil, i když tím přišel o živobytí. Teď už 60letý Rapalalani říká: „Jsem svědkům Jehovovým moc vděčný, že mi pomohli se spoustou věcí, třeba s hledáním práce. A nejvíc jsem vděčný Jehovovi, díky kterému se mi podařilo udělat v životě hodně změn, takže jsem se mohl dát pokřtít a začít mu sloužit.“

20. K čemu jsi rozhodnutý?

20 V tomto článku jsme mluvili o čtyřech pokladech, které nemůžeme vidět. Tím nejvzácnějším je blízké přátelství s Jehovou. Díky němu můžeme mít prospěch i z těch ostatních – z daru modlitby, pomoci svatého ducha a podpory z nebe při naší službě. Buďme rozhodnutí být za tyto vzácné poklady ještě vděčnější. A nepřestávejme Jehovovi děkovat, že můžeme mít tak skvělého přítele, jako je on.

PÍSEŇ Č. 145 Boží slíbený ráj

^ 5. odst. V předchozím článku jsme mluvili o několika darech od Boha, které můžeme vidět. V tomto článku se zaměříme na hodnotné věci, které vidět nejsou, a ukážeme si, jak za ně můžeme dávat najevo vděčnost. Tento článek nám také pomůže naši vděčnost Jehovovi ještě prohloubit.

^ 58. odst. POPIS OBRÁZKU: 1. Sestra pozoruje krásnou přírodu a přitom přemýšlí o svém vztahu s Jehovou.

^ 60. odst. POPIS OBRÁZKU: 2. Ta samá sestra prosí Jehovu o sílu, aby dokázala mluvit o dobré zprávě.

^ 62. odst. POPIS OBRÁZKU: 3. Svatý duch dodal sestře odvahu, aby si s jednou ženou začala neformálně povídat o Bibli.

^ 64. odst. POPIS OBRÁZKU: 4. Sestra s tou ženou studuje Bibli. S kázáním a činěním učedníků sestře pomáhají andělé.