STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Květen 2020

V tomto čísle jsou studijní články na období od 6. července do 2. srpna 2020.

„Král severu“ v čase konce

19. studijní článek, 6.–12. července 2020. Není pochyb o tom, že Danielovo proroctví o „králi severu“ a „králi jihu“ se dál plní. Jak si tím můžeme být jistí? A proč bychom měli tomuto proroctví dobře rozumět?

Soupeřící králové v čase konce

Proroctví o „králi severu“ a „králi jihu“ se překrývá s jinými proroctvími. Jak z nich vyplývá, že konec dnešního světa je blízko?

Kdo je dnes „králem severu“?

20. studijní článek, 13.–19. července 2020. Kdo je dnes „králem severu“ a jaký bude jeho konec? Odpovědi na tyto otázky posílí naši víru a pomůžou nám připravit se na zkoušky, které nás v blízké budoucnosti čekají.

Vážíš si darů od Boha?

21. studijní článek, 20.–26. července 2020. Tento článek nám pomůže, abychom byli Jehovovi vděční za to, jaký je, a za dary, které nám dal. Také v něm najdeme argumenty, díky kterým dokážeme líp obhájit svoji víru před těmi, kdo v Boha nevěří.

Buď vděčný za poklady, které nejsou vidět

22. studijní článek, 27. července – 2. srpna 2020. V předchozím článku jsme mluvili o několika darech od Boha, které můžeme vidět. V tomto článku se zaměříme na hodnotné věci, které vidět nejsou, a ukážeme si, jak za ně můžeme dávat najevo vděčnost. Tento článek nám také pomůže naši vděčnost Jehovovi ještě prohloubit.