STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Květen 2019

V tomto čísle jsou studijní články na období od 1. července do 4. srpna 2019.

Láska a právo v křesťanském sboru

Co je Kristův zákon a jak se zastává práva?

Láska a právo ve zkaženém světě

Jak můžou rodiče chránit svoje děti před sexuálním zneužitím a jak postupují starší, aby ochránili sbor?

Jak utěšit ty, kdo se stali obětí zneužívání

Jak můžou Bible, sboroví starší a duchovně smýšlející sestry utěšovat ty, kdo se stali obětí zneužívání?

Nenech se oklamat moudrostí tohoto světa

Proč jedině Jehova dává spolehlivé rady? Jak nám Bible pomáhá mít vyrovnaný názor na sebe sama?

Zlepši svoje studijní návyky

Jak si můžeme stanovit priority a vytěžit ze svého studia Bible co nejvíc?