Přejít k článku

Přejít na obsah

 15. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Tak jako Ježíš si uchovej vnitřní klid

Tak jako Ježíš si uchovej vnitřní klid

„Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce.“ (FILIP. 4:7)

PÍSEŇ Č. 39 Bůh nám žehná pokojem

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. Proč byl Ježíš ve velkém stresu?

POSLEDNÍ den svého života na zemi byl Ježíš ve velkém stresu. Čekala ho krutá smrt z rukou bezbožných lidí. Nedělalo mu ale starosti jenom to, že brzy zemře. Hluboce miloval svého Otce a nechtěl ho zklamat. Uvědomoval si, že pokud během přicházející těžké zkoušky zůstane Bohu věrný, přispěje k posvěcení jeho jména. Ježíš také miloval lidi a věděl, že když tu zkoušku zvládne, budou mít možnost žít věčně.

2 Přestože byl pod velkým tlakem, zůstal klidný. „Dávám vám svůj pokoj,“ řekl apoštolům. (Jan 14:27) Ježíš měl „Boží pokoj“, který je výsledkem blízkého vztahu s Jehovou. Díky tomuto pokoji byly jeho mysl a srdce klidné. (Filip. 4:6, 7)

3. Co se dozvíme z tohoto článku?

3 Nikdo z nás nebude nikdy pod takovým tlakem, jaký musel ustát Ježíš, ale všichni, kdo ho následují, se setkají se zkouškami. (Mat. 16:24, 25; Jan 15:20) A tak jako on i my budeme ve stresu. Co nám pomůže, aby nás úzkost neovládla a nepřipravila nás o pokoj mysli? Prozkoumejme teď tři věci, které Ježíš dělal během své služby na zemi, a uvidíme, jak ho můžeme napodobit, až budeme stát tváří v tvář zkouškám.

 JEŽÍŠ SE HODNĚ MODLIL

Uchovat si vnitřní klid nám pomůžou modlitby (4. až 7. odstavec)

4. Jak víme, že Ježíš se během posledního dne svého života na zemi často modlil, jak nás k tomu vybízí 1. Tesaloničanům 5:17?

4 Přečti 1. Tesaloničanům 5:17. Během svého posledního dne na zemi se Ježíš často modlil. V modlitbě poděkoval za chléb a víno, když zavedl slavnost na připomínku své smrti. (1. Kor. 11:23–25) Se svými učedníky se modlil před tím, než odešli z místa, kde oslavili Pesach. (Jan 17:1–26) Několikrát se modlil, když tu noc dorazili na Olivovou horu. (Mat. 26:36–39, 42, 44) A v modlitbě vyjádřil i úplně poslední slova, která řekl před smrtí. (Luk. 23:46) Prostřednictvím modlitby Ježíš prožil s Jehovou každou událost toho významného dne.

5. Proč apoštolové ztratili odvahu?

5 Tím, že se Ježíš často modlil, dával najevo, že svému Otci důvěřuje. Tato důvěra mu pomohla, aby pod tak extrémním tlakem obstál. Naproti tomu apoštolové tu noc v modlitbě nevytrvali. Důsledkem bylo, že ztratili odvahu. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Až se setkáme se zkouškami, zůstaneme Jehovovi věrní pouze tehdy, když se budeme stejně jako Ježíš hodně modlit. O co se můžeme modlit?

6. Jak nám v tom, abychom zůstali klidní, pomůže víra?

6 Můžeme Jehovu prosit, aby nám dal „více víry“. (Luk. 17:5; Jan 14:1) Víru budeme potřebovat, protože každého, kdo následuje Ježíše, Satan vyzkouší. (Luk. 22:31) Jak nám víra pomůže  zachovat si vnitřní klid, i když musíme řešit jeden problém za druhým? Když jsme pro vyřešení problému udělali všechno, co je v rozumné míře možné, víra nám pomůže nechat věci v Jehovových rukou. Důvěřujeme tomu, že Jehova dokáže vést záležitosti lépe, než bychom to kdy dokázali my, a tak jsou naše mysl a srdce klidné. (1. Petra 5:6, 7)

7. Co ses naučil od Roberta?

7 Modlitba nám pomáhá zůstat klidní, ať už se setkáme s jakoukoli zkouškou. Uveďme si příklad Roberta, kterému je něco přes 80 a slouží jako sborový starší. Říká: „Rada ve Filipanům 4:6 a 7 mi pomohla zvládnout v životě mnoho zkoušek. Musel jsem řešit finanční problémy. A nějakou dobu jsem nemohl sloužit jako starší.“ Díky čemu Robert neztrácí vnitřní klid? „Jakmile si s něčím začnu dělat starosti, hned se pomodlím,“ říká. „Přesvědčil jsem se, že čím častěji a úpěnlivěji se modlím, tím větší klid cítím.“

JEŽÍŠ RÁD KÁZAL

Uchovat si vnitřní klid nám pomůže služba (8. až 10. odstavec)

8. Díky čemu dalšímu měl Ježíš podle Jana 8:29 vnitřní klid?

8 Přečti Jana 8:29. I když byl Ježíš pronásledovaný, uchoval si vnitřní klid, protože věděl, že svému Otci dělá radost. Ve chvílích, kdy to pro něj bylo těžké, zůstal poslušný. Svého Otce miloval, a tak se celý jeho život točil kolem služby jemu. Když žil v nebi, byl jeho „mistrem v díle“. (Přísl. 8:30)  A když přišel na zem, rád o něm učil druhé. (Mat. 6:9; Jan 5:17) Tato práce mu přinášela obrovskou radost. (Jan 4:34–36)

9. Jak k našemu vnitřnímu klidu přispívá to, že jsme často ve službě?

9 Ježíše můžeme napodobovat tím, že posloucháme Jehovu a vždy máme „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Kor. 15:58) Když jsme často ve službě, dokážeme svoje problémy vidět z nadhledu. (Sk. 18:5) Lidé, se kterými se ve službě potkáváme, většinou řeší horší problémy než my. Když si pak Jehovu zamilují a řídí se jeho radami, jejich život se zlepší a jsou šťastnější. Pokaždé když jsme něčeho takového svědky, máme ještě větší jistotu, že se o nás Jehova postará. A toto přesvědčení nám pomáhá zachovat si vnitřní klid. Že to tak skutečně je, může potvrdit jedna sestra, která celý život bojuje s pocity méněcennosti a s depresí. Říká: „Když jsem hodně ve službě, jsem citově vyrovnanější a šťastnější. Myslím, že to je proto, že ve službě se cítím blíž Jehovovi.“

10. Co ses naučil od Brendy?

10 Vezměme si také příklad Brendy. Ona i její dcera mají roztroušenou sklerózu. Brenda je na invalidním vozíku a bývá hodně unavená. Když může, slouží dům od domu, ale většinou píše dopisy. Říká: „Jakmile jsem se rozumově a citově srovnala s tím, že se v tomto světě neuzdravím, dokázala jsem se soustředit na službu. Služba mi pomáhá nemyslet na to, co mě trápí, ale zaměřovat se na to, co potřebují lidé v obvodu. A stále mi připomíná naději, kterou máme.“

JEŽÍŠ SI NECHAL POMOCT OD PŘÁTEL

Uchovat si vnitřní klid nám pomůžou přátelé (11. až 15. odstavec)

11.–13. a) Jak se apoštolové a další lidé prokázali být Ježíšovými dobrými přáteli? b) Jaký vliv měli na Ježíše jeho přátelé?

11 V průběhu Ježíšovy náročné služby se věrní apoštolové prokázali být jeho skutečnými přáteli. Byli takovými přáteli, o kterých Bible říká: „Existuje přítel, který přilne těsněji než bratr.“ (Přísl. 18:24) Ježíš si jich velmi vážil. V době jeho pozemské služby v něj žádný z jeho rodných bratrů nevěřil. (Jan 7:3–5) V jednom okamžiku si jeho příbuzní dokonce mysleli, že se zbláznil. (Mar. 3:21) Naproti tomu svým věrným apoštolům mohl v noci před svou smrtí říct: „Jste ... těmi, kdo se mnou setrvali v mých zkouškách.“ (Luk. 22:28)

12 Apoštolové občas Ježíše zklamali, ale on se nezaměřoval na jejich chyby. Viděl, že v něj věří. (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Jan 6:66–69) V noci před svou popravou těmto věrným mužům řekl: „Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám dal na vědomí všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ (Jan 15:15) Není pochyb o tom, že jeho přátelé pro něj byli velkým povzbuzením. Z toho, že mu v průběhu jeho služby pomáhali, měl obrovskou radost. (Luk. 10:17, 21)

13 Kromě apoštolů měl Ježíš další přátele – muže a ženy – kteří mu pomáhali při kázání i jinak. Někteří ho k sobě zvali na jídlo. (Luk. 10:38–42; Jan 12:1, 2) Jiní s ním cestovali a dělili se o to, co  měli. (Luk. 8:3) Ježíš měl dobré přátele, protože on sám byl dobrým přítelem. Pomáhal jim a byl rozumný v tom, co od nich očekával. Byl dokonalý, ale za podporu svých nedokonalých přátel byl vděčný. A oni bezpochyby přispěli k tomu, že cítil vnitřní klid.

14., 15. Jak můžeš najít dobré přátele a v čem pro tebe můžou být pomocí?

14 Dobří přátelé nám pomůžou zůstat věrní Jehovovi. A nejlepší způsob, jak je najít, je sám být dobrým přítelem. (Mat. 7:12) Bible nás například povzbuzuje, abychom se vydávali ve prospěch druhých, zvlášť těch, kdo jsou „v nouzi“. (Ef. 4:28) Napadá tě, komu ve sboru bys mohl pomoct? Můžeš nakoupit někomu, kdo kvůli vysokému věku nebo nemoci nemůže vycházet z domu? Mohl bys přinést jídlo rodině, která má finanční problémy? Pokud víš, jak používat stránky jw.org® aplikaci JW Library®, mohl bys pomoct druhým ve sboru, aby měli přístup k pokladům, které tam jsou? Když budeme co nejvíc pomáhat druhým, pravděpodobně budeme šťastní. (Sk. 20:35)

15 Přátelé nás ve zkouškách podpoří a pomůžou nám zachovat si vnitřní klid. Tak jako Elihu naslouchal Jobovi, když mluvil o svých zkouškách, naši přátelé nám budou trpělivě naslouchat, když se jim svěříme s tím, co nás trápí. (Job 32:4) Neměli bychom očekávat, že za nás budou rozhodovat, ale je moudré naslouchat jejich radám založeným na  Bibli. (Přísl. 15:22) Král David pokorně přijal pomoc od svých přátel a podobně ani my bychom neměli být tak hrdí, že bychom nepřijali pomoc přátel, když jsme v úzkých. (2. Sam. 17:27–29) Takoví dobří přátelé jsou skutečně darem od Jehovy. (Jak. 1:17)

JAK SI UCHOVAT VNITŘNÍ KLID

16. Co je podle Filipanům 4:6 a 7 jediný způsob, jak můžeme získat vnitřní klid?

16 Přečti Filipanům 4:6, 7Proč nám Jehova říká, že pokoj, který dává, můžeme získat „prostřednictvím Krista Ježíše“? Protože trvalý pokoj mysli a srdce můžeme získat jedině za předpokladu, že věříme v Ježíše a chápeme, jakou roli hraje v Jehovově záměru. Například díky Ježíšově výkupní oběti nám můžou být odpuštěny všechny hříchy. (1. Jana 2:12) Tato myšlenka je pro nás obrovskou úlevou! Jako král Božího království Ježíš vynahradí jakékoli trápení, které nám Satan a tento svět možná působí. (Iz. 65:17; 1. Jana 3:8; Zjev. 21:3, 4) To je skvělá naděje! A i když nám Ježíš dal těžký úkol, je s námi a během posledních dní tohoto světa nás podporuje. (Mat. 28:19, 20) To nám dodává velkou odvahu! Úleva, naděje a odvaha – to jsou některé ze základních pilířů, na kterých stojí pokoj mysli.

17. a) Jak může křesťan znovu získat vnitřní klid? b) Co podle slibu v Janovi 16:33 dokážeme?

17 Jak tedy můžeš znovu získat klid mysli, když tvým životem otřásá jedna zkouška za druhou? Tak, že budeš dělat věci, které dělal Ježíš. Za prvé, modli se a nepolevuj v tom, ať se děje co se děje. Za druhé, poslouchej Jehovu a horlivě kaž dobrou zprávu, a to i v době, kdy je to těžké. A za třetí, spoléhej na pomoc svých přátel. Potom bude Boží pokoj střežit tvoji mysl a srdce. A tak jako Ježíš i ty zvládneš jakoukoli zkoušku! (Přečti Jana 16:33.)

PÍSEŇ Č. 56 Slyš mé prosby

^ 5. odst. Každý z nás musí řešit problémy, které nám můžou brát vnitřní klid. Tento článek pojednává o třech věcech, které dělal Ježíš a díky kterým můžeme zůstat klidní, i když procházíme náročným obdobím.