Přejít k článku

Přejít na obsah

Jmenovaní muži – učte se od Timotea

Jmenovaní muži – učte se od Timotea

MINULÝ rok bylo na celém světě jmenováno tisíce mužů staršími a služebními pomocníky. Pokud jsi jedním z těchto drahých bratrů, pak máš ze svého nového úkolu určitě velkou radost.

Je ale pochopitelné, že můžeš mít i nějaké obavy. Mladý bratr Jason, který slouží jako sborový starší, vypráví: „Když jsem byl jmenován starším, připadalo mi, že těch úkolů je nějak moc.“ Když své nové pověření od Jehovy dostal Mojžíš nebo Jeremjáš, i oni se cítili nedostateční. (2. Mojž. 4:10; Jer. 1:6) Pokud máš podobné pocity, jak je můžeš překonat a dál dělat pokroky? Pomůže ti, když se zamyslíš nad příkladem Timotea. (Sk. 16:1–3)

NAPODOBUJ TIMOTEA

Timoteovi bylo nejspíš kolem 20, když ho apoštol Pavel požádal, aby ho doprovázel na cestách. Zpočátku si zřejmě nevěřil a zdráhal se uplatňovat svoji autoritu. (1. Tim. 4:11, 12; 2. Tim. 1:1, 2, 7) Asi po deseti letech o něm ale Pavel sboru ve Filipech napsal: „Doufám v Pánu Ježíši, že k vám záhy pošlu Timotea... Vždyť nemám nikoho jiného s takovou povahou, jakou má on.“ (Fil. 2:19, 20)

Díky čemu byl Timoteus tak vynikající starší? Uvažuj o šesti oblastech, ve kterých si z něj můžeš vzít příklad.

1. Upřímně se o lidi zajímal. Bratrům ve Filipech Pavel řekl, že Timoteus se o ně „bude opravdově starat“. (Fil. 2:20) Timoteovi na lidech velmi záleželo. Upřímně se zajímal o jejich duchovní zdraví a v péči o ně se nešetřil.

Nebuď jako ten řidič autobusu, kterému víc záleží na tom, aby na každou zastávku přijel včas, než na tom, aby nabíral cestující. William, který slouží jako starší už přes 20 let, nově jmenovaným mužům radí: „Bratry a sestry měj rád. Zaměřuj se spíš na jejich potřeby než na to, jak by věci ve sboru měly fungovat.“

2. Nejdůležitější pro něj byly duchovní věci. Když Pavel porovnával Timotea s ostatními, řekl: „Všichni ostatní totiž hledají své vlastní zájmy, ne zájmy Krista Ježíše.“ (Fil. 2:21) Pavel si všiml, že bratři v Římě, odkud Filipanům psal, byli příliš pohlceni osobními záležitostmi. V duchovním ohledu se šetřili. To ale rozhodně neplatilo o Timoteovi! Pokud šlo o službu, měl stejný postoj jako Izajáš: „Tady jsem! Pošli mě.“ (Iz. 6:8)

Jak můžeš zvládat svoje osobní a duchovní povinnosti? Za prvé, stanov si priority. Pavel křesťany vybídl, aby „se ujišťovali o důležitějších věcech“. (Fil. 1:10) Měj takové priority, jaké má Bůh. Za druhé, zjednoduš si život. Ze svého plánu vyškrtej činnosti, které tě okrádají o čas a energii. Pavel vybídl Timotea: „Prchej před touhami, které provázejí mládí, ale usiluj  o spravedlnost, víru, lásku, pokoj.“ (2. Tim. 2:22)

3. Pro Jehovu tvrdě pracoval. Pavel Filipanům připomenul: „Znáte důkaz, který o sobě [Timoteus] dal, že se mnou jako dítě s otcem sloužil jako otrok při podpoře dobré zprávy.“ (Fil. 2:22) Timoteus nebyl líný. Po boku Pavla tvrdě pracoval a to jejich přátelství posílilo.

V Boží organizaci dnes není o práci nouze. Je uspokojující a můžeš se díky ní s bratry a sestrami víc spřátelit. Dej si tedy za cíl mít vždycky „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Kor. 15:58)

4. To, co se naučil, uplatňoval. Pavel Timoteovi napsal: „Ty jsi však věrně následoval mé učení, mou životní dráhu, můj záměr, mou víru, mou trpělivost, mou lásku, mou vytrvalost.“ (2. Tim. 3:10) Díky tomu, že Timoteus uplatňoval věci, které se učil, byl způsobilý vykonávat odpovědnější úkoly. (1. Kor. 4:17)

Máš mezi jmenovanými bratry nějakého zkušenějšího kamaráda, který by mohl být tvým vzorem? Pokud ne, tak si nějakého najdi. Tom, který je starším už dlouho, vzpomíná: „Jeden zkušený starší mě vzal pod svá křídla a výborně mě školil. Často jsem ho poprosil o nějakou radu a pak ji uplatnil. Zakrátko jsem díky tomu získal větší sebedůvěru.“

5. Nepřestal se školit. Pavel vybídl Timotea, aby „se [cvičil] se zbožnou oddaností jako svým cílem“. (1. Tim. 4:7) Atlet možná má trenéra, ale trénovat musí i sám. Pavel Timotea povzbuzoval: „Věnuj se dále veřejnému čtení, vybízení, vyučování. ... Zahloubej se nad tím; zaber se do toho, aby tvůj pokrok byl zjevný všem.“ (1. Tim. 4:13–15)

I ty by ses měl ve svých schopnostech zlepšovat. Pečlivě studuj Bibli a drž krok s posledními pokyny od Boží organizace. Nebuď příliš sebevědomý. Nemysli si třeba, že jsi tak zkušený, že si dokážeš poradit v jakékoli situaci, aniž by sis k tomu prostudoval potřebné materiály. Tak jako Timoteus „dávej neustále pozor na sebe a na své vyučování“. (1. Tim. 4:16)

6. Spoléhal na svatého ducha. Když Pavel přemýšlel o Timoteově službě, připomenul mu: „Střež tento znamenitý svěřený majetek prostřednictvím svatého ducha, který v nás přebývá.“ (2. Tim. 1:14) Aby Timoteus ve službě vytrval a vážil si jí, musel spoléhat na Božího ducha.

Donald, který je starším už desítky let, říká: „Jmenovaní muži si svého vztahu s Bohem musí velmi vážit. Díky tomu ‚půjdou dál od životní energie k životní energii‘. Pokud se modlí o Božího ducha a projevují vlastnosti, které jsou výsledkem jeho působení, budou je bratři považovat za vzácné dary od Jehovy.“ (Žalm 84:7; 1. Petra 4:11)

SVÉ ODPOVĚDNOSTI SI VAŽ

Je opravdu povzbuzující vidět tolik nově jmenovaných bratrů, jako jsi ty, kteří ve službě pro Jehovu dělají pokroky. Jason, o kterém jsme se zmínili na začátku článku, říká: „Během doby, kdy sloužím jako starší, jsem se toho hodně naučil a mám teď větší jistotu. Práce staršího mě moc baví a je to pro mě úžasná čest!“

Budeš dál dělat duchovní pokroky? Dej si za cíl učit se od Timotea. Pak i tebe budou bratři a sestry považovat za dar od Jehovy.