Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova „o vás pečuje“

Jehova „o vás pečuje“

BIBLE nás v 1. Petra 5:7 vybízí, abychom na Boha uvrhli „všechnu svou úzkost, protože o [nás] pečuje“. Proč si můžeš být jistý, že to tak opravdu je a že se o tebe Bůh zajímá? Zamysli se nad několika důkazy.

JEHOVA SE O LIDI STARÁ PO HMOTNÉ STRÁNCE

Jehova je příkladem v tom, že je laskavý a štědrý

Bůh má vlastnosti, kterými by se podle většiny lidí měl vyznačovat dobrý přítel. Blízkými přáteli se často stanou ti, kdo jsou k sobě laskaví a štědří. Jehova tyto vlastnosti projevuje každý den. Zamysli se nad jedním příkladem: „Působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými, a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mat. 5:45) Díky slunečnímu záření a dešti mají lidé „jídla dosyta a každou radost“. (Sk. 14:17, Slovo na cestu) Ano, Jehova se stará o to, aby země poskytovala dostatek potravy. A asi budeš souhlasit, že je jen málo věcí, které nás potěší víc než dobré jídlo.

Proč tedy tolik lidí hladoví? Protože lidským vládcům často jde spíš o získání politické moci a bohatství než o to, aby se druhým žilo lépe. Jehova tento problém vyřeší tak, že současný chamtivý politický systém nahradí nebeskou vládou, kde králem bude jeho Syn. Pak už nikdo nebude hladovět. I dnes se ale Bůh stará o to, aby jeho věrní služebníci měli, co potřebují.  (Žalm 37:25) Není to snad projev jeho zájmu?

JEHOVA NÁM ŠTĚDŘE VĚNUJE SVŮJ ČAS

Jehova je příkladem v tom, že nám věnuje svůj čas

Dobrý přítel si na tebe vždycky najde čas. Můžete spolu strávit hodiny povídáním o věcech, které vás oba zajímají. Dobrý přítel tě také pozorně poslouchá, když mu říkáš o svých problémech a starostech. Je i Jehova tak pozorný? Určitě. Naslouchá totiž našim modlitbám. Bible nás proto povzbuzuje: „Vytrvávejte v modlitbě.“ (Řím. 12:12) A na jiném místě říká: „Ustavičně se modlete.“ (1. Tes. 5:17)

Kolik času je Jehova ochotný strávit tím, že naslouchá tvým modlitbám? Odpověď najdeme v jednom biblickém příkladu. Před tím, než si Ježíš vybral apoštoly, „setrval celou noc v modlitbě k Bohu“. (Luk. 6:12) Ježíš v té modlitbě pravděpodobně uvažoval o mnoha ze svých učedníků, přemýšlel o jejich silných a slabých stránkách a prosil svého Otce, aby mu pomohl rozhodnout se správně. Druhý den ráno věděl, že za apoštoly vybral ty, kteří k tomu měli ty nejlepší předpoklady. Jehova rád naslouchá všem upřímným modlitbám. (Žalm 65:2) A i když se někdo celé hodiny modlí ohledně něčeho, co ho trápí, Jehova mu naslouchá a nesleduje čas.

JEHOVA JE OCHOTNÝ ODPOUŠTĚT

Jehova je příkladem v tom, že je ochotný odpouštět

I dobrým přátelům je někdy těžké odpustit. Stává se, že kvůli tomu skončí i dlouholetá přátelství. S Jehovou to tak není. V Bibli všem upřímným lidem slibuje, že jim „ve velkém měřítku odpustí“, když ho o to budou prosit. (Iz. 55:6, 7) Proč je ochotný tak velkoryse odpouštět?

Důvodem je jeho mimořádná láska. Jehova miluje lidi tak moc, že obětoval svého Syna Ježíše, aby je osvobodil od hříchu  a jeho následků. (Jan 3:16) Na základě Kristovy oběti Bůh navíc ochotně odpouští těm, kdo ho milují. Apoštol Jan napsal: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy.“ (1. Jana 1:9) Díky tomu, že nám Jehova odpouští, se můžeme těšit z přátelství s ním. A za to jsme mu hluboce vděční.

POMÁHÁ TI, KDYŽ TO POTŘEBUJEŠ

Jehova je příkladem v tom, že nám pomáhá, když to potřebujeme

Opravdový přítel ti podá pomocnou ruku vždycky, když to potřebuješ. Jedná tak i Jehova? V jeho Slově čteme: „[Boží služebník] může sice padnout, ale nebude svržen, neboť Jehova podpírá jeho ruku.“ (Žalm 37:24) Jehova „podpírá“ své služebníky různými způsoby. Dokládá to následující příběh z karibského ostrova Svatý Kříž (St. Croix).

Jedna dívka z náboženských důvodů odmítala vzdát hold vlajce, a se spolužáky to proto neměla lehké. Modlila se k Jehovovi a rozhodla se, že si na to téma připraví referát. Pomocí publikace Moje kniha biblických příběhů vysvětlila, jak její rozhodnutí ovlivnil příběh o Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi. Řekla: „Jehova ty tři muže chránil, protože odmítli uctívat sochu.“ Pak knihu spolužákům nabídla a jedenáct z nich si ji vzalo. Ta dívka měla velkou radost, protože si uvědomovala, že sílu a moudrost, aby o tak citlivém námětu dokázala mluvit, dostala od Jehovy.

Pokud někdy pochybuješ, jestli na tobě Jehovovi opravdu záleží, přemýšlej o biblických pasážích, jako je Žalm 34:17–19; 55:22 a 145:18, 19. Ptej se spolukřesťanů, kteří jsou svědky už dlouhou dobu, jak se Jehova stará o ně. A když potřebuješ Boží pomoc, modli se k němu. Brzy uvidíš, jak o tebe Jehova pečuje.