STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Červenec 2018

V tomto čísle jsou studijní články na období od 3. do 30. září 2018.

OCHOTNĚ SE NABÍDLI

Ochotně se nabídli: Slouží v Barmě

Co přivedlo mnoho svědků Jehovových na myšlenku, že opustí svoji rodnou zemi a pomůžou s duchovní sklizní v Barmě?

Čí uznání se snažíš získat?

Co se můžeme naučit ze způsobu, jakým Bůh projevuje uznání svým věrným služebníkům?

Díváš se stále na Jehovu?

Z toho, jakou vážnou chybu udělal Mojžíš, se můžeme hodně poučit.

„Kdo je na Jehovově straně?“

Z biblických zpráv o Kainovi, Šalomounovi, Mojžíšovi a Áronovi se můžeme dozvědět, proč je moudré být na Jehovově straně.

Patříme Jehovovi

Jak můžeme Jehovovi dát najevo vděčnost za to, že k němu můžeme mít blízký vztah?

Jak být k lidem ve službě soucitnější

Jak můžeme napodobovat Jehovu v tom, jak projevuje soucit? Tak, že budeme vnímat potřeby a problémy druhých a budeme se jim snažit pomáhat.

Jak studovat Bibli, abys z toho víc vytěžil a víc tě to bavilo

Můžeš objevit nádherné duchovní drahokamy.

Otázky čtenářů

Dopustili by se muž a žena, kteří nejsou manželé, vážného hříchu, kdyby strávili noc společně za nevhodných okolností?