STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Červen 2019

V tomto čísle jsou studijní články na období od 5. srpna do 1. září 2019.

Dej si pozor, aby tě nikdo neodvedl jako svou kořist!

Satan je expert v klamání lidí. Jak se nás snaží ovlivnit, abychom se k Jehovovi obrátili zády?

Vyvracej každé uvažování, které je v rozporu s poznáním Boha

Naše mysl je ovlivněna naší minulostí, kulturou a vzděláním. Jak se zbavit špatných postojů, které v ní zakořenily?

Když jsi ve stresu, spoléhej se na Jehovu

Nadměrný nebo dlouhodobý stres nám škodí po tělesné i citové stránce. Jak ho můžeme zvládat? Zamysleme se nad tím, jak Jehova pomáhal zvládat stres svým služebníkům v minulosti.

Pomáhej druhým zvládat stres

Lot, Job a Noemi věrně sloužili Jehovovi, ale i přesto se museli vyrovnávat se stresovými situacemi. Co se od nich můžeme naučit?

Nenech se chytit do Satanovy pasti

Mnoho Božích služebníků se chytlo do pasti v podobě pornografie. Jak se tomuto nečistému jednání můžeme vyhnout?

Starověký svitek „rozvinut“

V roce 1970 našli archeologové v Ejn Gedi v Izraeli ohořelý svitek. Díky 3D skenovací technice se svitek podařilo „rozvinout“. Co sken svitku odhalil?