STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Červen 2018

V tomto čísle jsou studijní články na období od 6. srpna do 2. září 2018.

„Mé království není částí tohoto světa“

Jak by měl Ježíšův postoj k tehdejším kontroverzním tématům ovlivnit náš pohled na politické a sociální otázky?

Buďme jednotní jako Jehova s Ježíšem

Jak můžeš přispět k jednotě Božího lidu ty?

Mohl mít Boží přízeň

Když prozkoumáme život judského krále Rechoboama, pomůže nám to pochopit, co v nás Bůh hledá především.

Nech svoje svědomí školit Božími zákony a zásadami

Bůh nám dal svědomí, které můžeme přirovnat ke kompasu. Musíme si ale být jistí, jestli nás vede správným směrem.

„Ať září vaše světlo“ k Jehovově slávě

Kromě samotného kázání je třeba dělat něco dalšího.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Jehova byl vždycky se mnou

Edward Bazely to měl jako kluk doma těžké, měl problémy kvůli svému náboženství, zažil osobní zklamání a také prožíval velkou bolest.

Co dokáže pozdrav

I krátký pozdrav může přinést mnoho dobrého.

Vzpomínáš si?

Dokázal bys odpovědět na tyto otázky? Záleží na tom, jestli jsi pozorně četl nedávná čísla Strážné věže.