Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Co byla židovská chrámová stráž a jaké měla povinnosti?

Levité, kteří nesloužili jako kněží, měli v chrámu na starost různé úkoly. Někteří z nich tvořili chrámovou stráž, což bylo něco jako chrámová policie. Dohlížel na ni velitel chrámové stráže. O povinnostech těchto Levitů židovský spisovatel Filón napsal: „Někteří z nich jsou u bran a hlídají vstup do chrámového areálu. Další jsou uvnitř a dávají pozor, aby do svatyně nevešel nikdo neoprávněný, ať už vědomě, nebo nevědomě. Ještě jiní tvoří hlídky, které v denních a nočních směnách chodí kolem chrámového areálu a střeží ho.“

Chrámová stráž také plnila různé úkoly od Sanhedrinu. Jednalo se o jedinou ozbrojenou jednotku, kterou Římané Židům povolili.

Znalec Bible Joachim Jeremias napsal: „To, co při svém zatčení Ježíš řekl – že den co den vyučoval v chrámu, a přesto ho nezatkli (Mat. 26.55) – dává největší smysl, pokud ho přišla zatknout právě chrámová stráž.“ Jeremias byl přesvědčený, že ti, kdo měli Ježíše zatknout už o něco dřív, také patřili k této stráži. (Jan 7:32, 45, 46) Později bylo několik příslušníků chrámové stráže i s velitelem vysláno, aby přivedli Ježíšovy učedníky před Sanhedrin, a zřejmě nechyběli ani u toho, když byl z chrámu vyvlečen apoštol Pavel. (Sk. 4:1–3; 5:17–27; 21:27–30)