Přejít k článku

Přejít na obsah

 10. STUDIJNÍ ČLÁNEK

Láska k Jehovovi motivuje ke křtu

Láska k Jehovovi motivuje ke křtu

„Co brání tomu, abych byl pokřtěn?“ (SK. 8:36)

PÍSEŇ Č. 66 Služ Jehovovi celou duší

CO SE DOZVÍŠ *

1., 2. Co etiopského eunucha motivovalo ke křtu, jak je to vidět ze Skutků 8:27–31 a 35–38?

CHCEŠ se dát pokřtít jako Kristův učedník? Hodně lidí to udělalo, protože je k tomu vedla láska a vděčnost. Zamysli se teď nad tím, co zažil jeden úředník, který byl ve službách etiopské královny.

2 Ten muž okamžitě jednal podle toho, co se dozvěděl z Písma. (Přečti Skutky 8:27–31, 35–38.) Co ho k tomu vedlo? Podle všeho si vážil Božího Slova. Když se na svém voze vracel z Jeruzaléma do Etiopie, četl si určitou pasáž z Izajáše. A když mu ji Filip vysvětlil, byl moc vděčný za to, co pro něj Ježíš udělal. Proč ale vůbec v Jeruzalémě byl? Protože už miloval Jehovu a v Jeruzalémě ho mohl uctívat. Zjevně opustil náboženství svých rodičů a začal uctívat Jehovu společně s jeho zasvěceným národem. A láska k Jehovovi ho motivovala, aby udělal ještě další důležitý krok – dal se pokřtít a stal se Kristovým učedníkem. (Mat. 28:19)

3. Co člověku může bránit, aby se dal pokřtít? (Viz rámeček „ Co je ve tvém srdci?“.)

3 I tebe může láska k Jehovovi motivovat, aby ses dal pokřtít. Láska ti v tom ale zároveň může bránit. Jak to? Možná miluješ svoji rodinu a přátele, kteří Jehovovi neslouží, a bojíš se, že když se dáš pokřtít, zavrhnou tě. (Mat. 10:37) Nebo rád děláš věci, o kterých víš, že je Jehova nenávidí, a je pro tebe těžké s nimi přestat. (Žalm  97:10) Anebo už od dětství rád slavíš svátky, které mají něco společného s falešným náboženstvím, a máš s nimi spojené hezké vzpomínky. Takže bojuješ s tím, abys svátky, které se Jehovovi nelíbí, přestal slavit. (1. Kor. 10:20, 21) Stojíš před otázkou: Co nebo koho miluju nejvíc?

KOHO BYCHOM MĚLI MILOVAT NEJVÍC

4. Co je hlavní motivací, proč se dát pokřtít?

4 Možná sis už dřív vážil Bible a miloval Ježíše. Pak jsi začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, víc jsi je poznal a rád s nimi trávíš čas. Určitě jsi za to všechno vděčný, ale nutně to nemusí vést k rozhodnutí, že se chceš zasvětit Jehovovi a dát se pokřtít. Tou hlavní motivací, proč se dát pokřtít, je láska k Jehovovi. Pokud ho miluješ víc než cokoli nebo kohokoli jiného, nic ti nezabrání mu sloužit. Na lásku k Jehovovi se můžeš dívat jako na bránu ke křtu a také jako na svodidla, která ti pomáhají zůstat na cestě k životu.

5. Co si rozebereme v tomto článku?

5 Ježíš řekl, že musíme milovat Jehovu celým svým srdcem, duší, myslí a silou. (Mar. 12:30) Jak se můžeš naučit Jehovu tak intenzivně milovat a vážit si ho? Když budeš přemýšlet o tom, jak moc tě má rád, pomůže ti to cítit k němu to samé. (1. Jana 4:19) V tomto článku si rozebereme několik doporučení, jak si takovou lásku k Jehovovi vytvořit. *

6. Co je podle Římanům 1:20 jedním ze způsobů, jak poznat Jehovu?

6 Uč se o Jehovovi z toho, co vytvořil. (Přečti Římanům 1:20; Zjev. 4:11) Přemýšlej o tom, jak chytře Jehova udělal rostliny a zvířata. Zjisti si něco o našem úžasném těle. (Žalm 139:14) A zamysli se, jakou ohromnou energii dal Jehova do Slunce, a přitom je to jenom jedna z miliard hvězd. * (Iz. 40:26) Pomůže ti to, aby sis Jehovy ještě víc vážil. Ale vědět, že Jehova je moudrý a mocný, je jenom jedním ze základních kamenů vašeho přátelství. Pokud máš k Jehovovi cítit silnou lásku, musíš o něm vědět víc.

7. O čem musíš být přesvědčený, aby tvoje láska k Jehovovi rostla?

7 Je důležité, abys byl přesvědčený, že Jehovovi na tobě záleží. Je pro tebe těžké věřit tomu, že Stvořitel nebe a země si tě všímá a stojí o tebe? Pokud ano, pamatuj, že Jehova „není daleko od nikoho z nás“. (Sk. 17:26–28) „Zkoumá srdce všech“ a slibuje ti, že „pokud po něm budeš pátrat, dá se ti najít“. (1. Par. 28:9) Vždyť to, že teď studuješ Bibli, je dokladem toho, že Jehova tě „k sobě ... přitáhl“. (Jer. 31:3) Čím víc si budeš uvědomovat, co pro tebe Jehova až doteď udělal, tím víc ho budeš milovat.

8. Jak můžeš projevovat vděčnost za Jehovovu lásku?

8 Jedním ze způsobů, jak můžeš projevovat vděčnost za Jehovovu lásku, je modlit se k němu. Když mu budeš říkat  o svých starostech a děkovat mu za všechno, co pro tebe dělá, tvoje láska k němu poroste. A váš vztah se ještě víc upevní, když uvidíš, jak na tvoje modlitby odpovídá. (Žalm 116:1) Bude to pro tebe důkaz, že ti rozumí. Je také potřeba, abys věděl, jak Jehova přemýšlí a co od tebe vyžaduje. To zjistíš jedině díky studiu jeho Slova, Bible.

Studovat Bibli je nejlepší způsob, jak si vytvořit blízký vztah k Bohu a zjistit, co od nás vyžaduje (9. odstavec) *

9. Jak můžeš dát najevo, že si vážíš Bible?

9 Nauč se vážit si Bible. Jedině v ní jsou pravdivé informace o Jehovovi a jeho záměru s lidmi, včetně tebe. Jak můžeš dát najevo, že si Bible vážíš? Tím, že si ji budeš každý den číst, že se budeš připravovat na biblické studium, které s tebou někdo ze svědků vede, a že budeš uplatňovat to, co se dozvídáš. (Žalm 119:97, 99; Jan 17:17) Máš svůj plán čtení Bible? Čteš si ji denně?

10. Například v čem je Bible jedinečná?

10 Bible je jedinečná kniha. Mimo jiné proto, že obsahuje vyprávění lidí, kteří se osobně setkali s Ježíšem. Jenom v ní najdeš vysvětlené, co pro tebe Ježíš udělal. Když zjistíš, co Ježíš říkal a dělal, pravděpodobně budeš chtít být jeho přítelem.

11. Co ti pomůže milovat Jehovu?

11 Zamiluj si Ježíše. Díky tomu poroste i tvoje láska k Jehovovi. Proč to můžeme říct? Ježíš totiž dokonale odráží osobnost svého Otce. (Jan 14:9) Takže čím víc se toho o Ježíšovi dozvíš, tím víc budeš Jehovovi rozumět a vážit si ho. Přemýšlej třeba o tom, jak soucitný byl Ježíš k chudým, nemocným a bezbranným lidem, na které se druzí dívali svrchu. A přemýšlej také o praktických radách, které od Ježíše dostáváš, a o tom, jak se ti díky nim zlepšil život. (Mat. 5:1–11; 7:24–27)

12. K čemu tě nejspíš podnítí to, když se víc dozvíš o Ježíšovi?

 12 Tvoje láska k Ježíšovi se pravděpodobně prohloubí, když budeš přemýšlet o výkupném, díky kterému nám můžou být odpuštěny hříchy. (Mat. 20:28) Když si uvědomíš, že Ježíš byl ochotný za tebe zemřít, nejspíš tě to podnítí k pokání a k tomu, že budeš Jehovu prosit o odpuštění. (Sk. 3:19, 20; 1. Jana 1:9) A když si zamiluješ Ježíše a Jehovu, přirozeně tě to bude táhnout k lidem, kteří k nim mají stejný vztah.

13. Co ti Jehova dává?

13 Zamiluj si Jehovovu rodinu. Tvoji nevěřící příbuzní a bývalí přátelé možná nechápou, proč se chceš zasvětit Jehovovi. Možná se ti v tom dokonce snaží zabránit. Jehova ti ale pomáhá tak, že ti dává duchovní rodinu. Pokud si k bratrům a sestrám vytvoříš blízký vztah, pocítíš z jejich strany lásku a podporu. (Mar. 10:29, 30; Hebr. 10:24, 25) Časem snad i někdo z tvé rodiny začne společně s tebou uctívat Jehovu a žít podle jeho zásad. (1. Petra 2:12)

14. O čem ses podle 1. Jana 5:3 přesvědčil?

14 Nauč se vážit si Jehovových zásad a žít podle nich. Než jsi poznal Jehovu, nejspíš ses řídil vlastními pravidly. Teď ale vidíš, že Jehovovy zásady jsou lepší. (Žalm 1:1–3; přečti 1. Jana 5:3) Zamysli se třeba nad tím, jaké rady dává Bible manželům, manželkám, rodičům a dětem. (Ef. 5:22–6:4) Je tvoje rodina spokojenější, když se těmito radami řídíš? Osvědčilo se ti, co Jehova říká ohledně výběru přátel? Pomohlo ti to být lepším člověkem? Jsi teď šťastnější? (Přísl. 13:20; 1. Kor. 15:33) Nejspíš na to všechno odpovíš ano.

15. Co můžeš udělat, když nevíš, jak uplatnit určité biblické zásady?

15 Někdy ti nemusí být úplně jasné, jak určité biblické zásady uplatnit. Proto nám Jehova prostřednictvím své organizace dává publikace, které jsou založené na Bibli a pomáhají nám rozpoznat, co je správné a co ne. (Hebr. 5:13, 14) Když si je budeš číst a studovat, zjistíš, jak jsou Jehovovy zásady praktické a v jakých situacích je můžeš uplatnit. Díky tomu nejspíš budeš chtít patřit do Jehovovy organizace.

16. Jak Jehova zorganizoval svoje služebníky?

16 Uč se milovat a podporovat Jehovovu organizaci. Jehova zorganizoval svoje služebníky do sborů, které jsou podřízené jeho Synu Ježíšovi. (Ef. 1:22; 5:23) Ježíš pověřil malou skupinu pomazaných mužů, aby vedli činnost, která se má dnes na zemi vykonávat. Tuto skupinu nazval „věrný a rozvážný otrok“ a její členové berou vážně svoji odpovědnost tě duchovně sytit a chránit. (Mat. 24:45–47) Věrný otrok se o tebe stará i tak, že zajišťuje, aby zkušení bratři byli ve sborech jmenováni jako starší. (Iz. 32:1, 2; Hebr. 13:17; 1. Petra 5:2, 3) Tito pastýři jsou ochotní vydat ze sebe maximum, aby tě povzbudili a pomohli ti mít k Jehovovi ještě bližší vztah. Ale jednou z nejdůležitějších věcí, kterou pro tebe můžou udělat, je školit tě, jak druhým pomáhat poznat Jehovu. (Ef. 4:11–13)

17. Proč podle Římanům 10:10, 13 a 14 mluvíme s lidmi o Jehovovi?

 17 Pomáhej druhým zamilovat si Jehovu. Ježíš dal svým následovníkům úkol, aby pomáhali lidem poznat Jehovu. (Mat. 28:19, 20) Tento příkaz je možné poslouchat z pouhého pocitu povinnosti. Jak ale tvoje láska k Jehovovi poroste, budeš se na úkol od Ježíše dívat stejně jako apoštolové Petr a Jan, kteří řekli: „Nemůžeme přestat mluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk. 4:20) Jen máloco ti přinese tolik radosti jako pomáhat někomu zamilovat si Jehovu. Představ si, jak nadšený musel být evangelista Filip, když díky němu etiopský úředník pochopil význam Písma a dal se pokřtít. Když podobně jako Filip posloucháš Ježíšův příkaz, abys kázal a vyučoval, dáváš tím najevo, že chceš být svědkem Jehovovým. (Přečti Římanům 10:10, 13, 14.) A pravděpodobně si řekneš to samé co etiopský úředník: „Co brání tomu, abych byl pokřtěn?“ (Sk. 8:36)

18. O čem bude následující článek?

18 Když se rozhodneš dát se pokřtít, čeká tě ten nejdůležitější krok ve tvém životě. Je to zásadní rozhodnutí, a tak by ses měl vážně zamyslet nad tím, co s sebou nese. Co bys měl o křtu vědět? Co bys měl dělat před ním a po něm? Těmto otázkám se bude věnovat následující článek.

PÍSEŇ Č. 138 Tvé jméno je Jehova

^ 5. odst. Někteří lidé sice mají rádi Jehovu, ale nejsou si jistí, jestli jsou připravení dát se pokřtít jako jeho svědkové. Pokud je to i tvůj případ, tento článek ti pomůže zamyslet se nad několika praktickými kroky, které tě můžou ke křtu motivovat.

^ 5. odst. Každý člověk je jiný, a tak někdo možná využije následující doporučení v jiném pořadí, než jak jsou uvedená v tomto článku.

^ 6. odst. O dalších Jehovových výtvorech se dočteš v brožurách Byl život stvořen?Vznik života – Pět otázek, které stojí za odpověď.

^ 61. odst. POPIS OBRÁZKU: Sestra, která je na nákupech, dává leták mladé ženě.