Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte...

Co možná nevíte...

Jaké existují mimobiblické doklady toho, že Izraelité byli otroky v Egyptě?

V Bibli se píše, že potom co Midianité odvedli Josefa do Egypta, přestěhoval se tam později z Kanaánu i patriarcha Jákob se svou rodinou. Usadili se v oblasti zvané Gošen, která ležela v deltě Nilu. (1. Mojž. 47:1, 6) Izraelitů stále přibývalo a „stávali se mocnějšími a mocnějšími“. Egypťané se jich začali bát, a tak z nich udělali otroky. (2. Mojž. 1:7–14)

Někteří odborníci se této biblické zprávě vysmívají a označují ji za mýtus. Přesto existují důkazy, že Semité * skutečně sloužili ve starověkém Egyptě jako otroci.

Například v severním Egyptě objevili archeologové pozůstatky starověkých osad. Znalec Bible John Bimson uvádí, že minimálně 20 z nich bylo semitských. Kromě toho egyptolog James K. Hoffmeier říká: „Zhruba od roku 1800 do roku 1540 př. n. l. byl Egypt atraktivním místem pro semitsky mluvící lidi, kteří tam přicházeli ze západní Asie.“ A dodává: „Toto období se kryje s takzvaným obdobím patriarchů, takže odpovídá době a okolnostem, o kterých čteme v 1. Mojžíšově.“

Další důkaz pochází z jižního Egypta. Papyrus datovaný do období „Střední říše“ (asi 2000 – asi 1600 př. n. l.) obsahuje jména otroků, kteří sloužili v jedné domácnosti na jihu Egypta. Víc než 40 těchto jmen je semitských. Tito otroci pracovali jako kuchaři, tkalci a dělníci. Hoffmeier k tomu říká: „Jestliže v této jedné domácnosti v Thebaidě [jižním Egyptě] pracovalo přes 40 Semitů, pak jich po celém Egyptě, a zvlášť v deltě Nilu, žilo pravděpodobně velké množství.“

Archeolog David Rohl napsal, že některá jména otroků uvedená na papyru „jako by vypadla ze stránek Bible“. Podobají se například jménům Isachar, Ašer a Šifra. (2. Mojž. 1:3, 4, 15) Rohl dodává: „Tento důkaz svědčí o tom, že Izraelité v Egyptě sloužili jako otroci.“

John Bimson konstatuje: „Biblické zprávy o zajetí v Egyptě a o exodu mají pevný historický základ.“

^ 4. odst. Výraz „Semita“ je odvozený od jména Sem, což byl jeden ze tří Noemových synů. K Semovým potomkům pravděpodobně patřili Elamité, Asyřané, dávní Chaldejci, Hebrejci, Syřané a příslušníci různých arabských kmenů.