STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Březen 2019

V tomto čísle jsou studijní články na období od 6. května do 2. června 2019.

Co mi brání dát se pokřtít?

Někteří z těch, kdo Jehovu poznávají, se zdráhají dát se pokřtít. Co jim může pomoct překonat překážky, které jim v tom brání?

Naslouchej Jehovovu hlasu

Jak Jehova komunikuje s námi dnes? Co dobrého nám přináší to, když mu nasloucháme?

Buď empatický

Jak dávali Jehova a Ježíš najevo, že jim záleží na pocitech druhých, a jak je můžeme napodobovat?

Buď empatický ve službě

Jakými čtyřmi konkrétními způsoby můžeme projevovat soucit lidem, se kterými se setkáváme ve službě?

Dobrota – jak ji můžeš rozvíjet?

Co je dobrota? Proč bychom se měli snažit ji rozvíjet?

Jehova si váží tvého „amen“

Hodně lidí po modlitbě ze zvyku říká amen. Tímto slovem chválíme Boha. Co toto slovo znamená a jak se používá v Bibli?