Přejít k článku

Přejít na obsah

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Co je Armagedon?

Někdo si myslí,

že to bude konec světa způsobený jadernou válkou nebo ekologickou katastrofou. Co si o tom myslíte vy?

Co říká Bible

Armagedon je válka „velikého dne Boha Všemohoucího“. Bůh tak skoncuje se vším zlem. (Zjevení 16:14, 16)

Co dalšího se z Bible dozvídáme

  • V Armagedonu Bůh zemi nezničí, ale naopak ji zachrání, aby ji nezničili lidé. (Zjevení 11:18)

  • Armagedon ukončí všechny ostatní války. (Žalm 46:8, 9)

Je možné Armagedon přežít?

Co byste řekli?

  • Ano

  • Ne

  • Možná

Co říká Bible

Armagedon je závěrečnou částí „velkého soužení“. Podle Bible má tyto události přežít „velký zástup“ lidí ze všech národů. (Zjevení 7:9, 14)

Co dalšího se z Bible dozvídáme

  • Bůh chce, aby Armagedon přežilo co nejvíc lidí. Ty špatné zničí, až když nebude jiná možnost. (Ezekiel 18:32)

  • Z Bible se dozvídáme, co dělat, abychom Armagedon přežili. (Sefanjáš 2:3)