Přejít k článku

Přejít na obsah

Výkupné, díky kterému můžeme získat věčný život, je ten nejlepší dar ze všech

 HLAVNÍ TÉMA | JAK SE POZNÁ NEJLEPŠÍ DÁREK?

Co je tím nejlepším darem ze všech?

Co je tím nejlepším darem ze všech?

„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shora, neboť sestupuje od Otce nebeských světel.“ (Jakub 1:17) Tento verš říká, že Bůh Jehova je štědrý. Mezi vším, co lidem dal, ale jeden dar vyniká. Co to je? Dozvídáme se to z Ježíšových slov zapsaných v Janovi 3:16: „Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“

Bůh dal lidem dar v podobě svého Syna. Je to rozhodně to nejlepší, co jsme kdy mohli dostat, protože díky tomu můžeme být zbaveni hříchu, stárnutí a smrti. (Žalm 51:5; Jan 8:34) Ať už bychom se snažili jakkoli, sami bychom se toho zbavit nedokázali. Bůh nás ale tak miloval, že zařídil, aby to bylo možné. Život svého Syna, Ježíše Krista, dal jako výkupné, a lidé proto mají možnost žít věčně. Co to ale výkupné vlastně je? Proč bylo nezbytné? A co bychom měli dělat my?

Výkupné je cena zaplacená za to, aby byl někdo osvobozen ze zajetí nebo aby bylo něco vráceno zpátky. Z Bible se dozvídáme, že naši prarodiče Adam a Eva byli stvořeni bez hříchu a měli žít věčně v ráji na zemi spolu se svými dětmi. (1. Mojžíšova 1:26–28) O to všechno ale přišli, protože neposlechli Boha a dostali se do zajetí hříchu. K čemu to vedlo? V Bibli čteme odpověď: „Proto právě jako skrze jednoho člověka vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.“ (Římanům 5:12) Místo dokonalého života zdědili Adamovi potomci hřích, který vede ke smrti.

Výkupné musí mít stejnou hodnotu jako to, co má být vráceno. Když Adam úmyslně neposlechl Boha, zhřešil a tím ztratil svůj dokonalý lidský život. Aby byli lidé ze zajetí hříchu osvobozeni, musel se svého života vzdát jiný dokonalý člověk – Ježíš. (Římanům 5:19; Efezanům 1:7) Jedině díky tomu, že Bůh z lásky zaplatil výkupné, můžou mít lidé naději na věčný život v ráji na zemi, o který Adam s Evou přišli. (Zjevení 21:3–5)

Když si uvědomíme, co je díky výkupnému možné získat, není pochyb o tom, že je to ten nejlepší dar ze všech. Prozkoumejme teď výkupné blíž a uvažujme o tom, jak odpovídá těm čtyřem bodům, o kterých jsme mluvili v předchozím článku.

To, co si přejeme. Lidé si přirozeně přejí žít a netěší se na smrt. (Kazatel 3:11) I když my sami bychom nedokázali zařídit, abychom žili věčně, díky výkupnému to je možné. V Bibli se píše: „Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.“ (Římanům 6:23)

To, co potřebujeme. Výkupné nemohl zaplatit nikdo z lidí. Bible vysvětluje: „Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede!“ (Žalm 49:9, Bible21) Abychom se tedy ze zajetí hříchu a smrti dostali, nutně jsme potřebovali pomoc od Boha. A Bůh zařídil „propuštění výkupným, jež zaplatil Kristus Ježíš“. (Římanům 3:23, 24)

Skvělé načasování. Bible říká: „Kristus za nás zemřel, zatímco jsme byli ještě hříšníky.“ (Římanům 5:8) Z toho, že za nás Bůh zaplatil  výkupné v době, kdy „jsme byli ještě hříšníky“, je vidět, jak moc nás miluje. Díky tomu se máme na co těšit, i když zatím musíme snášet následky hříchu.

Nejlepší úmysly. Z Bible se dozvídáme, co Boha motivovalo, aby dal život svého Syna jako výkupné: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás.“ (1. Jana 4:9, 10)

Jak můžeme dát najevo, že si tohoto úžasného daru vážíme? Možná si vzpomínáte na Ježíšova slova v Janovi 3:16, kde se píše, že je důležité mít víru. Víra je podle Bible „jisté očekávání věcí, na něž je naděje“. (Hebrejcům 11:1) Abychom si mohli být takto jistí, je potřeba dobře znát Boha a Bibli. Rádi bychom vás proto povzbudili, abyste si udělali čas a o Bohu Jehovovi se z Bible dozvěděli víc. Taky se v ní můžete dočíst, co dělat, abyste mohli mít věčný život, který je možný díky výkupnému.

Podrobnější informace můžete najít na našich stránkách jw.org. Svědkové Jehovovi vám rádi pomůžou Bibli poznat. Věříme, že až se o tom nejlepším daru ze všech dozvíte víc, budete mít podobné pocity jako apoštol Pavel, který napsal: „Díky Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána!“ (Římanům 7:25)