Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ANDĚLÉ – EXISTUJÍ? OVLIVŇUJÍ NÁS NĚJAK?

Fakta o andělech

Fakta o andělech

Chtěli byste vědět, kdo andělé jsou, kde se tu vzali a co vlastně dělají? Nejlepší je hledat odpovědi v Bibli, kterou nechal napsat Bůh. (2. Timoteovi 3:16) Co nám tedy Bible říká?

  • Stejně jako Bůh jsou i andělé neviditelní duchové, kteří nemají „maso a kosti“. Věrní andělé sídlí v nebi a mají přímý přístup k Bohu. (Lukáš 24:39; Matouš 18:10; Jan 4:24)

  • Andělé se někdy na zemi objevovali v lidské podobě, aby splnili úkol, který jim Bůh dal. Po dokončení úkolu se zase odhmotnili. (Soudci 6:11–23; 13:15–20)

  • I když se v Bibli o andělech píše v mužském rodě a vždycky se zhmotňovali jako muži, nerozlišuje se u nich ženské nebo mužské pohlaví. Nevstupují do manželství ani se nerozmnožují. Není to tak, že by nejdřív začali na zemi existovat jako lidé a po smrti šli do nebe jako andělé. Každého anděla stvořil Jehova. Proto o nich Bible říká, že jsou to „synové pravého Boha“. (Job 1:6; Žalm 148:2, 5)

  • V Bibli se mluví o „jazycích lidí i andělů“. To naznačuje, že duchovní bytosti mají vlastní jazyk. I když Bůh používal anděly ke komunikaci s lidmi, nedovoluje nám, abychom anděly uctívali nebo se k nim modlili. (1. Korinťanům 13:1, Bible21; Zjevení 22:8, 9)

  • Andělů je mnoho myriád, takže jejich počet možná dosahuje miliard. * (Daniel 7:10; Zjevení 5:11)

  • Andělé jsou „mocní v síle“ – mají daleko větší sílu než lidé. Také mají nadlidskou inteligenci. A zjevně se dokážou pohybovat ohromnou rychlostí, která značně překračuje hranice toho, co je možné v hmotném světě. (Žalm 103:20; Daniel 9:20–23)

  • I když jsou andělé mnohem mocnější a inteligentnější než lidé, mají své limity. A také nevědí úplně všechno. (Matouš 24:36; 1. Petra 1:12)

  • Andělé byli vytvořeni tak, že mají osobnost, podobné vlastnosti jako Bůh a svobodnou vůli. Stejně jako lidé se tedy můžou rozhodnout, jestli budou dělat dobré nebo špatné věci. Někteří andělé se bohužel rozhodli, že se proti Jehovovi vzbouří. (Juda 6)

^ 8. odst. Myriáda je 10 000. Jedna myriáda krát jedna myriáda je 100 milionů. Ve Zjevení se ale píše, že andělů jsou „myriády myriád“. To znamená, že jich jsou stovky milionů, možná miliardy.