Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ANDĚLÉ – EXISTUJÍ? OVLIVŇUJÍ NÁS NĚJAK?

Máte svého anděla strážného?

Máte svého anděla strážného?

V Bibli se nepíše, že každý člověk má anděla strážného. Je pravda, že Ježíš jednou řekl: „Dbejte na to, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých [Kristových učedníků], neboť vám říkám, že jejich andělé v nebi stále hledí na obličej mého Otce, který je v nebi.“ (Matouš 18:10) Ježíš tím ale nechtěl naznačit, že každý z nás má anděla strážného. Chtěl prostě říct, že andělé se živě zajímají o každého z jeho učedníků. Ti, kdo se chtějí líbit Bohu, proto lehkovážně neriskují. Nepředpokládají totiž, že by je při tom andělé chránili.

Znamená to, že andělé lidem nepomáhají? To ne. (Žalm 91:11) Někteří lidé jsou přesvědčení, že je Bůh prostřednictvím anděla ochránil nebo vedl. Tak to vnímá i Kenneth, o kterém byla zmínka v úvodním článku. I když to nemůžeme tvrdit s jistotou, je možné, že má pravdu. Svědkové Jehovovi často vidí, že je andělé podporují při jejich kazatelské činnosti. Protože jsou ale andělé neviditelní, nemůžeme určit, do jaké míry je Bůh používá, aby lidem s různými věcmi pomohli. Přesto neuděláme chybu, když budeme Všemohoucímu děkovat za jakoukoli pomoc, kterou nám snad poskytl. (Kolosanům 3:15; Jakub 1:17, 18)