Přejít k článku

Přejít na obsah

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Co je Boží království?

NĚKTEŘÍ LIDÉ SI MYSLÍ, že Boží království je stav srdce člověka, a jiní by řekli, že ho vytvoří lidé, až dosáhnou celosvětového míru. Co si o tom myslíte vy?

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království . . . rozdrtí a ukončí všechna [lidská] království.“ (Daniel 2:44) Boží království je tedy skutečná vláda.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME

Kdy Boží království zasáhne?

CO BYSTE ŘEKLI?

  • To nikdo neví

  • Brzo

  • Nikdy

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Až tedy budou lidé o Božím záměru dostatečně informováni, Boží království odstraní zkaženou lidskou společnost.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME