Přejít k článku

Přejít na obsah

Ostrov Praslin, Seychely, kde v roce 1881 generál Gordon našel svoji zahradu Eden

Ráj na zemi – pouhý sen, nebo skutečnost?

Ráj na zemi – pouhý sen, nebo skutečnost?

Barevné katalogy cestovních kanceláří nás lákají, abychom odletěli do dalekého „ráje“, kde si můžeme odpočinout a zapomenout na všechny svoje starosti a problémy. Jak to ale všichni dobře známe, po návratu domů se na nás všední starosti, před kterými jsme utekli, znovu navalí.

Přesto ráj lidi stále fascinuje. Přirozeně se ptáme: Je ráj jenom krásný sen a nic víc? Pokud ano, proč nás tak přitahuje? A mohl by být někdy skutečností?

RÁJ V PROUDU ČASU

Lidé byli okouzleni představou ráje celá staletí. Mnozí z nich se o ráj začali zajímat kvůli tomu, že Bible zmiňuje „zahradu v Edenu, směrem k východu“. Proč byla tato zahrada tak přitažlivá? Biblická zpráva říká: „Jehova Bůh dal ... vyrůst ze zemské půdy každému stromu žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu.“ Zahrada Eden byla nádherným a příjemným místem. A co bylo nejzajímavější, uprostřed stál „strom života“. (1. Mojžíšova 2:8, 9)

Biblická kniha 1. Mojžíšova navíc zmiňuje, že ze zahrady vytékaly čtyři řeky. Dvě z nich známe až dosud – Tigris (neboli Chiddekel) a Eufrat. (1. Mojžíšova 2:10–14; poznámka pod čarou) Obě tečou přes Irák, což byla dřív část starověké Persie, a vlévají se do Perského zálivu.

Myšlenka ráje na zemi je z pochopitelných důvodů součástí kulturního dědictví Persie. Perský koberec z 16. století, vystavený v muzeu umění ve Philadelphii ve Spojených státech, vyobrazuje zahradu obehnanou zdí se stromy a květinami. Perské slovo pro „zahradu obehnanou zdí“ také znamená „ráj“. Obraz vetkaný do koberce navíc odpovídá biblickému popisu krásné kvetoucí zahrady Eden.

Příběhy o ráji se vyprávějí v různých jazycích a kulturách po celém světě. Jak se lidé stěhovali do všech koutů země, nesli si s sebou různé varianty původní zprávy o ráji, které se během staletí postupně smísily s místními legendami a náboženskými představami. I dnes lidé přirozeně popíšou krásnou přírodní scenérii jako ráj.

HLEDÁNÍ RÁJE

Někteří cestovatelé tvrdili, že ztracený ráj našli. Mezi nimi byl například britský generál Charles Gordon, který navštívil v roce 1881 Seychely. Během své návštěvy byl tak okouzlený nádherou oblasti Vallée de Mai, která je nyní součástí světového přírodního a kulturního dědictví, že ji označil za zahradu Eden. Podobně když italský mořeplavec Kryštof Kolumbus v 15. století připlul k ostrovu Hispaniola (nyní Dominikánská republika a Haiti), napadlo ho, že možná objevil ztracený ráj.

Kniha moderní historie Mapping Paradise obsahuje víc než 190 starověkých map. Mnohé z nich zobrazují Adama a Evu v zahradě Eden. Patří k nim jedna neobvyklá mapa, která je součástí kopie rukopisu od Beata z Liébany (kopie pochází ze 13. století). V horní části mapy je malý obdélník s vyobrazením ráje. Odtud vytékají čtyři řeky označené jako „Tigris“, „Eufrates“, „Pison“ a „Geon“. Každá směřuje do jednoho ze čtyř rohů, což údajně představuje šíření křesťanství do všech částí země. Z takových vyobrazení vyplývá, že i když místo původního ráje už  nebylo známé, lidé byli myšlenkou ráje stále fascinováni.

Anglický básník ze 17. století John Milton je známý svojí básní Ztracený ráj, která je založená na zprávě z 1. Mojžíšovy o Adamově hříchu a vyhnání z Edenu. V této básni se zaměřil na slib, podle kterého mají lidé znovu žít věčně na zemi. Píše se v ní: „Celá země jeden bude ráj.“ John Milton následně napsal pokračování nazvané Ráj opět nabytý.

POHLED NA RÁJ SE MĚNÍ

Myšlenka ztráty pozemského ráje se vine lidskou historií jako zlatá nit. Tak proč se dnes lidé o tento ztracený ráj nezajímají? Kniha Mapping Paradise k tomu říká, že „teologové ... se úmyslně přestali zabývat otázkou, kde se ráj nacházel“.

Většina lidí, kteří chodí do kostela, se učí, že nakonec půjdou do nebe, ne že budou žít v ráji na zemi. Nicméně Bible v Žalmu 37:29 říká: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ Dnešní svět bychom ale stěží nazvali rájem. Jaká je tedy šance, že se tento slib někdy splní? *

CELOSVĚTOVÝ RÁJ SE STANE SKUTEČNOSTÍ

Bůh Jehova je tvůrce původního ráje a slíbil, že ho obnoví. Jak? Vzpomeňte si, že nás Ježíš učil, abychom se modlili: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Zmíněné království je celosvětová vláda v rukou Ježíše Krista, která nahradí všechny lidské vlády. (Daniel 2:44) Království zařídí, aby se splnila Boží vůle – aby se země stala rájem.

Proroka Izajáše Bůh vedl, aby do Bible zapsal, jaké podmínky ve slíbeném ráji nastanou. Všechno, co dnes lidi sužuje, bude minulostí. (Izajáš 11:6–9; 35:5–7; 65:21–23) Vybízíme vás, abyste si našli pár minut a přečetli si uvedené verše ve své vlastní Bibli. Díky tomu blíž poznáte, co Bůh slibuje lidem, kteří ho poslouchají. Všichni, kdo budou žít v ráji, se budou těšit z Boží přízně a nádherného prostředí, tedy věcí, které Adam ztratil. (Zjevení 21:3)

Proč si můžeme být jistí, že ráj na zemi není pouhým snem, ale stane se skutečností? Jednoduše proto, že Bible říká: „Pokud jde o nebesa, ta patří Jehovovi, ale zemi dal lidským synům.“ Ráj na zemi už před dlouhou dobou „slíbil Bůh, který nemůže lhát“. (Žalm 115:16; Titovi 1:2) A ten nádherný ráj tady bude navždy!

^ 15. odst. Je zajímavé, že i Korán uvádí: „Zemi podědí Moji bezúhonní služebníci.“ (Súra 21, Proroci, verš 105; přeložil Ivan Hrbek)