Přejít k článku

Přejít na obsah

Pod vládou Božího království lidé „naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“ (Žalm 37:11)

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Může vám Bible pomoct, když bojujete s úzkostí?

Co byste řekli?

  • Ano

  • Ne

  • Možná

Co říká Bible

„Všechnu svou starost svěřte [Bohu], vždyť jemu na vás záleží.“ (1. Petra 5:7, Bible21) Bible vás ujišťuje, že Bůh vám může pomoct úzkost překonávat.

Co dalšího se z Bible dozvídáme

  • Když se o to budete modlit, můžete získat „Boží pokoj“, který vaši úzkost zmírní. (Filipanům 4:6, 7)

  • Čtení Bible vám navíc pomůže líp zvládat stres. (Matouš 11:28–30)

Bude někdy úzkost věcí minulosti?

Někdo si myslí, že úzkost a stres k lidskému životu neoddělitelně patří. Někteří lidé věří, že se úzkosti zbaví až v posmrtném životě. Co si o tom myslíte vy?

Co říká Bible

Bůh odstraní příčiny úzkosti. „Smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:4)

Co dalšího se z Bible dozvídáme