Přejít k článku

Přejít na obsah

STRÁŽNÁ VĚŽ č. 4, 2017 | Život, smrt. . . a co dál?

JAK TO VIDÍTE VY?

Existuje nějaký život po smrti, nebo smrtí všechno končí? Bible říká: „Živí si ... uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic.“ (Kazatel 9:5)

Přesto Bible říká, že mrtví můžou znovu žít. V tomto časopise se dozvíte víc.

 

HLAVNÍ TÉMA

Existuje život po smrti?

Názory na to, co je po smrti, se velmi liší. Existuje nějaký zdroj informací, který nám může dát spolehlivou odpověď?

HLAVNÍ TÉMA

Co o smrti říká Bible

Žije po smrti nějaká naše část dál? Máme nesmrtelnou duši? Co se děje s mrtvými?

Když je milovaný člověk smrtelně nemocný

Jak se můžou členové rodiny o smrtelně nemocného starat a citově ho podporovat? Jak se můžou vyrovnávat s pocity, které je zaplavují?

Elias Hutter a jeho jedinečné hebrejské Bible

Elias Hutter, učenec z 16. století, vydal dvě Bible v hebrejštině. V čem byly výjimečné?

Nejmenší hebrejské písmenko posiluje naši víru

Jaké poučení chtěl Ježíš předat, když mluvil o nejmenším písmenu abecedy?

Ráj na zemi – pouhý sen, nebo skutečnost?

Myšlenka ztráty pozemského ráje se vine lidskou historií jako zlatá nit. Je možné, aby tu ráj zase někdy byl?

Co říká Bible?

Zdá se, že úzkost k lidskému životu neoddělitelně patří. Zbavíme se jí někdy?

Další články online

Proč lidé umírají?

Biblická odpověď na tuto otázku nám dává útěchu a naději.