Přejít k článku

Přejít na obsah

Svět bez násilí – je to možné?

Svět bez násilí – je to možné?

Stali jste se někdy vy nebo někdo z vaší rodiny obětí násilí? Máte důvod se obávat, že k tomu někdy dojde? Násilí je označováno jako „celosvětově rostoucí problém ohrožující veřejné zdraví“. Uvažujte o několika příkladech.

DOMÁCÍ A SEXUÁLNÍ NÁSILÍ: Podle Organizace spojených národů „každou třetí ženu někdy její partner fyzicky nebo sexuálně napadl. Odhaduje se, že každá pátá žena na světě se stane obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění.“

POULIČNÍ KRIMINALITA: Ve Spojených státech údajně funguje víc než 30 000 násilnických gangů. Každý třetí člověk v Latinské Americe uvedl, že se někdy stal obětí násilného činu.

VRAŽDY: Odhaduje se, že v roce 2012 bylo zavražděno téměř půl milionu lidí, což je víc, než kolik jich v tom roce zemřelo ve válkách. V jižní Africe a Střední Americe byl průměrný počet vražd dokonce čtyřikrát vyšší než celosvětový průměr. V Latinské Americe bylo za jeden rok zabito víc než 100 000 lidí. Pouze v Brazílii to bylo asi 50 000. Dokáže někdo násilí zastavit?

SKONČÍ NĚKDY NÁSILÍ?

Proč je dnes násilí na denním pořádku? K příčinám patří například to, že mezi lidmi vzrůstá napětí kvůli sociálním a ekonomickým rozdílům, panuje všeobecná neúcta k životu druhých, mnoho lidí je závislých na drogách a alkoholu, děti vidí násilné chování dospělých a zločinci za své činy v podstatě nejsou potrestáni.

Je pravda, že v některých částech světa se daří násilí omezit. Například v hustě zalidněném městě São Paulu v Brazílii podle některých zdrojů klesl za poslední desetiletí počet vražd asi o 80 procent. Kriminalitě se tam ale pořád daří a stále připadá 10 vražd na 100 000 obyvatel. Podaří se s násilím jednou provždy skoncovat?

S řešením tohoto problému musíme začít u lidí – u jejich chování a postojů. Pokud se má násilný člověk změnit, musí se zbavit vlastností, jako je pýcha, chamtivost a sobectví, a nahradit je láskou, úctou k druhým a zájmem o ně.

Co může člověka motivovat, aby udělal tak zásadní změny? Uvažujte o tom, co říká Bible.

  • „Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání.“ (1. Jana 5:3)

  • „Bázeň před Jehovou znamená nenávidět špatné.“ * (Přísloví 8:13)

To, co může i násilnému člověku pomoct se od základu změnit, je tedy láska k Bohu a obava, aby ho nezklamal. Je ale taková změna vůbec možná?

 Uvažujte o Alexovi *, který strávil posledních 19 let v brazilských věznicích za několik napadení. Začal ale studovat se svědky Jehovovými a v roce 2000 se stal jedním z nich. Skutečně se změnil? Ano, a velmi lituje špatných věcí, které dělal. Říká: „Cítil jsem, že mi Bůh opravdu odpustil, a proto jsem si ho zamiloval. Vděčnost a láska k Jehovovi mi pomohly se změnit.“

César, který také žije v Brazílii, dřív kradl a podílel se na ozbrojených přepadeních. Žil takhle asi 15 let. Proč se změnil? Když byl ve vězení, přišli za ním svědkové Jehovovi a začal studovat Bibli. Vypráví: „Konečně jsem pochopil, jaký má můj život smysl. Boha jsem si zamiloval a nechtěl jsem ho zklamat tím, že bych udělal něco špatného. Nechtěl jsem být nevděčný za to, co pro mě Jehova dělá. To všechno mi pomohlo, abych se změnil.“

Zjistěte, co je potřeba dělat, abyste mohli žít ve světě bez násilí

Z těchto zážitků vidíme, že Bible má na život lidí obrovský vliv – dokáže měnit jejich myšlení. (Efezanům 4:23) Alex, o kterém jsme se už zmínili, dodává: „To, co jsem se dozvídal z Bible, bylo jako průzračná voda, která očišťovala moji mysl. Postupně ji zbavovala špatných postojů, o kterých jsem si myslel, že se jich nikdy zbavit nedokážu.“ Když do své mysli přijímáme to, co je v Bibli, špatné myšlenky se jakoby odplavují. Boží Slovo má totiž moc očišťovat. (Efezanům 5:26) Výsledkem je, že ti, kdo se dřív chovali krutě a sobecky, se mění a jsou z nich laskaví a pokojní lidé. (Římanům 12:18) Když žijí podle toho, co je v Bibli, pociťují klid. (Izajáš 48:18)

Víc než 8 milionů svědků Jehovových z 240 zemí našlo způsob, jak se s násilím vypořádat. Lidé různých ras a různého společenského postavení si zamilovali Boha a také sebe navzájem. Díky tomu žijí pokojně jako celosvětová rodina. (1. Petra 4:8) Z toho je vidět, že svět bez násilí možný je.

SVĚT BEZ NÁSILÍ JE BLÍZKO!

Bible slibuje, že Bůh násilí brzy odstraní. Tento svět čeká den „soudu a zničení bezbožných lidí“. (2. Petra 3:5–7) Zlí lidé už nikomu ubližovat nebudou. Jak si ale můžeme být jistí, že Bůh proti násilí zasáhne?

O Bohu je v Bibli řečeno, že „každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí“. (Žalm 11:5) Náš Stvořitel má rád pokoj a spravedlnost. (Žalm 33:5; 37:28) Násilí proto nebude tolerovat donekonečna.

Násilí už brzy bude věcí minulosti. (Žalm 37:11; 72:14) Proto je důležité zjistit, co je potřeba dělat, abyste v takovém světě mohli žít.