Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžete zjistit, jestli vaše víra odpovídá Bibli?

Jak můžete zjistit, jestli vaše víra odpovídá Bibli?

POVAŽUJETE SE za křesťana? Pokud ano, jste jedním z víc než dvou miliard lidí, kteří tvrdí, že následují Krista. To je skoro každý třetí člověk na světě. Dnes existují tisíce církví a skupin, které se považují za křesťanské. Mají ale rozdílné nauky a zastávají odlišné názory. To, čemu věříte vy, se proto může úplně lišit od toho, čemu věří jiní lidé vyznávající křesťanství. Záleží vůbec na tom, čemu věříte? Pokud se chcete držet křesťanství, které je v souladu s Biblí, tak na tom rozhodně záleží.

První následovníci Ježíše Krista se stali známí jako křesťané. (Skutky 11:26) Protože existovala jenom jedna skupina křesťanů, která jednotně následovala učení a pokyny Ježíše Krista, zakladatele křesťanství, nemuseli používat žádné další označení, které by je charakterizovalo. A co vaše náboženství? Jste si jistí, že učí to, co učil Kristus a v co věřili jeho první následovníci? Jak si to můžete ověřit? Existuje jenom jedna možnost – porovnat to s Biblí.

 Ježíš Kristus si hluboce vážil Písma a považoval ho za Boží slovo. Neschvaloval, když někdo ředil biblickou pravdu nebo dával přednost lidským tradicím. (Marek 7:9–13) Proto můžeme dojít k závěru, že praví následovníci Ježíše budou zakládat své učení na Bibli. Každý křesťan proto udělá dobře, když se zeptá sám sebe: Vyučuje moje náboženství to, co je v Bibli? Odpověď získáte, když si ji vezmete a porovnáte to.

Ježíš řekl, že Boha musíme uctívat na základě pravdy, tedy na základě toho, co je v Bibli. (Jan 4:24; 17:17) A apoštol Pavel řekl, že na tom, jestli dojdeme „k přesnému poznání pravdy“, závisí naše záchrana. (1. Timoteovi 2:4) Zakládat svoji víru na Bibli je proto nezbytné. Jde přece o náš život!

JAK PŘI POROVNÁVÁNÍ POSTUPOVAT?

Přečtěte si níže uvedených šest otázek a odpovědí z Bible. Citované verše si vyhledejte a přemýšlejte o nich. Potom se zeptejte sami sebe: Je to, co učí moje náboženství, v souladu s Biblí?

Toto krátké srovnání rozhodně stojí za to. Chtěli byste s Biblí porovnat i jiné nauky vašeho náboženství? Svědkové Jehovovi vám rádi pomůžou zjistit, co Bible doopravdy říká. Můžete se na ně obrátit a říct si o bezplatné studium Bible nebo můžete navštívit webové stránky jw.org.