Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JEZDCI Z APOKALYPSY – PŘINÁŠÍ ZKÁZU, NEBO NADĚJI?

Apokalyptičtí jezdci – co jsou zač?

Apokalyptičtí jezdci – co jsou zač?

Čtyři apokalyptičtí jezdci můžou vypadat tajemně a děsivě. Ale díky Bibli a událostem v novodobých dějinách můžeme přesně zjistit, co každý jezdec představuje. A i když jejich jízda znamená pro celou zemi hodně neštěstí, může z toho vyplynout i pozitivní zpráva pro vás a vaši rodinu. Jak to? Nejdřív se pojďme podívat, co jsou jednotliví jezdci zač.

JEZDEC NA BÍLÉM KONI

Vidění začíná takto: „Viděl jsem, a pohleďme, bílý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl luk; a byla mu dána koruna, a vyjel vítězící a aby dokončil své vítězství.“ (Zjevení 6:2)

Kdo je jezdec na bílém koni? Odpověď můžeme najít ve stejné biblické knize, ve Zjevení. O něco dál je v ní totiž tento nebeský jezdec označený jako „Boží Slovo“. (Zjevení 19:11–13) Tento titul se vztahuje na Ježíše Krista, protože je Božím mluvčím. (Jan 1:1, 14) Navíc se o něm ve Zjevení píše, že je to „Král králů a Pán pánů“ a že je „Věrný a Pravý“. (Zjevení 19:11, 16) Z toho je vidět, že má právo vládnout jako král a vést válku a že svoji moc v žádném případě nezneužívá. Vznikají ale určité otázky.

Od koho dostal Ježíš autoritu vést válku? (Zjevení 6:2) Prorok Daniel měl vidění, ve kterém „syn člověka“, Ježíš Kristus, dostal „panství a důstojnost a království“ od „Prastarého na dny“, tedy od Boha Jehovy *. (Daniel 7:13, 14) Je to tedy všemohoucí Bůh, kdo dává Ježíšovi moc a právo vládnout a vykonat rozsudek. Bílý kůň dobře symbolizuje spravedlivé válečné tažení, které vede Boží Syn. V Bibli se totiž bílá barva často používá jako symbol něčeho, co je z Božího pohledu správné. (Zjevení 3:4; 7:9, 13, 14)

Kdy čtyři jezdci vyjeli? Všimněte si, že první jezdec, Ježíš, vyjel ve chvíli, kdy dostal královskou korunu. (Zjevení 6:2) Kdy byl Ježíš v nebi korunován? Nebylo to hned potom, co se po své smrti vrátil do nebe. Bible ukazuje, že tehdy začalo období, během kterého musel čekat. (Hebrejcům 10:12, 13) Ježíš svým následovníkům řekl, podle čeho poznají, že toto období skončilo a on v nebi začal vládnout jako král. Vysvětlil, že podmínky ve světě se rapidně zhorší. Objeví se války, bude nedostatek jídla a rozšíří se epidemie. (Matouš 24:3, 7; Lukáš 21:10, 11) Po vypuknutí první světové války v roce 1914 bylo jasné, že lidstvo vstoupilo právě do této náročné éry, kterou Bible nazývá „poslední dny“. (2. Timoteovi 3:1–5)

Jestli se ale Ježíš v roce 1914 stal králem, proč se podmínky ve světě zhoršují, a ne zlepšují? Protože Ježíš začal vládnout v nebi, ne na zemi. V nebi potom vypukla válka a čerstvě korunovaný král Ježíš, označený ve Zjevení jako Michael, vyhnal Satana a jeho démony na zem. (Zjevení 12:7–9, 12) Satanův vliv je teď omezený na naši planetu a on zuří, protože ví, že jeho dny jsou sečteny. Bůh zanedlouho vykoná tady na zemi svoji vůli a proti Satanovi zakročí. (Matouš 6:10) Podívejme se teď, jak díky dalším třem jezdcům víme, že skutečně žijeme v „posledních dnech“. Na rozdíl od prvního jezdce, který očividně představuje konkrétní osobu,  ostatní tři symbolizují podmínky, které vládnou ve světě.

JEZDEC NA OHNIVÉM KONI

„Vyšel jiný, ohnivě zbarvený kůň; a tomu, jenž na něm seděl, bylo dáno, aby odňal ze země mír, takže měli jeden druhého pobíjet; a byl mu dán velký meč.“ (Zjevení 6:4)

Tento jezdec symbolizuje války. Všimněte si, že nebere mír jenom několika národům, ale z celé země. V roce 1914 poprvé v dějinách vypukla celosvětová válka. Po ní následovala druhá světová válka, která byla ještě ničivější. Některé odhady říkají, že od roku 1914 zemřelo kvůli válkám a ozbrojeným konfliktům přes 100 milionů lidí! A spousta dalších lidí utrpěla vážné zranění.

Můžeme říct, že válčení je pro současnou dobu charakteristické? Vypadá to, že poprvé v historii jsou lidé schopní úplně vyhladit lidstvo. Ani takzvané mírové organizace, jako třeba Organizace spojených národů, nedokázaly jezdce na ohnivém koni zastavit.

JEZDEC NA ČERNÉM KONI

„Viděl jsem, a pohleďme, černý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl v ruce váhy. A slyšel jsem hlas jakoby uprostřed čtyř živých tvorů, jak říká: ‚Litr pšenice za denár a tři litry ječmene za denár; a neškoď olivovému oleji a vínu.‘“ (Zjevení 6:5, 6)

Jezdec na černém koni symbolizuje hlad. Je zde popsaná situace, kdy se zásoby jídla tak ztenčují, že litr pšenice stojí denár. To byla v prvním století celodenní mzda! (Matouš 20:2) Za stejnou cenu se dají koupit tři litry ječmene, který byl považován za méně kvalitní než pšenice. Jak těžké má být uživit velkou rodinu? Hlas ve vidění lidi varuje, aby šetřili i základními potravinami, vhodně symbolizovanými olivovým olejem a vínem, což byly v tehdejší době a kultuře nejběžnější suroviny.

Vidíme od roku 1914 důkazy, že jezdec na černém koni uhání vpřed? Rozhodně! Během 20. století zemřelo kvůli hladomorům asi 70 milionů lidí. Jeden odborný zdroj uveřejnil odhad, že „v letech 2012 až 2014 bylo chronicky podvyživených 805 milionů lidí, tedy asi každý devátý člověk na světě“. Jiná zpráva uvedla: „Hlad zabíjí každý rok víc lidí než AIDS, malárie a tuberkulóza dohromady.“ Navzdory mnoha upřímným snahám zajistit jídlo těm, kdo hladoví, se jezdec na černém koni nezastavuje.

JEZDEC NA BLEDÉM KONI

„Viděl jsem, a pohleďme, bledý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl jméno Smrt. A Hádes [neboli Hrob] ho těsně následoval. A byla jim dána autorita nad čtvrtým dílem země, aby zabíjeli dlouhým mečem a nedostatkem potravy a smrtelnou ranou a divokými zemskými zvířaty.“ (Zjevení 6:8)

Čtvrtý jezdec symbolizuje smrt způsobenou epidemiemi a jinými příčinami. Krátce po roce 1914 si španělská chřipka vyžádala desítky milionů životů. Nakazilo se jí možná kolem 500 milionů lidí, tedy asi každý třetí člověk na zemi.

Ale španělská chřipka byla jenom začátek. Odborníci odhadují, že během 20. století zemřely stovky milionů lidí na neštovice. Dodnes se miliony lidí stávají obětí AIDS, tuberkulózy a malárie, a to i přes intenzivní výzkum na poli medicíny.

Ať už svět postihují války, hladomory, nebo epidemie, výsledek je pořád stejný – smrt. Hrob neúnavně shromažďuje oběti a nedává žádnou naději.

 ČEKAJÍ NÁS LEPŠÍ ČASY

Dnešní těžká doba už brzo skončí. Vzpomeňte si, že v roce 1914 Ježíš „vyjel vítězící“ a vyhnal Satana na zem, ale tehdy ještě svoje vítězství nedokončil. (Zjevení 6:2; 12:9, 12) Zanedlouho přijde Armagedon, při kterém Ježíš připraví Satana o jeho vliv a zničí lidi, kteří ho podporují. (Zjevení 20:1–3) Nejenže zastaví ostatní tři jezdce, ale dokonce napraví veškeré škody, které napáchali. Jak se to stane? Podívejte se, co slibuje Bible.

Místo válek bude po celém světě mír. Jedno proroctví říká, že Jehova „působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy.“ (Žalm 46:9) Lidé, kteří chtějí žít v míru, „naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje“. (Žalm 37:11)

Místo hladomorů bude dostatek jídla. „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16)

Ježíš už brzo napraví škody, které napáchali ostatní tři jezdci

Místo epidemií a smrti budou mít všichni lidé dokonalé zdraví a budou žít věčně. Bůh jim setře „každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:4)

Když byl Ježíš na zemi, v malém ukázal, jak krásný bude v budoucnosti svět pod jeho vládou. Vedl druhé k tomu, aby byli pokojní, zázračně opatřoval jídlo tisícům lidí, léčil nemocné, a dokonce křísil mrtvé. (Matouš 12:15; 14:19–21; 26:52; Jan 11:43, 44)

Svědkové Jehovovi vám ve vaší Bibli rádi ukážou, jak se můžete připravit na dobu, kdy jízda apokalyptických jezdců skončí. Chtěli byste se dozvědět víc?

^ 7. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.