Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JEZDCI Z APOKALYPSY – PŘINÁŠÍ ZKÁZU, NEBO NADĚJI?

Apokalyptičtí jezdci a vy

Apokalyptičtí jezdci a vy

Za ohlušujícího dunění kopyt se řítí vpřed! Bible popisuje čtyři jezdce na koních tak barvitě, že člověku úplně ožívají před očima. První kůň je bílý, na jeho hřbetu sedí majestátní, čerstvě korunovaný král. Za ním se řítí kůň ohnivé barvy a na něm jede jezdec, který z celého světa bere mír. Následuje ho třetí kůň, černý jako uhel, a ten, kdo na něm sedí, drží v ruce váhy. Zároveň něčí hlas oznamuje zprávu, že je zoufalý nedostatek základních potravin. Čtvrtý kůň je mrtvolně bledý a je předzvěstí nemocí a jiných smrtelných hrozeb. Sedí na něm samotná Smrt. Bledého koně těsně následuje Hrob, který pohlcuje obrovské množství zmařených životů. (Zjevení 6:1–8)

„Když jsem poprvé četla o apokalyptických jezdcích, vyděsilo mě to. Měla jsem dojem, že každou chvíli přijde Boží soud, a já na něj nejsem připravená, takže ho nepřežiju.“ (Crystal)

„Ti čtyři zvláštní jezdci na koních různých barev mě fascinovali. A když jsem pochopil, co celý obraz znamená, všechno mi to do sebe zapadalo.“ (Ed)

Když čtete o čtyřech apokalyptických jezdcích, vyvolávají ve vás hrůzu? Nebo vás naopak fascinují? V každém případě jde o jeden z nejznámějších výjevů z poslední biblické knihy Zjevení, které se také říká Apokalypsa. Věděli jste, že když toto vidění pochopíte, může vám to hodně dát? Co konkrétně? Bůh slibuje, že když budete tuto prorockou knihu poznávat a potom podle toho žít, můžete být opravdu šťastní. (Zjevení 1:1–3)

Některé lidi sice vidění čtyř jezdců děsí, ale to není jeho cílem. Miliony lidí zjistily, že toto vidění posiluje jejich víru, a dokonce jim dává naději na hezkou budoucnost. A to může platit i o vás. V dalším článku se dočtete víc.