Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

Kdo byl Josefův otec?

Josef, tesař z Nazaretu, byl Ježíšovým adoptivním otcem. Kdo byl ale otcem Josefa? Ježíšův rodokmen v Matoušově evangeliu se zmiňuje o jistém Jákobovi, zatímco v Lukášově evangeliu je uvedeno, že Josef byl synem Heliho. Jak to tedy je? (Lukáš 3:23; Matouš 1:16)

Matoušova zpráva uvádí: „Jákob se stal otcem Josefa.“ Z použitého řeckého výrazu je jasné, že Jákob byl Josefovým biologickým otcem. Matouš tedy sepsal Josefův rodokmen neboli Davidovu královskou linii, která dávala Josefovu adoptivnímu synovi Ježíšovi zákonné právo na trůn.

Naproti tomu Lukášova zpráva uvádí, že Josef byl synem Heliho. Použitý výraz „syn Heliho“ se může vztahovat na zetě. Podobný případ můžeme najít v Lukášovi 3:27, kde je Šealtiel, jehož biologickým otcem byl Jekonjáš, označen za „syna Neriho“. (1. Paralipomenon 3:17; Matouš 1:12) Šealtiel si pravděpodobně vzal nejmenovanou dceru Neriho, a tak se stal jeho zetěm. Josef byl v tomto smyslu synem Heliho, protože si vzal jeho dceru Marii. Lukáš tedy sepsal Ježíšův rodokmen „podle těla“ neboli přes jeho biologickou matku. (Římanům 1:3) A tak máme v Bibli dva různé a užitečné rodokmeny Ježíše Krista.

Jaké textilie a barvy se používaly v biblických dobách?

Obarvená vlna nalezená v jeskyni u Mrtvého moře z doby před rokem 135 n. l.

Na Blízkém a Středním východě se ve starověku látky běžně vyráběly z ovčí vlny a kozí nebo velbloudí srsti. Nejčastěji se používala vlna, a tak je v Bibli řada zmínek o ovcích, stříhání ovcí a vlněných oděvech. (1. Samuelova 25:2; 2. Královská 3:4; Job 31:20) V Egyptě a Izraeli se pěstoval len, ze kterého se vyráběly lněné tkaniny. (2. Mojžíšova 9:31; Jozue 2:6) Izraelité v biblických dobách asi nepěstovali bavlnu, ale z Bible je vidět, že se toto vlákno používalo v Persii. (Ester 1:6) Drahé a luxusní bylo hedvábí, které dováželi zřejmě jen obchodníci z Dálného východu. (Zjevení 18:11, 12)

„Vlna měla širokou škálu přírodních barev a odstínů, od sněhově bílé po tmavě hnědou,“ píše se v knize Jesus and His World. Vlna se ale také často barvila. Drahé purpurové barvivo se získávalo z některých druhů měkkýšů. Červené, žluté, modré nebo černé barvivo se vyrábělo například z kořenů a listů rostlin nebo z hmyzu.