Přejít k článku

Přejít na obsah

Proroctví, která se splní

Proroctví, která se splní

Přesně jak Ježíš předpověděl, dobrou zprávu o Božím království dnes můžou slyšet lidé po celém světě. (Matouš 24:14) Z biblické knihy Daniel se dozvídáme, že tímto královstvím se myslí vláda, kterou ustanovil Bůh. V druhé kapitole této knihy je předpovězeno, v jakém pořadí za sebou půjdou jednotlivá „království“ neboli světové velmoci, a to od starověké Babylonské říše až dodnes. Naší dobou to ale nekončí. O tom, co je ještě před námi, ve 44. verši proroctví říká:

„Sám Bůh zřídí svoje věčné království, které už nikdy nebude zničeno a nikým přemoženo. Ono docela rozdrtí všechna království a samo bude trvat na věky.“ (Slovo na cestu)

Z tohoto proroctví i z jiných částí Bible vyplývá, že Boží království nahradí všechny lidské vlády a zajistí celému světu mír a stabilitu. Jak se bude lidem pod Boží vládou žít? Podívejte se na několik úžasných slibů, které se už brzy splní:

 • ŽÁDNÉ VÁLKY

  Žalm 46:9: Bůh „působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země. Láme luk, a kopí opravdu seká na kusy; vozy pálí v ohni.“

  Představte si, jak by svět vypadal, kdyby se všechen čas, energie a prostředky, které se investují do vývoje zbraní, investovaly do toho, aby se lidem žilo lépe. Právě to se stane díky Božímu království.

 • ŽÁDNÉ NEMOCI

  Izajáš 33:24: „Nikdo tam žijící neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Bible21)

  Dovedete si představit svět, ve kterém nikdo netrpí srdečním onemocněním, rakovinou, cukrovkou ani žádnou jinou nemocí? Svět, ve kterém nejsou zapotřebí léky ani nemocnice, protože všichni jsou zdraví a cítí se skvěle? Přesně takovou budoucnost slibuje Bible.

 • DOSTATEK JÍDLA

  Žalm 72:16: „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“

  Země bude produkovat dostatek potravy a všichni lidé k ní budou mít přístup. Nikdo už nebude trpět hladem ani podvýživou.

 • ŽÁDNÁ BOLEST, TRÁPENÍ ANI SMRT

  Zjevení 21:4: Bůh lidem „setře ... každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

  Lidé nebudou umírat, budou dokonalí a budou žít v ráji tady na zemi. Takovou budoucnost nám slibuje náš Stvořitel, Bůh Jehova.

 „JISTĚ BUDE MÍT ÚSPĚCH“

Přijdou vám ty sliby jako z pohádky? Hodně lidem by se sice líbilo, kdyby svět vypadal tak, jak ho popisují biblická proroctví, ale představa věčného života jim z nejrůznějších důvodů přijde nereálná. A je to vlastně logické, protože žádný člověk nezažil život ani tak dlouhý, ani tak krásný, jak nám ho Bůh slibuje.

Lidé se už tolik staletí musí vyrovnávat s bolestí, trápením a různými problémy – ani nemluvě o stárnutí a smrti – že to začali považovat za přirozenou součást života. Bůh Jehova má ale úplně jinou představu o tom, jak by měl náš život vypadat.

Ujišťuje nás, že se všechny jeho sliby splní. O každém svém slovu říká: „Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izajáš 55:11)

Jehova je v Bibli nazván jako Bůh, „který nemůže lhát“. (Titovi 1:2) A protože je to on, kdo tuto skvělou budoucnost slibuje, je rozumné se zamyslet: Je opravdu možné, aby lidé žili věčně v ráji? Co musím udělat, aby se to týkalo i mě? Na následujících stranách najdete k těmto otázkám zajímavé informace.