Přejít k článku

Přejít na obsah

Reagujte na varovné signály!

Reagujte na varovné signály!

DNE 26. prosince 2004 zasáhlo ostrov Simeulue, který leží nedaleko severozápadního pobřeží Sumatry v Indonésii, zemětřesení o síle 9,1 stupně Richterovy škály. Všichni na břehu se upřeně zadívali na moře. Odliv byl neobvykle rychlý a velký. Lidé začali okamžitě utíkat směrem ke kopcům a křičeli: „Smong! Smong!“, což je místní výraz pro tsunami. Do 30 minut se k pobřeží přihnaly mohutné vlny a zničily většinu domů a vesnic.

Ostrov Simeulue byl tímto ničivým tsunami zasažen jako první. Ze 78 000 obyvatel jich ale zemřelo pouze 7. Jak to? * Obyvatelé ostrova mají rčení: „Pokud nastanou otřesy a moře ustupuje, utíkejte ke kopcům, protože se voda brzy přižene na pevninu.“ Z předchozích zkušeností se obyvatelé Simeulue naučili poznat blížící se tsunami podle toho, jak se mění moře. To, že reagovali na varovné signály, jim zachránilo život.

Bible mluví o tom, že se blíží celosvětová katastrofa – „velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane“. (Matouš 24:21) Nejde o zánik planety Země, který by byl způsobený bezohledným lidským zacházením nebo nějakou přírodní katastrofou. Božím záměrem totiž je, aby Země existovala navždy. (Kazatel 1:4) Velké soužení způsobí sám Bůh, a to proto, „aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi“. Díky tomu skončí veškerá špatnost a trápení. (Zjevení 11:18; Přísloví 2:22) Bude to úžasná změna!

Na rozdíl od tsunami, zemětřesení nebo sopečných výbuchů nezemřou při Božím zásahu nevinní lidé. Bible říká, že „Bůh je láska“. A právě Bůh, který se jmenuje Jehova, slíbil, že „spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy“. (1. Jana 4:8; Žalm 37:29) Jak ale můžete velké soužení přežít a mít užitek ze slíbených dobrých věcí? Hlavní je věnovat pozornost varovným signálům.

VŠÍMEJTE SI VAROVNÝCH SIGNÁLŮ

Přesné datum toho, kdy skončí špatnost a trápení, určit nemůžeme. Ježíš totiž řekl: „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec.“ Přesto nás Ježíš vybídl: „Zůstaňte . . . bdělí.“ (Matouš 24:36; 25:13) Proč? Bible ukazuje, jak to bude ve světě vypadat před tím, než Bůh zasáhne. Tak jako náhlý odliv moře varoval obyvatele Simeulue před  blížícím se tsunami, i dramatické změny ve světě mají být varovným signálem toho, že konec je blízko. O několika si můžete přečíst v rámečku.

Je pravda, že k některým těmto věcem docházelo do jisté míry i v minulosti. Ale Ježíš řekl, že až uvidíme „to všechno“, budeme vědět, že konec je na dosah. (Matouš 24:33) Zeptejte se sami sebe: Kdy v historii ke všem těmto věcem docházelo 1. po celém světě, 2. ve stejné době a 3. v tak velké míře? Je jasné, že v takové době teď žijeme.

PROJEV BOŽÍ LÁSKY

„Systémy včasného varování . . . zachraňují životy,“ řekl jeden bývalý prezident Spojených států. Po tsunami v roce 2004 byl do zasažené oblasti nainstalován varovný systém, který má v budoucnu takovým ztrátám na životech zabránit. Podobně Bůh udělal opatření, aby mohli být lidé varováni, než přijde konec. V Bibli je napsáno: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14)

Pouze za loňský rok strávili svědkové Jehovovi oznamováním dobré zprávy víc než 1,9 miliardy hodin, a to ve 240 zemích a ve víc než 700 jazycích. To je silným důkazem, že konec je blízko. Svědkové Jehovovi mají rádi druhé lidi, a proto se je ze všech sil snaží varovat, že den, kdy Bůh zasáhne, se rychle blíží. (Matouš 22:39) To, že můžete mít z této zprávy užitek, je důkazem, že vás Jehova miluje. Pamatujte, že „netouží, aby byl někdo zahuben, ale touží, aby všichni dosáhli  pokání“. (2. Petra 3:9) Budete na jeho láskyplné varování reagovat?

UTEČTE DO BEZPEČÍ!

Vzpomeňte si, že vesničané žijící na pobřeží Simeulue utekli na bezpečná vyvýšená místa ve chvíli, kdy uviděli odliv. Nečekali, až se voda vrátí. Jejich rozhodné jednání znamenalo záchranu života. Abyste přežili blížící se události, je potřeba také obrazně řečeno utéct na vyvýšené místo, než bude příliš pozdě. Jak to udělat? Bůh vedl proroka Izajáše, aby zapsal mimořádné pozvání, které se mělo oznamovat v „konečné části dnů“, tedy v době, ve které teď žijeme. Izajáš napsal: „Pojďte a vystupme na Jehovovu horu . . . a on nás bude poučovat o svých cestách, a my budeme chodit po jeho stezkách.“ (Izajáš 2:2, 3)

Když vyjdete na vrchol nějaké hory, uvidíte vše z nadhledu a budete se cítit v bezpečí. Podobné je to, když miliony lidí po celém světě na základě Bible poznávají Boha a dělají v životě změny k lepšímu. (2. Timoteovi 3:16, 17) Díky tomu začínají „chodit po [Božích] stezkách“ a mají Boží přízeň a ochranu.

Přijmete toto láskyplné pozvání i vy? Povzbuzujeme vás, abyste pečlivě prozkoumali biblické myšlenky uvedené v rámečku, které dokládají, že opravdu žijeme „v posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1) Svědkové Jehovovi ve vašem okolí vám rádi pomůžou porozumět tomu, co říká Bible, a vysvětlí vám, jak to uplatnit. Odpovědi na své otázky můžete také najít na našich stránkách www.jw.org. Najdete pod CO ŘÍKÁ BIBLE > ODPOVĚDI NA OTÁZKY.

^ 3. odst. Toto tsunami si vyžádalo celkem 220 000 životů. Bylo to jedno z nejničivějších zaznamenaných tsunami v historii.