Přejít k článku

Přejít na obsah

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Kdo nebo co je Ďábel?

MYSLÍTE SI, že Ďábel je . . .

  • duchovní bytost?

  • symbol zla, které je v lidech?

  • výplod lidské fantazie?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ďábel mluvil s Ježíšem a pokoušel ho. (Matouš 4:1–4) Takže není výmyslem lidí ani pouhým symbolem zla. Je to zlá duchovní bytost.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME?

  • Ďábel byl zpočátku dobrý anděl, ale „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Stal se z něho lhář, který se vzbouřil proti Bohu.

  • K jeho vzpouře se přidali i další andělé. (Zjevení 12:9)

  • Oklamal hodně lidí tak, že nevěří v jeho existenci. (2. Korinťanům 4:4)

Může Ďábel ovládat lidi?

NĚKTEŘÍ LIDÉ SI MYSLÍ, že představa Ďábla, který ovládá lidi, je směšná. Jiní mají ze zlých duchů hrůzu. Co si myslíte vy?

CO ŘÍKÁ BIBLE

„Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Ďábel lidstvo do značné míry ovlivňuje, ale neovládá každého jednotlivce.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME?

  • Ďábel klame lidi, aby svůj vliv ještě posílil. (2. Korinťanům 11:14)

  • Zlé duchovní bytosti můžou v některých případech lidi ovládat. (Matouš 12:22)

  • S Boží pomocí se proti Ďáblovi můžete postavit. (Jakub 4:7)