Přejít k článku

Přejít na obsah

Je za špatné věci, které se dnes dějí, zodpovědný Bůh?

Co říká Bible?

Co říká Bible?

Kdo může za to, že lidé trpí?

Co byste řekli?

  • Lidé

  • Bůh

  • Někdo jiný

Co říká Bible

„Ať je vzdáleno od pravého Boha, že by jednal ničemně.“ (Job 34:10) Špatné věci, které se ve světě dějí, nikdy nepůsobí Bůh.

Co dalšího se z Bible dozvídáme

  • Hlavní příčinou lidského trápení je, že „panovník světa“ je Satan Ďábel. (Jan 14:30)

  • Trápení a zlo jsou často také výsledkem špatných rozhodnutí, která lidé dělají. (Jakub 1:14, 15)

Skončí někdy trápení?

Někdo si myslí, že když se lidé budou snažit, dokážou se špatnými věcmi skoncovat. Jiní by řekli, že taková radikální změna k lepšímu není možná. Co si o tom myslíte vy?

Co říká Bible

Špatné věci, které se dějí, vyřeší Bůh. V Bibli se píše: „Smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:3, 4)

Co dalšího se z Bible dozvídáme

  • Bůh použije Ježíše, aby odstranil všechno, co kvůli Satanovi lidi trápí. (1. Jana 3:8)

  • Lidé budou moct žít věčně na zemi v pokojných podmínkách. (Žalm 37:9–11, 29)