Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | VYPLATÍ SE BÝT POCTIVÝ?

Proč se vyplatí být poctivý

Proč se vyplatí být poctivý

„Důvěřujeme, že máme poctivé svědomí, protože si přejeme chovat se ve všem poctivě.“ (Hebrejcům 13:18)

Původní řecké slovo, které se v Bibli občas překládá jako „poctivost“, doslova znamená „něco, co je ve své podstatě dobré“. Může také nést myšlenku, že něco je krásné z morálního hlediska.

Křesťané berou výše uvedená slova apoštola Pavla vážně, a proto chtějí být ve všem poctiví. Co to znamená?

VNITŘNÍ BOJ

Většina lidí se každé ráno, předtím než jde ven, upravuje před zrcadlem. Proč? Chtějí vypadat co nejlíp. Existuje ale něco mnohem důležitějšího než stylový účes nebo moderní oblečení. Je to naše vnitřní já, tedy to, jací jsme uvnitř. To nám totiž na vnější kráse může přidat, nebo ubrat.

Boží Slovo uznává, že člověk tíhne k tomu, co je špatné. V 1. Mojžíšově 8:21 se říká: „Sklon lidského srdce je špatný od jeho mládí.“ Takže si přiznejme, že všichni musíme bojovat proti svým vrozeným hříšným sklonům. Apoštol Pavel svůj boj s hříchem živě popsal takto: „Podle člověka, jímž jsem ve svém nitru, mám skutečně potěšení v Božím zákoně, ale ve svých údech spatřuji jiný zákon, jenž válčí proti zákonu mé mysli a vede mě do zajetí zákona hříchu, který je v mých údech.“ (Římanům 7:22, 23)

Například když nás srdce láká, abychom udělali něco špatného, a my máme nutkání zachovat se nepoctivě, nemusíme ho slepě poslechnout. Máme na výběr. Když si vybereme, že se špatnému jednání vyhneme, podaří se nám zůstat poctiví navzdory nepoctivosti kolem nás.

JAK V BOJI ZVÍTĚZIT

Po pravdě řečeno, potřebujeme mít pevné morální zásady. Je škoda, že hodně lidí jim dnes nevěnuje tolik času jako svému vzhledu. Svou nepoctivost omlouvají tím, že se jim to v dané situaci hodí. V knize Jak drahá je nepoctivost se píše: „Podvádíme v podstatě natolik, abychom sami sebe pořád mohli vnímat jako docela slušné lidi.“ (Přeložila H. Komňacká.) Ale existuje nějaké spolehlivé měřítko, podle kterého se dá určit, jestli je nějaká míra nepoctivosti přijatelná? Naštěstí ano.

Miliony lidí po celém světě zjistily, že takovým měřítkem je Bible. Jsou v ní pevné morální zásady, které se nedají s ničím jiným srovnat. (Žalm 19:7) Dá se na ni spolehnout v otázkách rodinného života, zaměstnání, morálky a uctívání Boha. Je prověřená časem. Jsou v ní zákony a zásady, které můžou uplatňovat všichni lidé, ať už patří k jakémukoli národu, rase nebo kmeni. Tím, že se do Bible začteme, že přemýšlíme o tom, co se tam píše, a že to uplatňujeme, školíme své srdce, aby bylo poctivé.

K tomu, abychom vyhráli boj s nepoctivostí, ale nestačí jen dobře znát Bibli. Žijeme v morálně zkaženém světě, který na nás tlačí, abychom se podvolili jeho měřítkům. Proto bychom se měli modlit k Bohu, aby nám pomáhal a podporoval nás. (Filipanům 4:6, 7, 13) Když to budeme dělat, s odvahou se pak zastaneme toho, co je správné, a budeme ve všem poctiví.

CO DÍKY POCTIVOSTI ZÍSKÁME

Hitošimu, o kterém jsme mluvili v úvodním článku, se nakonec vyplatilo, že má pověst poctivého člověka. Zaměstnavatel, u kterého teď pracuje, si jeho poctivosti váží. Hitoši říká: „Jsem rád, že se mi povedlo najít práci, díky které můžu mít dál čisté svědomí.“

Potvrdili by to i další lidé. Podívejte se na několik příkladů těch, kterým se vyplatilo řídit se biblickou zásadou, že se máme chovat „ve všem poctivě“.

 • Čisté svědomí

  „Ve třinácti jsem odešla ze školy a dala se dohromady se zloději. Nakonec jsem z 95 procent žila z toho, co jsem nepoctivě získala. Když jsem se pak vdala, začali jsme s manželem studovat Bibli se svědky Jehovovými. Dozvěděli jsme se, že Bůh Jehova * nenávidí nepoctivost, a tak jsme si řekli, že svůj život změníme. V roce 1990 jsme se rozhodli, že budeme sloužit Jehovovi, a dali se pokřtít. (Přísloví 6:16–19)

  Kdysi byl můj dům plný kradených věcí. Teď tam ani jedna taková věc není. Díky tomu mám čisté svědomí. Když se zamyslím nad tím, jak nepoctivě jsem tolik let žila, jsem Jehovovi moc vděčná, že mi odpustil. Jít každou noc spát s vědomím, že ze mě má Jehova radost, je skvělý pocit.“ (Cheryl, Irsko)

  „Když můj šéf zjistil, že jsem od potenciálního zákazníka odmítl úplatek, řekl mi: ‚Díky tomu vašemu Bohu jste člověk, na kterého se můžu spolehnout. Pro firmu je to požehnání, že jste tady.‘ Když jsem ve všem poctivý, mám před Jehovou čisté svědomí. Navíc můžu pomáhat své rodině i dalším lidem, aby taky takoví byli.“ (Sonny, Hongkong)

 • Vnitřní klid

  „Pracuju jako výkonný poradce v jedné mezinárodní bance. V takovém prostředí se často dává přednost zisku před poctivostí. Běžně se říká: ‚Je to takový problém být trochu nepoctiví, když nám to tolik pomůže?‘ Ale když jsem poctivý, cítím vnitřní klid. Jsem rozhodnutý, že budu poctivý za všech okolností. Moji zaměstnavatelé vědí, že nikdy nebudu lhát ani jim, ani v zájmu firmy.“ (Tom, Spojené státy)

 • Sebeúcta

  „Můj nadřízený mi jednou řekl, ať zatajím něco ohledně chybějících zásob ve skladu, ale já jsem odmítla. Když se nakonec ukázalo, kdo je kradl, zaměstnavatel mi poděkoval za to, že jsem byla poctivá. Chce to odvahu chovat se poctivě v tomto nepoctivém světě. Nakonec si ale získáte důvěru a respekt druhých.“ (Kaori, Japonsko)

Když budete poctiví, získáte čisté svědomí, vnitřní klid a sebeúctu. Co myslíte, vyplatí se to?

^ 18. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.