Přejít k článku

Přejít na obsah

Máme potenciál žít věčně

Máme potenciál žít věčně

KDO z nás by nechtěl žít dlouho a spokojeně? Jen si představte, jaké by to bylo, kdybychom žili věčně a přitom byli naprosto zdraví a šťastní! Mohli bychom trávit víc času s našimi blízkými, cestovat po světě, učit se nové věci, získávat zkušenosti a důkladně poznávat to, co nás zajímá.

Je divné toužit po takovém životě? Vůbec ne! Bible říká, že tuto touhu máme od Boha. (Kazatel 3:11) Také se v ní píše, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) Dávalo by smysl, aby nás láskyplný Bůh vytvořil s touhou žít věčně a přitom by nám neumožnil tuto touhu naplnit?

Smrt rozhodně není něco, s čím se dokážeme snadno smířit. Bible ji dokonce popisuje jako „nepřítele“. (1. Korinťanům 15:26) Pro někoho si přijde dřív, pro jiného později. Vždycky ale přijde. Mnoha lidem je nepříjemné o smrti přemýšlet, některé to dokonce děsí. Podaří se někdy tohoto nepřítele porazit? Je to opravdu možné?

DŮVODY PRO NADĚJI

Překvapilo by vás, kdybyste se dozvěděli, že Bůh nikdy nechtěl, abychom umírali? Biblická kniha 1. Mojžíšova ukazuje, že Božím záměrem bylo, aby lidé žili na zemi věčně. Bůh Jehova zemi velmi pečlivě připravil, aby byl život na ní příjemný. Pak stvořil prvního člověka Adama a umístil ho do ráje, zahrady Eden. Potom „Bůh viděl všechno, co udělal, a pohleďme, bylo to velmi dobré“. (1. Mojžíšova 1:26, 31)

Adam byl dokonalý. (5. Mojžíšova 32:4) Jeho manželka Eva také neměla vůbec žádnou vadu – měla dokonalou mysl i tělo. Jehova jim řekl: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji a mějte v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a každého živého tvora, který se pohybuje po zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28)

Aby Adam s Evou mohli naplnit zemi svými potomky, vyžadovalo to čas. Eva měla mít děti a ty zase měly mít děti, dokud by celá země nebyla obydlená, přesně jak si to Bůh přál. (Izajáš 45:18) Bylo by logické, aby Jehova dal Adamovi a Evě tuto vyhlídku do budoucna, kdyby se měli dožít jen svých dětí a vnoučat a nikdy nevidět konečný výsledek?

Zamyslete se také nad jejich úkolem vládnout nad zvířaty. Adam je měl pojmenovat, a to zabralo nějaký čas. (1. Mojžíšova 2:19) Ale pokud měl nad nimi i vládnout, musel je dobře poznat a pochopit, jak se o ně starat. A k tomu by bylo potřeba ještě mnohem víc času.

To, že Bůh chtěl, aby Adam s Evou naplnili zemi svými potomky a vládli nad zvířaty, tedy ukazuje, že měli žít hodně dlouho. A Adam skutečně dlouho žil.

BŮH CHCE, ABY LIDÉ ŽILI VĚČNĚ V RÁJI NA ZEMI.

DOŽILI SE VYSOKÉHO VĚKU

Adam: 930 let

Metuzalém: 969 let

Noe: 950 let

Dnes: 70–80 let

V Bibli se dočteme, že lidé kdysi žili mnohem déle než my dnes. Píše se v ní: „Všechny Adamovy dny, po které žil, dosáhly devíti set třiceti let.“ Pak je v Bibli zmínka o šesti dalších mužích, kteří se dožili víc než 900 let! Byli to Set, Enoš, Kenan, Jared, Metuzalém a Noe. Všichni žili před potopou, která přišla v době, kdy bylo Noemovi 600 let. (1. Mojžíšova 5:5–27; 7:6; 9:29) Jak je možné, že se dožili tak vysokého věku?

Všichni ti muži žili poměrně krátce potom, co lidé byli dokonalí. To byl pravděpodobně hlavní důvod, proč žili tak dlouho. Jak ale souvisí dokonalost s dlouhověkostí? A jak se podaří nad smrtí zvítězit? Pokud máme najít odpověď, musíme nejdřív pochopit, proč stárneme a umíráme.