Přejít k článku

Přejít na obsah

Lepší život na dosah – jak ho získat?

Lepší život na dosah – jak ho získat?

LIDÉ dnes nežijí tak, jak si to Bůh přál. Země měla být obydlená lidmi, kteří uznávají Stvořitele jako svého panovníka, řídí se jeho radami a napodobují jeho láskyplnou osobnost. Měli radostně vychovávat děti, poznávat nové věci a společně pracovat na tom, aby se celá země stala rájem.

BŮH SLIBUJE, ŽE PODMÍNKY NA ZEMI ZMĚNÍ

  • „Působí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země.“ (Žalm 46:9)

  • „Přišla tvá vlastní zloba a ustanovený čas..., aby byli zničeni ti, kdo ničí zemi.“ (Zjevení 11:18)

  • „Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

  • „[Lidé] budou plně užívat díla svých vlastních rukou.“ (Izajáš 65:22)

Jak se tato proroctví splní? Bůh jmenoval svého Syna Ježíše králem dokonalé vlády, která má sídlo v nebi a která bude vládnout lidem na zemi. V Bibli se tato vláda nazývá Boží království. (Daniel 2:44) A o Ježíšovi Bible říká: „Bůh mu dá trůn ... a bude kralovat.“ (Lukáš 1:32, 33)

Když byl Ježíš na zemi, udělal mnoho zázraků. Chtěl nás tím ujistit, že až bude vládnout jako král, postará se o to, aby se lidem žilo o hodně líp než dnes.

JEŽÍŠ UKÁZAL, CO DOBRÉHO PRO LIDI UDĚLÁ

  • Vyléčil nejrůznější nemoci a tím ukázal, že zbaví lidi všech zdravotních problémů. (Matouš 9:35)

  • Utišil rozbouřené moře a tím ukázal, že má moc nad přírodními silami a bude schopný před nimi lidi ochránit. (Marek 4:36–39)

  • Obstaral jídlo pro tisíce lidí a tím ukázal, že lidem zajistí všechno potřebné k životu. (Marek 6:41–44)

  • Přeměnil na svatbě vodu ve víno a tím ukázal, že bude lidem pomáhat, aby měli ze života radost. (Jan 2:7–11)

Jak můžete získat život, který Bůh slibuje těm, kdo ho milují? Je potřeba, abyste se vydali po určité „cestě“. Bible říká, že je to „cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají“. (Matouš 7:14)

CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU

Co je cesta vedoucí k životu? Jehova říká: „Jsem ... váš Bůh, který vás učí, co je pro vás nejlepší, a vede vás cestou, kterou máte jít.“ (Izajáš 48:17, Slovo na cestu) Řídit se Božími radami je to nejlepší, co můžeme v životě dělat.

Ježíš řekl: „Jsem cesta a pravda a život.“ (Jan 14:6) Když budeme dělat to, co Ježíš učil, a napodobovat jeho příklad, přiblíží nás to k Bohu a povede se nám v životě líp.

Jak můžete najít cestu vedoucí k životu? Existuje mnoho náboženství, ale Ježíš varoval: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21) Také řekl: „Poznáte je podle jejich ovoce.“ (Matouš 7:16) Bible vám může pomoct, abyste odlišili pravé náboženství od těch falešných. (Jan 17:17)

Jak se můžete vydat po cestě vedoucí k životu? Nejdřív je potřeba poznat toho, kdo nám život dal. Kdo je to? Jak se jmenuje? Jaké má vlastnosti? Co všechno pro nás udělal? A co od nás vyžaduje? *

Bůh chce, aby lidé dělali víc, než jen pracovali, jedli, bavili se a vychovávali děti. Můžeme poznávat našeho Stvořitele a stát se jeho přáteli. Můžeme mu dávat najevo svou lásku tím, že děláme, co se mu líbí. Ježíš řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu.“ (Jan 17:3)

BŮH VÁS NA STRÁNKÁCH BIBLE „UČÍ, CO JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ“. (IZAJÁŠ 48:17Slovo na cestu)

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK

Když se dozvíme, co od nás Bůh vyžaduje, možná budeme muset udělat nějaké změny. To se může zdát náročné. Ve skutečnosti je ale cesta vedoucí k životu příjemná. Stejně jako u každé jiné cesty je však potřeba udělat první krok. Pokud byste rádi našli odpovědi na základní otázky týkající se Boha, můžete využít bezplatný biblický kurz, který nabízejí svědkové Jehovovi. Ten bude probíhat v čase a na místě, které si sami zvolíte. Můžete nás kontaktovat pomocí našich stránek www.jw.org.