Přejít k článku

Přejít na obsah

Jakou naději mají ti, kdo zemřeli?

Jakou naději mají ti, kdo zemřeli?

Smrt se dotýká každého z nás. Je to ale úplný konec? Jsou mrtví lidé navždy zapomenuti? Nebo mají nějakou naději?

CO ŘÍKÁ BIBLE:

MRTVÍ NEJSOU ZAPOMENUTI

„Ti všichni v pamětních hrobkách ... vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

Bůh si mrtvé lidi pamatuje a přivede je zpátky k životu.

NA ZEMI DOJDE KE VZKŘÍŠENÍ

„Bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ (Skutky 24:15)

Miliardy lidí ožijí a budou mít možnost žít věčně v krásných podmínkách.

TOMU, ŽE NASTANE VZKŘÍŠENÍ, SE DÁ VĚŘIT

„[Bůh] sčítá počet hvězd; všechny je nazývá jejich jmény.“ (Žalm 147:4)

Když Bůh dokáže pojmenovat všechny hvězdy, je pro něj snadné pamatovat si lidi, které chce vzkřísit.