Přejít k článku

Přejít na obsah

„Máte větší cenu.“ (MATOUŠ 10:31)

Zajímá se o nás?

Zajímá se o nás?

CO SE DOZVÍDÁME Z PŘÍRODY

Těsně po narození miminka nastává v jeho životě důležitých 60 minut. Pokud ho maminka může mít u sebe, vytvoří se mezi nimi velmi silná vazba, která výrazně přispěje k jeho růstu i vývoji. *

Díky čemu se maminka o své novorozené děťátko něžně stará? Profesorka Jeannette Crenshawová v časopise The Journal of Perinatal Education vysvětluje, že je to díky zvýšené hladině hormonu oxytocinu. Ten se vyplavuje, „když se matka dítěte dotýká, dívá se na něj a kojí ho, a vyvolává v ní mateřské city“. Další hormon, který se v této chvíli vyplavuje, „jí pomáhá na dítě reagovat“ a posiluje jejich vzájemné pouto. Proč jsou pro nás tyto informace důležité?

Pevnou vazbu, která vznikne mezi matkou a dítětem, vymyslel náš milující stvořitel, Bůh Jehova. * Izraelský král David děkoval Bohu za to, že ho „vytáhl z lůna“ jeho matky a že mu dal pocit bezpečí v jejím náručí. V modlitbě řekl: „Od narození mě svěřili do tvé péče, od matčina lůna jsi mým Bohem.“ (Žalm 22:10, 11)

K ZAMYŠLENÍ: Pokud Bůh vymyslel tak komplexní systém, aby zajistil, že matka bude s láskou pečovat o své dítě a reagovat na jeho potřeby, není logické, že se zajímá o nás všechny, když jsme „Boží děti“? (Skutky 17:29)

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE

Ježíš Kristus, který zná Boha mnohem lépe než kdokoli jiný, řekl: „Neprodávají se snad dva vrabci za drobnou minci? Přesto ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Ale vám jsou sečteny dokonce i všechny vlasy na hlavě. Proto nemějte strach. Máte větší cenu než mnoho vrabců.“ (Matouš 10:29–31)

Málokdo věnuje pozornost všem ptáčkům, kteří létají kolem, natož aby si všiml toho, když nějaký spadne na zem. Ale náš nebeský Otec si všímá každého z nich! A ptáci, i když jich je mnoho, nikdy nemají v jeho očích větší hodnotu než člověk. Z toho vyplývá jasný závěr: Nemějte strach, že by si vás Bůh nevšímal. Naopak, velmi se o vás zajímá!

Bůh na nás s láskou dává pozor a velmi mu záleží na tom, aby se nám dobře dařilo.

Bible nás ujišťuje:

  • „Jehovovy oči jsou všude a pozorují lidi špatné i dobré.“ (PŘÍSLOVÍ 15:3)

  • „Jehovovy oči se dívají na ty, kdo jednají správně, a jeho uši slyší jejich volání o pomoc.“ (ŽALM 34:15)

  • „Budu se velmi radovat z tvé věrné lásky. Viděl jsi totiž mé trápení, víš o tom, jaká prožívám muka.“ (ŽALM 31:7)

„PŘIŠLO MI, ŽE MĚ JEHOVA NEMILUJE“

Může náš život nějak ovlivnit to, že Bůh na nás s láskou dává pozor a velmi mu záleží na tom, aby se nám dobře dařilo? Rozhodně ano. Hannah * z Anglie vypráví:

„Opravdu mnohokrát jsem měla pocit, že mě Jehova nemiluje a že na moje modlitby neodpovídá. Říkala jsem si, že je to určitě kvůli tomu, že mám slabou víru. Myslela jsem si, že mě trestá nebo ignoruje, protože jsem naprostá nula. Cítila jsem to tak, že jsem Bohu lhostejná.“

Dnes už Hannah žádné pochybnosti o Jehovově lásce nemá. Co jí pomohlo? Vysvětluje: „Nebyla to žádná náhlá změna, šlo to postupně. Silně mě ovlivnila jedna biblická přednáška o Ježíšově výkupní oběti. Slyšela jsem ji před mnoha lety a pomohla mi ujistit se, že mě Jehova opravdu miluje. A stejně intenzivní pocit prožívám pokaždé, když Jehova odpoví na některou z mých modliteb. Často mě to rozpláče. Taky mi pomáhá, když si studuju Biblichodím na křesťanská shromáždění. Díky tomu se víc dozvídám o Jehovovi, jeho osobnosti a o tom, co k nám cítí. Dnes je mi naprosto jasné, že nás všechny miluje, podporuje a touží se starat o každého osobně.“

To, co vyprávěla Hannah, je opravdu povzbuzující. Ale jak si můžeme být jistí, že Bůh naše pocity chápe a bere je v úvahu? To je námětem následujícího článku.

^ 3. odst. Pro některé maminky, které trpí poporodní depresí, může být těžké mít bezprostředně po porodu dítě u sebe. Neměly by ale mít pocit, že je to jejich vina. Podle amerického Národního institutu duševního zdraví je poporodní deprese „zřejmě vyvolána kombinací jak fyzických, tak psychických faktorů..., ne něčím, co matka dělá nebo nedělá“. Víc informací najdete v článku „Co bychom měli vědět o poporodní depresi“, který vyšel v Probuďte se! z 8. června 2003.

^ 5. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno. (Žalm 83:18)

^ 15. odst. Některá jména v této sérii článků byla změněna.