Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo za to může?

Kdo za to může?

Pokud utrpení nezpůsobuje Bůh, tak kdo je zodpovědný za všechen ten hlad, zoufalou chudobu, kruté války, vážné nemoci a přírodní katastrofy? Boží Slovo neboli Bible odhaluje tři hlavní příčiny lidského utrpení:

  1. Sobectví, chamtivost a nenávist. „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9) Mnohdy lidé trpí kvůli tomu, že se stanou obětí chyb, sobectví nebo krutosti druhých.

  2. Čas a nepředvídaná událost. Častým důvodem, proč se lidé dostávají do problémů, je „čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11) Někdy jsme zkrátka ve špatný čas na špatném místě – někdo nedává pozor nebo udělá chybu, a stane se nehoda.

  3. Krutý vládce světa. Bible otevřeně ukazuje na hlavní příčinu lidského utrpení. Píše se v ní: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Ten ničemný je Satan neboli Ďábel, mocný duchovní tvor, který byl kdysi andělem, ale „nestál pevně v pravdě“. (Jan 8:44) Přidali se k němu další duchovní bytosti, protože i jim šlo o sobecké zájmy. Vzbouřili se proti Bohu a tak se stali démony. (1. Mojžíšova 6:1–5) Od té doby Satan a démoni mají silný vliv na události na zemi a jsou velmi krutí. A platí to zvlášť o naší době. Satan má totiž obrovský vztek a „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. Výsledkem je dnešní žalostná situace ve světě. (Zjevení 12:9, 12) Satan je opravdu brutální diktátor. To, že lidé trpí, mu způsobuje perverzní radost. Zodpovědný za lidské utrpení tedy není Bůh, ale Satan.

K ZAMYŠLENÍ: Nevinné lidi by trápil jenom bezcitný a bestiální zločinec. Bible ale říká, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) O jeho krásné osobnosti se v ní píše: „Od pravého Boha [je vzdáleno], že by jednal ničemně, a od Všemohoucího, že by jednal protiprávně.“ (Job 34:10)

Možná vás ale napadla otázka: Jak dlouho bude všemohoucí Bůh Satanovu ohavnou vládu tolerovat? Jak jsme si ukázali, Bůh nenávidí zlo a pohled na naše utrpení ho velmi bolí. Bible nás dokonce vybízí: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ (1. Petra 5:7, Český studijní překlad) Bůh nás miluje a dokáže s veškerým utrpením a nespravedlností skoncovat. Víc informací se dočtete v následujícím článku. *

^ 7. odst. Podrobné vysvětlení toho, proč Bůh připouští utrpení, najdete v 11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi a která je zdarma ke stažení na stránkách jw.org.