Přejít k článku

Přejít na obsah

Zajímají Boha vaše problémy?

Zajímají Boha vaše problémy?

Někdo si myslí, že Bůh o našich problémech neví, natož aby ho zajímaly.

CO ŘÍKÁ BIBLE?

 • Bůh o našich problémech ví a zajímají ho

  Jehova „viděl, že špatnost člověka na zemi je hojná..., a v srdci ho zabolelo“. (1. Mojžíšova 6:5, 6)

 • Bůh veškeré utrpení ukončí

  „A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10, 11)

 • Co si Bůh pro vás přeje

  „‚Já totiž dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám,‘ je Jehovův výrok, ‚myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí, abych vám dal budoucnost a naději. A jistě mě budete volat a přijdete a budete se ke mně modlit, a já vám budu naslouchat.‘“ (Jeremjáš 29:11, 12)

  „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8)