Přejít k článku

Přejít na obsah

Bohu na vás záleží – využijete to?

Bohu na vás záleží – využijete to?

Bůh vymyslel naše tělo s úžasnou schopností regenerace. Když se řízneme, škrábneme nebo píchneme, naše tělo „spustí komplexní řetězec událostí, jehož cílem je zahojit malé i velké rány“. (Johns Hopkins Medicine) Naše tělo ihned obrazně řečeno vyrazí do akce, aby zastavilo krvácení, zacelilo zranění a posílilo tkáň.

K ZAMYŠLENÍ: Pokud Bůh stvořil naše tělo tak, že je schopné zahojit fyzická zranění, nemáme důvod věřit jeho slibu, že nám pomůže vyléčit i naše citové šrámy? V Bibli se píše, že Bůh „uzdravuje ty, kdo mají ztrápené srdce, ovazuje jim rány“. (Žalm 147:3) Zažíváte citově náročné období nebo si v sobě nesete nějaké trauma z minulosti? Podívejte se, díky čemu si můžete být jistí, že Jehova ováže i vaše rány – a že to udělá teď i v budoucnosti.

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE

Bůh slibuje: „Neboj se, vždyť jsem s tebou. Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti.“ (Izajáš 41:10) Člověk, který ví, že se o něho Jehova stará, cítí vnitřní klid a má sílu vyrovnávat se s různými problémy. Apoštol Pavel takový vnitřní klid označil jako „Boží pokoj, který přesahuje veškeré chápání“. A dále napsal: „Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.“ (Filipanům 4:4–7, 9, 13)

Bible nám pomáhá mít jistotu, že Jehovovy sliby ohledně budoucnosti se splní. Například Zjevení 21:4 a 5 nám říká, co Bůh udělá a proč tomu můžeme věřit:

  • „Setře jim z očí každou slzu.“ Jehova odstraní všechno utrpení a úzkost, dokonce i to, co někdo může považovat za maličkost.

  • „Ten, který seděl na trůnu“ v nebesích neboli všemohoucí Král a Stvořitel, použije svou moc a autoritu k tomu, aby zabránil jakémukoli utrpení a pomohl nám, s čímkoli budeme potřebovat.

  • Jehova prohlašuje, že jeho slova jsou „spolehlivá a pravdivá“. Jinak řečeno, za to, že svoje sliby splní, ručí pověstí pravého Boha.

„‚Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.‘ Ten, který seděl na trůnu, řekl: ‚Podívej, všechno tvořím nové.‘ A dodal: ‚Zapiš to, protože ta slova jsou spolehlivá a pravdivá.‘“ (Zjevení 21:4, 5)

Boží osobnost a vlastnosti můžeme poznat jak z přírody, tak z Bible. To, co příroda říká nepřímo, Bible vyjadřuje otevřeně: „Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) A ve Skutcích 17:27 se píše, že Bůh „není daleko od nikoho z nás“.

Jestliže si uděláte čas na to, abyste Boha poznávali, budete mít stále větší jistotu, že „mu na vás záleží“. (1. Petra 5:7) Když mu budete věřit, v čem vám to konkrétně pomůže?

Dobře je to vidět z toho, co zažil Toru z Japonska. Vychovala ho maminka, která byla křesťanka, ale Toru se postupně zapletl s japonskou mafií a tím se dostal do světa plného násilí. Vypráví: „Myslel jsem si, že Bůh mě nenávidí. A když někdo z mého okolí zemřel, zvlášť někdo, koho jsem měl rád, bral jsem to jako trest od Boha za moje hříchy.“ Toru přiznává, že prostředí, ve kterém se pohyboval, z něj udělalo „nelítostného a bezcitného člověka“. O tom, co si tehdy přál, říká: „Chtěl jsem umřít mladý, ale nejdřív zabít někoho uznávanějšího, než jsem byl já, a tím si zajistit jméno.“

Toru a jeho manželka Hannah ale začali studovat Bibli. Na základě toho, co se Toru dozvěděl, udělal dramatické změny v životě i v tom, jak vypadal. „Sledovala jsem, jak se mi manžel mění přímo před očima,“ vzpomíná Hannah. Dnes Toru s přesvědčením říká: „Existuje Bůh, který se stará o každého z nás. Nechce, aby kdokoli přišel o život, a těm, kdo ze srdce litují toho, co udělali, je ochotný odpustit. Vyslechne si věci, které nemůžeme říct nikomu jinému a které by nikdo jiný ani nepochopil. Už velmi brzo skoncuje se všemi problémy, utrpením a bolestí. A dokonce už dnes nám pomáhá tak, jak bychom to nečekali. Stará se o nás, miluje nás a posiluje nás, když jsme na dně.“ (Žalm 136:23)

Z toho, co zažil Toru, je vidět jedna důležitá skutečnost. Když víme, že Bůh chce odstranit veškeré zlo a všechna naše trápení a že to velmi brzo udělá, dává nám to nejenom skutečnou naději do budoucnosti, ale také nám to pomáhá žít lepší život už dnes. Dokonce i v tomto světě plném utrpení vám to, že se o vás Bůh stará, může hodně pomoct.