Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč má smysl jít dál

Proč má smysl jít dál

Faizal musel pouhý rok po smrti manželky podstoupit vážnou operaci srdce. Říká: „Při čtení knihy Job je mi jasné, proč ji pro nás Jehova nechal napsat. Když v Bibli čteme o někom, kdo se potýká se stejnými pocity jako my, zmírní to bolest v našem srdci.“ A dodává: „Pořád má smysl jít v životě dál.“

Tarsha v mládí přišla o svoji maminku. Říká: „Ať už nás potkají jakékoli problémy, to, že známe našeho Stvořitele, nám dává smysl života, naději a radost. Jehova zaručeně dokáže člověka posílit a pomoct mu probít se každým dnem.“

PŘEDCHOZÍ články ukazovaly, že kvůli různým traumatizujícím zážitkům a náročným situacím se nám život může zdát neúnosný. Pokud máte nějaké vlastní trápení, možná si říkáte, jestli má život cenu nebo jestli na vás vůbec někomu záleží. Buďte si jistí, že Boha zajímá, co prožíváte. Jste v jeho očích drahocenní.

Pisatel 86. žalmu Bohu s důvěrou řekl: „V den tísně tě vzývám, vím, že mi odpovíš.“ (Žalm 86:7) Možná vás ale napadá: Jak mi Bůh v den mé tísně odpoví?

I když vás Bůh vašich problémů okamžitě nezbaví, v Bibli najdete ujištění, že vám může dát vnitřní klid, abyste svoji situaci dokázali zvládat. Píše se tam: „S ničím si nedělejte starosti, ale v každé situaci předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě a zároveň mu děkujte. A Boží pokoj, který přesahuje veškeré chápání, bude střežit vaše srdce a vaši mysl.“ (Filipanům 4:6, 7) Všimněte si, jak nás následující biblické verše utvrzují v tom, že se o nás Bůh upřímně zajímá a láskyplně nám pomáhá.

Bohu na vás záleží

„Ani na jednoho [vrabce] Bůh nezapomíná. … Máte větší cenu než mnoho vrabců.“ (Lukáš 12:6, 7)

K ZAMYŠLENÍ: Zdánlivě bezcenní ptáci nejsou pro Boha bezvýznamní. Ani jediný vrabeček neujde jeho pozornosti. Každý z těchto živých tvorů je pro něj drahocenný. Ale ještě mnohem větší hodnotu pro něj mají lidé. Jsou tím nejdůležitějším, co Bůh na zemi vytvořil. Udělal nás „ke svému obrazu“, takže jsme schopní rozvíjet a projevovat jeho ušlechtilé vlastnosti. (1. Mojžíšova 1:26, 27)

„Jehovo, prozkoumal jsi mě a znáš mě. … Rozeznáváš mé myšlenky. … Vyzkoušej mě a poznej, co mě trápí.“ (Žalm 139:1, 2, 23)

K ZAMYŠLENÍ: Bůh vás velmi dobře zná. Ví o vašich nejhlubších pocitech a obavách. I když ostatní možná vaší tíživé situaci nerozumí, Bohu na vás záleží a chce vám pomáhat. Takže stojí za to jít v životě dál.

Bůh vás podrží

„Jehovo, vyslechni mou modlitbu, ať k tobě dolehne mé volání o pomoc. … Nakloň se ke mně a poslouchej, rychle mi odpověz, když tě volám. Vyslechne modlitbu těch, kdo jsou v nouzi.“ (Žalm 102:1, 2, 17)

K ZAMYŠLENÍ: Už od začátku lidských dějin si Jehova všímá každé slzy, kterou někdo uronil kvůli tomu, že zažíval nějaké trápení. (Žalm 56:8) A ví i o vašich slzách. Má vás rád, a proto si pamatuje všechno, čím jste si v životě prošli.

„Neměj strach, vždyť jsem tvůj Bůh. Posílím tě, pomůžu ti. … Já, Jehova, tvůj Bůh, tě držím za ruku a říkám ti: ‚Neboj se, pomůžu ti.‘“ (Izajáš 41:10, 13)

K ZAMYŠLENÍ: Bůh je připravený vám kdykoli pomoct. Když zažijete nějaký pád, pomůže vám znovu vstát.

Existuje naděje na lepší budoucnost

„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16)

K ZAMYŠLENÍ: Pro Boha máte tak velkou hodnotu, že za vás ochotně obětoval svého Syna Ježíše. Díky této oběti máte naději na věčný život, který bude šťastný a bude mít hluboký smysl. *

I když vás tíží problémy a máte pocit, že už nemůžete dál, snažte se důkladně poznat Bibli a vytvořit si víru, že Bůh splní své sliby ohledně budoucnosti. Přinese to do vašeho života radost a ujistí vás to, že má cenu jít dál.

^ Pokud byste se chtěli dozvědět, co díky Ježíšově oběti můžete získat, podívejte se na video Přijďte si připomenout Ježíšovu smrt na www.jw.org. Najdete ho pod O NÁS > PAMÁTNÁ SLAVNOST.