Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

Hodně lidí po celém světě říká, že věří v Boha. Kdybyste se jich ale zeptali, jak si ho představují, dostanete různé odpovědi. Někteří ho považují za přísného soudce, kterému jde hlavně o to, aby lidi trestal za jejich chyby. Jiní ho vidí jako otce, který nás miluje a odpouští nám, ať už se chováme jakkoli. A další si myslí, že je příliš daleko a lidé jsou mu lhostejní. Jelikož existuje tolik rozdílných názorů, mnozí došli k závěru, že zjistit, kdo je Bůh, se zkrátka nedá.

Záleží na tom? Rozhodně. Když Boha líp poznáte, může to dát vašemu životu hlubší smysl. (Skutky 17:26–28) Čím bližší vztah s ním budete mít, tím víc vás bude milovat a pomáhat vám. (Jakub 4:8) A navíc, když budete Boha dobře znát, můžete nakonec získat věčný život. (Jan 17:3)

Jak můžete Boha poznat? Vybavte si někoho, koho dobře znáte, třeba nějakého blízkého přítele. Jak jste se spřátelili? Pravděpodobně vám nejdřív řekl svoje jméno a pak jste postupně zjišťovali, jakou má osobnost, co se mu líbí a co ne, čemu se v životě věnoval, co plánuje do budoucna a další věci. Právě to vás s tím člověkem sblížilo – víc jste ho poznali.

Podobně můžeme poznat Boha, když zjistíme odpovědi na následující otázky:

Tento časopis vyšel proto, aby na uvedené otázky na základě Bible odpověděl. Dozvíte se z něj nejenom, kdo Bůh je, ale také co dobrého pro vás chystá, pokud se stanete jeho přáteli.