Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | VYMKL SE SVĚT KONTROLE?

Hledání odpovědi

Hledání odpovědi

POKUD z toho, co se děje ve světě, nemáte dobrý pocit nebo vás to přímo děsí, rozhodně nejste sami. V roce 2014 řekl Barack Obama, tehdejší prezident Spojených států, že hodně lidí dochází kvůli velkému množství negativních zpráv k závěru, že „svět se . . . vymkl kontrole a nikdo s tím nic neudělá“.

Vzápětí ale začal se zaujetím mluvit o mnoha věcech, které se dělají s cílem problémy dnešního světa vyřešit. Kroky, které podnikla vláda, označil jako „dobré zprávy“ a vyjádřil se, že chová „nezlomnou naději“ a je „velmi optimistický“. Jinými slovy řekl, že když se lidé budou dál snažit, podaří se jim dostat události pod kontrolu a odvrátit globální katastrofu.

Jeho optimismus sdílí mnoho lidí. Někteří spoléhají na vědecký pokrok a očekávají, že budoucí technologie nám pomůžou dát věci ve světě do pořádku. Jeden odborník na digitální technologie a inovace si je jistý, že do roku 2030 „budou naše zařízení tisíckrát výkonnější a do roku 2045 milionkrát výkonnější“. Dodal: „Vedeme si velmi dobře. Potýkáme se sice s čím dál většími problémy, ale naše schopnost nacházet řešení je vždycky o krok napřed.“

Jak na tom tedy svět je? Skutečně jsme na pokraji globální katastrofy? Výroky některých vědců a politiků vzbuzují naději, ale i tak si spousta lidí není budoucností vůbec jistá. Co jim dělá starosti?

ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ. Navzdory vší snaze se Organizaci spojených národů ani dalším organizacím nedaří zajistit jaderné odzbrojení. Někteří političtí vůdci dokonce smlouvy ohledně kontroly zbrojení úplně ignorují. Státy s jaderným arzenálem dělají všechno pro to, aby ho modernizovaly a vytvořily ještě ničivější zbraně. A velkou ničivou silou jsou dnes vybaveny i země, které takové zbraně kdysi neměly.

Státy jsou připravené vést jadernou válku víc než kdy dřív, takže se tato hrozba vznáší nad světem i v době takzvaného míru. Bulletin of the Atomic Scientists varuje: „Zvlášť znepokojivé by byly autonomní zbraňové systémy, které by se bez lidské kontroly nebo dohledu mohly samy rozhodnout, kdy zabíjet.“

 NEMOCI A EPIDEMIE. I přes všechny pokroky v oblasti medicíny často není možné zajistit lidem dobré zdraví. Znečištěné ovzduší, vysoký krevní tlak, obezita, závislost na drogách – to všechno jsou rizikové faktory, které čím dál častěji ohrožují zdraví lidí. Přibývá těch, kdo umírají v důsledku nepřenosných nemocí, jako je například rakovina, kardiovaskulární choroby a cukrovka. A stále více lidí se musí vyrovnávat s dalšími, například psychickými nemocemi. Relativně nedávno došlo k epidemiím viru zika a viru ebola. Všechno to ukazuje, že lidé nemají nemoci pod kontrolou, a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo někdy změnit.

LIDÉ NIČÍ PŘÍRODU. Průmysl stále znečišťuje naši atmosféru. Kvůli znečištěnému vzduchu umírají ročně miliony lidí.

Jednotlivci, města i státní organizace se zbavují splašků, zdravotnického a zemědělského odpadu, plastů a dalších věcí tím, že je vypouštějí do oceánu. „Toxické látky mají zhoubný vliv na mořský život, ale také na lidi, kteří pak kontaminované živočichy nebo rostliny snědí,“ vysvětluje Encyclopedia of Marine Science.

Taky se snižují zásoby sladké vody. Britský autor vědeckých publikací Robin McKie varuje: „Svět stojí před vodní krizí, která se dotkne všech míst na planetě.“ Politikové připouští, že nedostatek vody je problém způsobený převážně lidskou činností a že představuje velmi vážné riziko.

PŘÍRODA PŮSOBÍ ŠKODY LIDEM. Bouře, hurikány, tornáda, tajfuny a zemětřesení způsobují ničivé záplavy, sesuvy půdy i jiné škody. V poslední době je těmito přírodními živly zabito nebo jinak zasaženo víc lidí než kdy dřív. Podle studie vydané NASA vzrůstá nebezpečí, že přijdou „ještě ničivější bouře, smrtící vlny veder a cyklická střídání extrémního sucha a povodní“. Mohlo by se stát, že přírodní živly nakonec lidstvo vyhubí?

Určitě by vás napadly i jiné věci, které by mohly ohrozit přežití lidí na této planetě. Odpověď na to, co přinese budoucnost, ale nezískáme tak, že budeme analyzovat všechny špatné zprávy, které slyšíme. Mnozí lidé mají za to, že odpověď se nemůžeme dozvědět ani od politiků a vědců. Jak ale bylo uvedeno v předchozím článku, spolehlivé informace o budoucnosti už získala spousta lidí. Kde se dají najít?